Myydään n. 6917 m3 / n. 60,54 ha metsäsijoituskohde Iistä huippu sijainnilta. Uudistuskypsiä metsiä n. 4238 m3 ja kasvatusmetsiä n. 2679 m3: hyvätuottoinen, kovat hakkuumahdollisuudet! Sis. purkukuntoiset rakennukset. Tarjoukset ti 24.10.2023 mennessä sähköpostiin tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

 • 250 000€
Kemintie 2680, 91140 Ii, Ii, Pohjois-Pohjanmaa
Myydään

Myydään n. 6917 m3 / n. 60,54 ha metsäsijoituskohde Iistä huippu sijainnilta. Uudistuskypsiä metsiä n. 4238 m3 ja kasvatusmetsiä n. 2679 m3: hyvätuottoinen, kovat hakkuumahdollisuudet! Sis. purkukuntoiset rakennukset. Tarjoukset ti 24.10.2023 mennessä sähköpostiin tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Kemintie 2680, 91140 Ii, Ii, Pohjois-Pohjanmaa
 • 250 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI19878
 • 60,54
 • yksikön lyhenne:
 • Kunta/kaupunki Ii
 • Maakunta Pohjois-Pohjanmaa

Kuvaus

Myynnissä Iistä n. 60,54 hehtaarin erittäin isot hakkuumahdollisuudet omaava, kovapuustoinen, hyvätuottoinen sekä kovakasvuinen metsäsijoituskohde hyvältä sijainnilta puun käyttöpaikkoihin nähden. Kokonaispuusto n. 6917 m3, josta uudistuskypsien metsien puustoa n. 4238 m3, kasvatusmetsien kovassa kasvussa ja arvokasvussa olevaa puustoa n. 2679 m3, josta hyvää tuottonäkymää tuovissa nuorissa kasvatusmetsissä n. 1671 m3 sekä pääosin kovapuustoisissa varttuneissa kasvatusmetsissä n. 1008 m3. Havutukkia myyntikohteella yhteensä n. 2448 m3, josta uudistuskypsissä metsissä n. 2094 m3, varttuneissa kasvatusmetsissä n. 318 m3 ja nuorissa kasvatusmetsissä n. 37 m3. Isompia T2 taimikoita on n. 10,1 ha. Harvinaisen kovapuustoinen kohde, jossa erittäin hyvät hakkuumahdollisuudet ja kovakasvuisten kasvatusmetsien sekä isompien taimikoiden tuomat hyvät tuottonäkymät.

Myyntikohde muodostuu kolmesta kiinteistöstä, joiden palstat sijaitsevat hyvänä kokonaisuutena toistensa vieressä tai lähellä:

MYLLYKANGAS 139-407-117-7(n. 28,90 ha), 3 palstaa

SEPPÄLÄ 139-407-117-11 (n. 25,28 ha), 4 palstaa

PILTOLA 139-407-117-5 (n. 6,36 ha), 3 palstaa.

Junaradan länsipuolen pasltat ovat pääosin kesäkorjuukelpoisija ja erittäin hyvin saavutettavissa Kemintieltä lähtevän Pysäkkitien kautta: kuusikkokuviolla ei tietysti kannata tehdä kasvatushakkuita sulanmaan aikana. Junaradan itäpuolella olvalle 2 palstalle kulkee tieoikeus. Iso Peura-aapan lähellä olevalle kahdelle erilliselle palstalle ei näy karttaotteessa tieoikeutta. Kokonaiset kiinteistöt, eli ostajalle ei tule lohkomiskuluja!

Myllykangas kiinteistöllä on vanhat purkukuntoisena myytävät rakennukset. Katso rakennuksista lisää alempaa. Rakennuksista on kuvia enemmän liitteessä 13.

Tässä erittäin tehokkaassa metsäsijoituskohteessa on metsämaata n. 50,6 ha, uudistuskypsissä metsissä n. 16,1 ha, nuorissa kasvatusmetsissä n. 19,4 ha, varttuneissa kasvatusmetsissä n. 10,1 ha ja isommissa T2 taimikoissa n. 10,1 ha. Maapohjat ovat pääosin kovakasvuisia. Junaradan itäpouolen palstojein joillain kuvioilla on kivikkoisuutta.

Kovan puustomäärän sisältävät uudistuskypsät metsät (n. 4238 m3 / 16,1 ha), pääosin kovakasvuiset ja kovapuustoiset arvokasvussa olevat nuoret kasvatusmetsät (n. 1671 m3 / 19,4 ha) ja hyvässä kasvussa olevat kovapuustoiset varttuneet kasvatusmetsät (1008 m3 / 5 ha), isommat T2 taimikota (n. 10,1 ha), hyväkasvuiset maapohjat, hakkuumahdollisuudet ja keskeinen sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden muodostavat vahvan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle. Puuston määrä lisääntyy kovan kasvun myötä etenkin kasvatusmetsissä ja tukin määrä lisääntyy puuston kasvun ja arvokasvun myötä. Nämä metsäkiinteistöt muodostavat yhdessä erinomaisen ja tuottoisan metsätalouden harjoittamisen kokonaisuuden, jollaista on harvoin tarjolla Iistä!

Myyntikohteeseen kuuluvat kadella itäisimmällä palstalla on tuulivoima-vuokrasopimukset: (n. 4,05 ha kiinteistöstä 139-407-117-11 sekä n. 2,95 ha kiinteistöstä 139-407-117-7 MYLLYKANGAS). Tuulivoima-vuokrasopimusten vuokralainen on rasitussopimusten mukaan Iin Huhtaharju Wind Farm Oy. Katso yksityiskohtaisempia tietoja tuulivoima-asiasta alempaa.

Osalla myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet. Myyntikohteen palstat (lukuunottamatta Iso-Peura-aavan palstoja) ovat olleet vuokrattuna metsästystä varten paikalliselle Kuivaniemen metsästysseuralle.

Tällaista erittäin suuret hakkuumahdollisuudet omaavaa ja hyvätuottoista, kovapuustoista ja kovakasvuista metsäsijoituskohdetta on harvoin tarjolla Iistä! Kohde soveltuu erittäin hyvin hyvää tuottoa etsiville metsäsijoittajille, metsään sijoittaville rahastoille ja muille institutionaalisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön. Mikäli ostajalla ei ole mitään käyttöä rakennuksille ja pihapiirille niin ostajalla on tietysti mahdollisuus myydä ne määräalan kanssa sellaista tarvitsevalle. Tähän kohteeseen on helppo käydä tutustumassa maastossa, pääkuviot ovat hyvin saavutettavissa. Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym).

Näyttö: myyntikohteen rakennuksilla järjestetään näyttö to 12.10.2023 klo 10 – 14 välisenä aikana, johon tarjoajan suositellaan osallistuvan. Välittäjä on näytössä paikalla.

HINTAPYYNTÖ: 250 000 euroa

Tarjoaminen kohteesta:

Tarjoukset kohteesta tiistaihin 24.10.2023 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen

tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset, riippumatta siitä onko tarjous yli vai ali hintapyynnön. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti sovellettaviin myyntitietoihin ja myyntiehtoihin, jotka löytyvät kokonaisuudessaan www.suomenmetsatilakauppa.fi sivuston myynti-ilmoituksesta ja sen liitteistä. Yksityiskohtaiset tiedot tuulivoima-vuokraopimusten sisällöstä tarjoaja saa Tuomo Liikasen kautta p. 050-4334 720.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle metsistä on laadittu metsätila-arvio 31.08.2023, Metsäpalvelu Jouni Kotiranta. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi. Metsätila-arvio löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. Tuomo Liikanen on koostanut tila-arviolaskelmasta taulukoita.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 6917 m3.

Puusto (n. 6917 m3) jakaantuu seuraavasti:

– Uudistuskypsien metsien puustoa (04) n. 4238 m3

– Nuorien kasvatusmetsien (02) puustoa n. 1671 m3

– Varttuneiden kasvatusmetsien (03) puustoa n. 1008 m3

Kokonaispuusto 6917 m3, jakaantuu seuraavasti puutavaralajeihin:

– Havutukki n. 2448 m3

– Havukuitu n. 3205 m3

– Koivukuitu n. 1121 m3

– Haapakuitu n. 143 m3

Myyntikohteen kokonaispinta-ala on noin 60,54 ha. Metsätila-arvion mukaan metsämaata on 50,6 ha ja se jakaantuu seuraavasti:

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 16,1ha (Puustosta tässä kehitysluokassa n. 61,3 %)

– Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 19,4 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 24,2 %)

– Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 5 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 14,5 %)

Metsämaapinta-alan ulkopuolinen pinta-ala koostuu kitu-ja joutomaiden pinta-alasta sekä rakennusten ympärillä olevan alueen pinta-alasta.

Myyntikohteen yhteispinta-alaksi on metsätila-arviossa mainittu n. 61,7 ha. Myyntikohteen kiinteistörekisteriotteissa pinta-aloiksi on mainittu, MYLLYKANGAS 139-407-117-7 (n. 28,90 ha), SEPPÄLÄ 139-407-117-11 (n. 25,28 ha) ja PILTOLA 139-407-117-5 (n. 6,36 ha) eli yhteensä n. 60,54 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama myyntikohteiden palstojen yhteispinta-ala on noin 61,12 ha. Ostaja on tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Myyntikohteen kauppahinta ei määräydy pinta-alojen perusteella.

MERKITTÄVIÄ UUDISTUSKYPSIÄ METSIKKÖKUVIOITA (04)

Kuvio 41 (n. 1 ha), puustoa n. 395 m3/ha ja kokonaispuusto n. 395 m3/kuvio, josta havutukkia n. 160 m3. Erittäin kovapuustoinen uudistuskypsä tukkikuvio. Hyvä saavutettavuus ja sijainti radan länsipuolen palstalla. Yksi myyntiohteen pääkuvioista.

Kuvio 18 (n. 1 ha), puustoa n. 385 m3/ha ja kokonaispuusto n. 386 m3/kuvio, josta havutukkia n. 231 m3. Erittäin kovapuustoinen reilusti laadukasta mäntytukkia sisältävä uudistuskypsä metsikkökuvio. Hyvä saavutettavuus Pysäkkitien lähellä, kesäkorjuukelpoinen. Yksi myyntiohteen pääkuvioista.

Kuvio 45 (n. 0,9 ha), puustoa n. 405 m3/ha ja kokonaispuusto n. 364 m3/kuvio, josta havutukkia n. 160 m3. Erittäin kovapuustoinen uudistuskypsä tukkikuvio kohtuullisen lähellä Pysäkkitietä. Yksi myyntiohteen pääkuvioista.

Kuvio 50 (n. 1 ha), puustoa n. 335 m3/ha ja kokonaispuusto n. 335 m3/kuvio, josta havutukkia n. 235 m3. Erittäin kovapuustoinen laadukasta tukkia sisältävä uudistuskypsä tukkikuvio huippu sijainnilta Pysäkkitien vierestä. Kesäkorjuukelpoinen. Yksi myyntiohteen pääkuvioista.

Kuvio 26 (n. 1,5 ha), puustoa n. 183 m3/ha ja kokonaispuusto n. 276 m3/kuvio, josta havutukkia n. 150 m3. Kovapuustoinen laadukasta tukkia sisältävä uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa reilun kokoinen puumäärä. Hyvä saavutettavuus Pysäkkitien lähellä. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

Kuvio 40 (n. 1 ha), puustoa n. 275 m3/ha ja kokonaispuusto n. 274 m3/kuvio, josta havutukkia n. 180 m3. Kovapuustoinen tukkia sisältävä uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa hyvä puumäärä. Junaradan itäpuolen palstassa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 12 (n. 0,5 ha), puustoa n. 370 m3/ha ja kokonaispuusto n. 222 m3/kuvio, josta havutukkia n. 147 m3. Pysäkkitien lähellä oleva oleva uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa erittäin kova hehtaaripuumäärä ja reilusti tukkia.

– Kuvio 23 (n. 0,8 ha), puustoa n. 275m3/ha ja kokonaispuusto n. 220 m3/kuvio, josta havutukkia n. 80 m3. Erittäin hyvällä saavutettavuudella Pysäkkitien vieressä oleva uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa reilu puumäärä.

– Kuvio 44 (n. 1 ha), puustoa n. 185m3/ha ja kokonaispuusto n. 185 m3/kuvio, josta havutukkia n. 70 m3. Hyvällä saavutettavuudella Pysäkkitien lähellä oleva uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa hyvä puumäärä ja tukkia.

– Kuvio 47 (n. 0,6 ha), puustoa n. 293m3/ha ja kokonaispuusto n. 176 m3/kuvio, josta havutukkia n. 45 m3. Hyvällä saavutettavuudella Pysäkkitien lähellä oleva uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa reilu puumäärä. Tämä kuvio on rakennusten lähellä ja siellä näytti olevan paikoin vanhaa rautaromua tms. joka jää kuviolle.

– Kuvio 36 (n. 0,6 ha), puustoa n. 290m3/ha ja kokonaispuusto n. 174 m3/kuvio, josta havutukkia n. 52 m3. Kovapuustoinen ja tukkia sisältävä uudistuskypsä metsikkökuvio. Sijainti junaradan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 17 (n. 0,5 ha), puustoa n. 290m3/ha ja kokonaispuusto n. 145 m3/kuvio, josta havutukkia n. 87 m3. Kovapuustoinen ja erittäin hyvällä saavutettavuudella Pysäkkitien vieressä oleva uudistuskypsä metsikkökuvio.

– Kuvio 25 (n. 0,6 ha), puustoa n. 230m3/ha ja kokonaispuusto n. 138 m3/kuvio, josta havutukkia n. 55 m3. Kovapuustoinen ja tukkia sisältävä uudistuskypsä metsikkökuvio. Sijainti junaradan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 14 (n. 0,4 ha), puustoa n. 245m3/ha ja kokonaispuusto n. 99 m3/kuvio, josta havutukkia n. 40 m3. Erittäin hyvällä saavutettavuudella Pysäkkitien vieressä oleva pieni uudistuskypsä metsikkökuvio.

– Kuvio 24 (n. 0,5 ha), puustoa n. 185 m3/ha ja kokonaispuusto n. 93 m3/kuvio, josta havutukkia n. 37 m3. Hyvä pienempi uudistuskypsä metsikkökuvio Pysäkkitien lähellä.

– Kuvio 31 (n. 0,8 ha), puustoa n. 245 m3/ha ja kokonaispuusto n. 123 m3/kuvio, josta havutukkia n. 90 m3. Tuomo Liikasen maastokäynnillä tekemien havaintojen perusteella kuvio on mahdollinen metsälain 10 §:n erityisen tärkeä elinympäristö, joka tulee jättää normaalien metsätalouden hakkuutoimien ulkopuolelle.

Edellä mainittujen uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala (poislukien kuvio 31) on noin 12 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 3482 m3, josta havutukkia n. 1758 m3. Myyntikohteella on merkittävä määrä uudistuskypsää metsää käytössä, kokonaisuudessaan uudistuskypsiä metsiä on 4238 m3 / n. 16,1 ha. Uudistuskypsät metsät tuovat osaltaan vahvan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle.

MERKITTÄVIÄ NUORIA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (02)

– Kuvio 3 (n. 2,9 ha), puustoa n. 125 m3/ha ja kokonaispuusto n. 363 m3/kuvio. Pinta-alaltaan iso ja laadukas nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvupiikki pian edessä. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, sijainti radan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 11 (n. 1,4 ha), puustoa n. 154 m3/ha ja kokonaispuusto n. 216 m3/kuvio, josta havutukkia n. 10 m3. Reilun kokoinen ja laadukas nuori kasvatusmetsäkuvio, joka hyvässä kasvussa ja arvokasvussa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, sijainti radan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 34 (n. 1,5 ha), puustoa n. 125 m3/ha ja kokonaispuusto n. 188 m3/kuvio, josta havutukkia 5 m3. Hyvän kokoinen, puustoinen ja kovakasvuinen nuori kasvatusmetsäkuvio, puusto hyvässä arvokasvussa. Sijainti radan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 1 (n. 3,2 ha), puustoa n. 53 m3/ha ja kokonaispuusto n. 170 m3/kuvio. Reilun kokoinen ja laadukas nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvua edessä. Sijainti radan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 5 (n. 1,4 ha), puustoa n. 65 m3/ha ja kokonaispuusto n. 91 m3/kuvio, josta havutukkia n. 10 m3. Hyvän kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvua edessä. Junaradan itäpuolen palstassa.

– Kuvio 35 (n. 1,1 ha), puustoa n. 60 m3/ha ja kokonaispuusto n. 66 m3/kuvio. Hyvässä kasvussa oleva nuori kasvatusmetsäkuvio, Junaradan itäpuolen palstassa.

Edellä mainittujen merkittävimpien nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 11,5 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 1026 m3, josta havutukkia n. 25 m3. Myyntikohteella on nuoria kasvatusmetsiä kaikkiaan n. 1671 m3 / n. 19,4 ha ja ne tuovat tuottonäkymää myyntiohteelle.

MERKITTÄVIÄ VARTTUNEITA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (03)

– Kuvio 22 (n. 0,7 ha), puustoa n. 285 m3/ha ja kokonaispuusto n. 200 m3/kuvio, josta havutukkia n. 100 m3. Erittäin hyvällä saavutettavuudella Pysäkkitien vieressä oleva varttunut kasvatusmetsikkökuvio, jossa hyvä puumäärä. Tällä kuviolla on joku vanha betoninen perustuksen pohja lähellä Pysäkkitietä (ks. kuva).

– Kuvio 29 (n. 0,7 ha), puustoa n. 145 m3/ha ja kokonaispuusto n. 100 m3/kuvio, josta havutukkia n. 20 m3. Hyvällä saavutettavuudella Pysäkkitien lähellä oleva kasvussa oleva varttunut kasvatusmetsikkökuvio, jossa hyvä puumäärä.

– Kuvio 4 (n. 1,2 ha), puustoa n. 240 m3/ha ja kokonaispuusto n. 288 m3/kuvio, josta havutukkia n. 84 m3. Tuomo Liikasen maastokäynnillä tekemien havaintojen perusteella kuvio on mahdollinen metsälain 10 §:n erityisen tärkeä elinympäristö, joka tulee jättää normaalien metsätalouden hakkuutoimien ulkopuolelle.

Edellä mainittujen merkittävimpien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 2,6 hehtaaria ja kuvioiden yhteenlaskettu puusto noin 588 m3, josta havutukkia noin 204 m3. Myyntikohteella on varttuneita kasvatusmetsiä kaikkiaan n. 1008 m3 / n. 5 ha.

MAHDOLLISET METSÄLAIN 10 §:n ERITYISEN TÄRKEÄT ELINYMPÄRISTÖT

Metsätila-arvion seuraavilla kuvioilla on Tuomo Liikasen maastokäynnillä tekemien havaintojen perusteella mahdolliset metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt.

– Kuvio nro 4 (n. 1,2 ha ja puusto n. 288 m3/kuvio, puronvarsi)

– Kuvio nro 31 (n. 0,5 ha ja puusto n. 123 m3/ kuvio, puronvarsi tms.)

Edellä mainituttuja alueita (kuviot 4 ja 31) ei ole Metsäkeskuksen metsään.fi karttapalvelussa merkitty metsälain erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi, mutta ne voivat Tuomo Liikasen maastossa tekemien havaintojen perusteelle täyttää metsälain 10§:n erityisen tärkeän elinympäristöjen (puronvarsi ja pienveden lähiympäristö) tunnusmerkistön ja määritelmät ja niillä ei sen vuoksi voi tehdä normaaleja metsätalouden toimenpiteisiin liittyviä hakkuita, josta ostaja on tietoinen.

TUULIVOIMA-ASIOIHIN LIITTYVIIN VUOKRASOPIMUKSIIN LIITTYVIÄ TIETOJA

Myyntikohteen kahdella itäisimmällä palstalla on tuulivoima-vuokrasopimukset: (n. 4,05 ha kiinteistöstä 139-407-117-11 sekä n. 2,95 ha kiinteistöstä 139-407-117-7 MYLLYKANGAS). Tuulivoima-vuokrasopimusten vuokralainen on rasitussopimusten mukaan Iin Huhtaharju Wind Farm Oy.

Yli-Olhavan tuulivoimapuistoa kehittävältä taholta on saatu seuraavia tietoja:

1) Kyseiset tuulivoima-vuokrasopimukset ovat voimassa vuokrasopimusten mukaiset palstat ovat olleet Yli-Olhavan tuulivoimapuiston alustavalla hankealueella.

2) Yli-Olhavan tuulivoimalapuiston yleiskaava on hyväksytty ja voimassa, mutta

myyntikohteesta vuokratut palstat eivät ole tämän Yli-Olhavan tuulivoimapuiston yleiskaavan alueella vaan palstat ovat sen läheisyydessä.

3) Yli-Olhavan tuulivoimapuiston lopullinen hanke-alue ei ole vielä selvillä. Kun lopullinen hanke-alue selviää, niin tiedetään onko vuokrasopimusten mukaiset alueet lopullisessa hankealueessa mukana.

4) Tällä hetkellä ei omistajalle makseta mitään liittyen tuulivoimavuokrasopimuksiin.

Tuulivoimaan liittyvät vuokrasopimukset pysyvät voimassa ja siirtyvät kaupassa kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen ostajalle. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa siitä miten tuulivoimavuokrasopimuksiin liittyvä tuulivoima-asia etenee tai ei etene. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa siitä minkä suuruisia maksuja ostajalle on mahdollisesti tulossa tuulivoima-vuokrasopimusten perusteella. Näillä palstoilla, joilla tuulivoima-vuokrasopimukset ovat voimassa on metsätila-arvion mukaan puustoa yhteensä n. 145 m3 ja tuulivoima-vuokrasopimus sallii normaalin metsätalouden harjoittamisen.

Kaupan kohteen hinta ei määräydy miltää osin tuulivoima-asioiden ja tuulivoimavuokrasopimusten tai niihin liittyvien asioiden perusteella. Kaupan kohteen hinta ei määräydy miltään osin sen perusteella tuleeko tuulivoima-vuokrasopimusten perusteella jotain tuloja tulevaisuudessa ostajalle. Kaupan kohteen hinta ei myöskään määräydy miltään osin sen perusteella, että ostajalle ei tulisikaan lainkaan mitään tuloja tuulivoima-sopimusten perusteella tulevaisuudessa.

Tarkemmat yksityiskohtaiset tiedot tuulivoima-vuokrasopimusten sisällöstä ostajan tulee pyytää ennen tarjouksen tekemistä myyntiä hoitavalta Tuomo Liikaselta, p. 050-4334720.

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Osalla myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet. Myyntikohteen palstat (lukuunottamatta Iso-Peura-aavan palstoja) ovat olleet vuokrattuna metsästystä varten paikalliselle Kuivaniemen metsästysseuralle.

OSUUDET YHTEISIIN MAA- JA VESIALUEISIIN JA ERITYISIIN ETUUKSIIN

Myynnin kohteena olevat kiinteistöt eivät sisällä osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin tai erityisiin etuuksiin.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT


Myynnin kohteena olevilla kiinteistöillä ei ole kiinteistörekisterin mukaan voimassa yksityiskohtaista (yleiskaava) kaavaa.

RAKENNUKSIIN LIITTYVIÄT TIETOJA

Myynnin kohteena olevalla kiinteistöllä MYLLYKANGAS on purkukuntoisena myytävät vanhat rakennukset:

– purkukuntoinen asuinrakennus, 1 ½ kerroksinen, rintamamiestalotyyppinen, teetetty kuntoarvio, pinta-aloja ei ole mitattu/ tarkistettu/ ei sovellu asumiskäyttöön

– Oh + K + Mh:t + yläkerta mh (rak. jäkeenpäin) + Wc + Pukuh. + Khh / Ph + S +

Tk + Kuisti + Et:t + Vh:t + Tekn.tila / Ljh

– erillinen ulkosauna (huonokuntoinen, mikrobikasvustoja ym)

– ulkorakennus, jossa varastotiloja sekä tallityyppinen tila

– navettarakennus

– pieni konesuoja, joka osin romahtanut

– pieni kellarirakennus

– pieni perunakellari pihapiiristä koilliseen (korkeammalla Myllykankaan alueella)

Rakennusten pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu. Kaupan kohteeen hinta ei määräydy miltään osin minkään rakennuksen pinta-alan perusteella. Kaikki edellä mainitut rakennukset myydään purkukuntoisina eikä niitä voi sellaisenaan käyttää asumistarkoituksiin. Rakennuksia voi käyttää soveltuvin osin esim. varastotiloina (ulkorakennus) tai muuna harrastetilana. Rakennuksia ei ole markkinoitu soveltuvaksi asumiskäyttöön. Rakennukset eivät täytä nykyisiä rakennusmääräyksiä ja rakennusvaatimuksia ja rakennukset on rakennettu oman aikansa määräyksillä ja ohjeistuksilla. Rakennukset myydään purkukuntoisina ja arvottomina ja ostaja on vastuussa kaikista mahdollisista rakennusten purkamisiin liittyvistä kustannuksista. Rakennuksia ei ole markkinoitu asumiskäyttöön. Mikäli ostaja suorittaa rakennuksilla korjaustoimenpiteitä, niin ostaja on vastuussa kaikista korjaustoimista aiheutuneista kustannuksista ja siitä, että korjaustoimenpiteet tehdään nyksyisten rakennusmääräysten ja rakannusvaatimusten mukaisiksi.

Myyjä sitoutuu ostajan osoittamaan päivämäärään mennessä poistamaan irtaimen omaisuuden kiinteistöjen sisältä. Ostajalla on kuitenkin oikeus valita tarpeelliseksi katsomaansa irtaimistoa, kuten huonekaluja tai muuta, joka jää ostaja omaisuudeksi. Kaikki muu irtain, minkä myyjä jättää asuinrakennukseen ja muihin rakennuksiin tulee ostajalle.

ASUINRAKENNUKSESTA ON TEETETTY KUNTOARVIO (liite 8) JA PURKUKUNTOISUUDEN KESKEISIMMÄT PERUSTEET ALLA:

Kuntoarvion tulokset ja yhteenveto

Suoritettava seuraavat korjaukset ja huoltotoimenpiteet:

Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella on rakennuksessa laajoja kosteusvaurioita ja myös piilevien kosteusvaurioiden / mikrobivaurioiden mahdollisuus laajat. Myös silminnähtäviä mikrobivaurioita kohteessa havaittiin. HUOM: Kohteessa myös mahdollinen Kv- putkivuoto? ( kupari putki keittiöön alapohjassa? Tai tek. tila?) ,sekä vesikatto vuotoja laajennuosalla ja piippujen juuri pellityksissä rakoja. Kosteusvaurio korjauksia on laajasti kauttaaltaan koko rakennuksessa. ( mikrobitukimukset suositeltavaa myös)

Ulkoseinissä etuosalla kosteusvaurioita vanhalla osalla ja laajennusosalla. Vanhalla osalla

syvennyksessä vesikatolta/ kuistin katolta tulevat vedet kastelleet seinärakennetta ( kosteusvaurioita

ja lahoja alaosissa ja seinässä), Seinien avaaminen ja korjaus ja laajuuden selvittäminen/ korjaus.

( huom: myös mikrobivauriot).

Sokkeli rapautunut ja lohkeillut pahoin ympäri rakennuksen ( kosteus/ pakkasvaurioita) ja

raudoituksia näkyy, joissain paikoissa lohjenneista alueista. Sokkeli on myös etuosalla laajennus

osassa matala ja ulkoseinän puuosia on maanpinnan tasossa / lähellä maanpintaa. Ulkoseinissä

kohdistuu sokkelin päällä oleviin puurakenteisiin kapillaarista kosteusrasitusta ja mahdollisesti myös koko rakennuksen osalla. Ulkoseinien avaaminen koko rakennuksen alueelta sokkelin päältä ja tarkistaa / korjata (huom: myös mikrobivauriot mahdollisia?)

Sokkelin korjaus ( rapautunut ja paloja itoillut ja raudoituksia näkyy)

Ulkoseinissä näkyy naulauksia paneeleissa ( ruoste? ) seinien kastuminen ( avaaminen ja korjaus)

Sadeveisen ohjaukset puuttuu ja syöskytovissa / vesikouruissa vikoja ja puutteita. Korjata . Sade

,sulamisvedet aiheuttaa sokkelin kastumista ja ulkoseinien kastumista sokkelin kautta kapillaarisesti

Vesikatto vuotoa laajennusosallaliitoksista ja piipun juuripellityksen ( tekn.tila ja puuvarastohuone katoissa kastumaa sisällä). Yläpohjan kastuman ja rakenteiden laajuus selvittää rakenne avauksin ja korjaus kastuma – alueille ( mikrobivauriot);myös peltikate liitetty vanhan osan seinään paneelin päälle? tiiveys

Laajennuosan peltikatteen uusiminen vuotojen ja puutteiden vuoksi ( aluskate alla josta ei ole tietoa? Huom: Yläpohjan tuuletustilaan ei pääse näkemään)

Vanhalla osalla piipun juuren pellitys rakoa( vuotoa sateella?) Vesikatossa myös notko/ painuma

etuosalla. Alla vanha huopakate ja alkup. Ruodelaudoitus : Ruodelaudoituksessa mustumia ja

mikrobikasvusotoja paikoin havaittavissa silmämääräisesti ( Vesikaton / kattorakenteen uusiminen /

korjaus)

Vanhalla osalla yläkertaan rakennettu huone ent. ullakkotilaan jälkeenpäin. Yläpohjan villoistus

asennettu suoraan vesikaton ruodelaudoitusta vasten,ei tuuletusrakoa( asennus virhe) riski

lämpövuotojen / vaikutusten vuoksi piileville vaurioille ja mikrobivaurioille( huonetilan purkut

yläpohjan osalta / korjaus.( huom: rakennettu ullakkotilaa ja vanhan eristeen päälle välipohjassa)

kunto?

Yläpohjatilassa vanhalla osalla havaittiin ulkoseinien pinkopahveissa kosteusjälkiä ja puuosissa

mustumia/ mikrobivaurioita silmämääärisesti?)

Maanvaraisen betonilaatan päälle rakennetun alapohjarakenteiden ( puu/eriste) kunto? Kysessä

nykyisin ns. riskirakenne. Myös mahdollinen käyttövesiputken vuoto? Alapohjassa kupariputki

lattiarakenteessa. ( vesimittari pyörii kun hanat jne kiinni) ei saa olla virtausta putkissa sulkujen

ollessa kiinni.

Tutkimuksessa todettiin ja selvitys kosteus / vauriovahingon laajuudesta:

Talo ollut kylmillään 2014 vuodesta asti talvisin lukuun ottamatta tekn.tilaa.

Mittauksissa todettu kohonneita kosteusarvoja ph / s ja teknisessä tilassa lattiassa

Tarkastuksessa todettiin myös kastumaa sisäkatoissa tekninen tila ja puuvarasto.

Khh / ph ja sauna tila laatoituksissa kopoja ja ph lattia irti alustastaan osittain.

Laatoituksen alla ei nykyaikaista vesieristettä

Tarkastuksessa todetiin vesimittarissa virtaumaa vaikka hanat oli kiinni. Virtaus

loppui kun suletiin sulku kv-putkille huonetiloihin. Muu tilat pinta asennetua

komposiittiputkea ja niissä ei havaittu vuotoa. Oh/ k lattiassa kupariputkea vanhempaa ja

mhdollinen vutava putki?

Ulkoseinissä havaittavissa katolta tulevista vesistä etuosalla laajoja kastumia

seinissä ja rakenteissa.

Sokkeli etuosalla matala ja maa/ sade ja sulamisvesien kosteusrasitus myös ns.

riksi.

Sokkelissa kosteusrasitusta / rapautumista / pakkasvaurioita ja siten koko

rakennuksen ulkovaipan puu/eriste osat ns. riski kapillarikastumiselle sokkelin kautta.

Talo ollut kylmillään lähes 10 vuotta talvisin joten lämpötilavaihtelujen vuoksi

on ns. riski että rakennuksen rakenteisiin ja materiaalien pintoihin on kohdistunut

kondessivesi/ kastepisteeiden aiheuttamaa kosteusrasitusta ja aiheuttanut mm. kasvustoja /

mikrobivaurioitumisia rakenteisiin ja pintoihin.

Toimenpide-ehdotus:

HUOM: Talo ollut kylmillään lähes 10 vuotta talvisin joten rakennuksessa syytä

tehdä rakenneavauksia ja mikrobitutkimuksia kauttaaltaan varmistaakseen mahdollisten

kosteusvaurioiden laajuus.

Ph,khh ja sauna tilan nykyaikaistaminen / uusiminen/remontointi.

Ulkoseinien rakenteiden avaaminen ja lisätutkimukset / kastuma-alueiden

korjaukset. ( sokkelin päällä olevat rakentee, katolta tulleet valumavedet jotka kastellu

seinärakenteita)

Tekn.tila ja apuvaraston yläpohjan kosteusvaurioiden korjaus ( laajuus ei tiedossa

kattovuotojen johdosta. Yläpohjan tilan tarkistus rakenne avauksin.

Alapohjan avaaminen oh/ k ja tutkia mahdollinen putkivuodon selvittäminen.

Puurunkoisen lattiarakenteen /eristtilan kunto joak rakennettu maanvaraisen

betonilatan päälle. Alapohjan kunto ( Luokitellaan nykyisin ns. riskirakenteeksi kyseinen

rakennustekniikka.

Yläpohjan lisätutkimukset yläkerran huoneen osalta. ( virheellisiä asennuksia

esim: yläpohjan eristeet asennettu kattoruodelautoja vasten,ei ilma/tuuletusväliä.)

Sokkeli rapautunut ja vaurioitunut kosteudesta( korjaus)

Vesikattojen korjaus ,vuodot( uusia pellitys ja aluskattet ja vaurioituneet

kattorakenteet ( kosteusvaurioita)

Korjaustyöt on tehtävä voimassa olevien rakentamismääräysten ja ohjeiden

mukaisesti

MAAPERÄN PUHDISTAMISASIA (hiekkapuhallushiekan puhdistus maaperästä suoritettu)

Yhdellä myynnin kohteena olevalla kiinteistöllä 139-407-117-7 on suoritettu maaperän puhdistustoimia (pihapiirissä). Kohderaportin mukaan Lajiluokka on nyt Ei puhdistustarvetta.

Puhdistamisasian yksityiskohdat selviävät seuraavista liitteistä:

1) Maaperän tilan tietojärjestelmä, Kohderaportti 03.05.2023 (liite 9)

2) Lausunto pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraportista (liite 10)

PIMA-TOIMENPITEET: (Maaperän tilan tietojärjestelmän kohderaportista)

– Lausunto 03.05.2023

– Loppuraportti 20.12.2022

– Puhdistaminen 10.08.2022 – 19.08.2022

– Puhdistuspäätös 20.06.2022

– Ilmoitus/lupa vireille 18.05.2022

– Puhdistamistarpeen arviointi, on puhdistamistarve 08.12.2021 – 25.03.2022

– Tutkimukset 21.05.2021 – 08.12.2021

– Merkitseminen tietojärjestelmään 24.08.2020

– Tutkimukset 14.10.2015 – 14.10.2015

Taustaa ja suoritetun maaperän puhdistuksen eteneminen:

– kiinteistön pihapiirin on haudattu hiekkapuhallusiekkaa ennen vuotta 2000

– kohteessa suoritettu maaperätutukimuksia 2021 (todettiin maaperässä säkeissä olevaa hiekkapuhallushiekkaa: raskasmetallipitoisuuksia hiekkapuhallushiekassa ja sitä ympäröivässä maaperässä ja ojassa)

– kohteeseen laadittiin puhdistussuunnitelma (Envineer Oy 4.5.2022)

– Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoin 20.6.2022 päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

– maaperän puhdistustoimet toteteututtu 10.8. – 19.8.2022 välisenä aikana

– pilaantuneita maa-aineksia poistettu noin 580 m2 alueelta yhteensä 934 tonnia ja ne on kuljetettu materiaalitehokkuuskeskukseen Oulun välimaalle.

– ELY-keskus katsoo, että kiinteistön 139-407-117-7 pilaantuneeksi todetut alueet on puhdistettu nykyisin käytössä olevien vaatimusten mukaan hyväksyttävästi ja noudattaen ELYkeskuksen

päätöksessä 20.6.2022 annettuja määräyksiä.

– Kohdealueen maaperään ei jäänyt valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (VNa) 214/2007

mukaisen kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia tutkittuja haitta-aineita.

-Ojavedessä oli todettavissa marraskuun näytteenotossa vielä paikoin kohonneita raskasmetallipitoisuuksia, mutta pitoisuudet olivat pääosin laskusuunnassa.

– ELY-keskus katsoo, että alueella ei ole tarvetta jatkotoimenpiteille. Mikäli myöhemmin maaperän tilassa ilmenee jotain uutta, tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen.

-ELY-keskus toteaa, että kiinteistön omistussuhteen mahdollisesti myöhemmin vaihtuessa alueen uudelle omistajalle on tehtävä ympäristönsuojelulain 139 §:n mukainen selonteko alueella harjoitetusta toiminnasta, tutkimuksista sekä puhdistustoimenpiteistä.

-Alueen maaperää koskevat tiedot on päivitetty loppuraportin perusteella valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.

– Maaperän tilan tietojärjestelmään kohde (id 100334428) on merkitty lopetetuksi.

– Kohteeseen ei jää puhdistus- tai toimenpidetarvetta.

– Mikäli maaperän tilassa ilmenee myöhemmin jotain uutta, tulee olla yhteydessä ELYkeskukseen.

Katso maaperän puhdistamisasiasta yksityiskohtaisemmin liitteistä 9. ja 10.

Asiasta voi kysyä tarkempia tietoja välittäjän kautta p. 050-4334720, Tuomo Liikanen.

Maaperän puhdistamisasiasta voi kysyä tarvittaessa lisätietoja myös

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta

Puhelin: 0295038000

TIEASIOIHIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteen palstoille on pääosin hyvät tieyhteydet ja kaikki palstat ovat hyvin saavutettavissa metsätalouden toimiin.

Junaradan länsipuolen pastat ovat erittäin hyvin saavutettavissa Pysäkkitien kautta, joka on yksityinen tie.

Junaradan itäpuolella olevat palstoille kuljetaan Pysäkkitieltä haarautuvaa ”Kivimaantietä” pitki, joka on Metsähallituksen hallinnoima tie, jossa ei ole tiekuntaa. Kahdelle junaradan lähellä olevalle palstalle on kulkuoikeudet tältä tiekunnattomalta ja Metsähallituksen hallinnoimalta ”Kivimaantieltä). Metsähallituksen pääosin hallinnoimaa tietä joudutaan käyttämään kahdelle junaradan läheiselle palstalle enintään noin 1 kilometrin matkalta.

Peura-Aapan palstoille ei karttaotteissa näy virallista kulkuoikuetta Metsähallituksen hallinnoimalta tieltä, joka niiden läheltä menee. Näillä palstoilla on metsätila-arvion mukaan puuta noin 145 m3, joten isoa merkitystä metsätalouden kokonaisuuden kannalta näillä palstoilla ei ole. Mikäli näiltä Metsähallituksen hallinnoimilta teiltä kuljetetaan puuta niin Metsähallitus perii siitä tienkäyttömaksua.

Metsähallitus perii hakkuiden yhteydessä tapahtuvasta puunkuljetuksesta tienkäyttömaksuja siltä osin kuin ostaja joutuu käyttämään Metsähallituksen hallinnoimia teitä. Puunkulkjetuksen yhteydessä perittävä tienkäyttömaksu on 0,15 €/ m3 x käytetty kilometrimäärä + ALV 24 %. Minimi puunkuljetuksen yhteydessä perittävä tienkäyttömaksu on 100 € + ALV 14%.

Esimerkki 1000 m3 hakkuu junaradan läheisellä palstalla, jolloin Metsähallituksen perimä puunkuljetusmaksu menee seuraavasti:

0,15 € / 1000 m3 x 1 km + ALV 24 % = 186 € (sis. Alv 24 %).

Tämän kaupan yhteydessä ei perusteta uusia tieoikeuksia vaan tieoikeudet siirtyvät ostajalle sellaisena kuin ne myyntikohteen kiinteistörekisteriotteista selviävät.

Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin myyntikohteelle tieasioista tulevista kustannuksista vaan niistä vastaa kokonaisuudessaan ostaja. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista joita voi tulla siitä, että puita joudutaan kuljettamaan hakkuiden yhteydessä Metsähallituksen hallinnoiman tien kautta.

Katso lisää tieasioista liitteestä11.

RAUTATIEN SUOJA-ALUE

Kiinteistön 139-407-117-7 MYLLYKANGAS junaradan länsipuolella sijaitsevan palstan laidassa on kapea rautatien suoja-alue:

4) Rautatien suoja-alue (000-2019-K24987)

– Rekisteröintipvm: 17.10.2019

– Arkistoviite: MMLm/8649/33/2014

– Rasitettu: 139-407-117-7 MYLLYKANGAS

Katso edellä mainitun rautatien suoja-aluuen sijainti tarkasti 139-407-117-7 MYLLYKANGAS karttaotteesta liitteestä 2.

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA (Talon läheisiltä palstoilta)

Kemi n. 43 km

Oulu n. 63 km

Tervola n. 88 km

Iin keskusta n. 29 km

Pudasjärvi n. 78 km

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydäänkaikista velkarasituksista vapaana. Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana. Myyntikohdetta rasittavat kahdella itäisimmällä palstalla olevat tuulivoima-vuokrasopimukset: (n. 4,05 ha kiinteistöstä 139-407-117-11 sekä n. 2,95 ha kiinteistöstä 139-407-117-7 MYLLYKANGAS).

MUITA EHTOJA: tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kaupan kohteena olevilla kiinteistöllä ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntitietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja ja myyjät vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvion puustotietojen mahdollisen virhellisyyden, tai muiden metsätila-arvion tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotietojen arviointiin liittyy puustotietojen relaskooppiarviointimenetelmästä johtuva noin + – 15 prosentin arviointivirhe arvion kokonaispuumäärän osalta ja yksittäisen kuvion puustomäärän kohdalla tämä relaskooppiarviointimenetelmästä johtuva arviointivirhe voi olla jopa + – 20 prosenttia. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy metsätila-arvion puustotietojen tai muiden metsätila-arviotietojen perusteella. Kaupan kohteen hinta ei määräydy sen perusteella millaisia puuston hakkuita kohteella pystyy tekemään tai ei pysty tekemään. Kohteen hinta ei määräydy puustomäärän tai kuusitukkimäärän tai mäntytukkimäärän tai havutukkimäärän perusteella eikä sen perusteella minkä verran puustoa tai kuusitukkia, mäntytukkia tai havutukkia milläkin metsätila-arvion kuviolla on metsätila-arviossa arvioitu olevan.

Myyntikohteen yhteispinta-alaksi on metsätila-arviossa mainittu n. 61,7 ha. Myyntikohteen kiinteistörekisteriotteissa pinta-aloiksi on mainittu, MYLLYKANGAS 139-407-117-7 (n. 28,90 ha), SEPPÄLÄ 139-407-117-11 (n. 25,28 ha) ja PILTOLA 139-407-117-5 (n. 6,36 ha) eli yhteensä n. 60,54 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama myyntikohteiden palstojen yhteispinta-ala on noin 61,12 ha. Ostaja on tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Myyntikohteen kauppahinta ei määräydy miltään osin pinta-alojen perusteella. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevien kiinteistöjen kiinteistörekisteriotteissa, metsätila-arviossa ilmoitettujen tai muiden pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Ostajaa on suositeltu osallistumaan myyntikohteen rakennuksilla pidettävään näyttöön. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteelle voi tulla kustannuksia sellaisista yksityisistä tiekunnista, joissa myyntikohde on osakkaana: myyntikohde on osakkaana Pysäkkitien tiekunnassa. Ostaja vastaa kaikista kustannukista, joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista joita myyntikohteelle tulee mikäli Metsähallitus perii hakkuiden yhteydessä puunkuljetusmaksuja hallinnoimien teiden käytöstä. Tämän kaupan yhteydessä ei perusteta uusia tieoikeuksia vaan tieoikeudet siirtyvät ostajalle sellaisena kuin ne kiinteistöjen 139-407-117-7 MYLLYKANGAS, 139-407-117-5 PILTOLA ja139-407-117-11 SEPPÄLÄ kiinteistörekisteriotteista ja kiinteistörekisterin karttaotteista selviävät.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen junaradan itäpuolen palstoille kuljetaan Metsähallituksen hallinnoiman ”Kivimaantien” kautta. Ostaja on tietoinen, että Metsähallitus perii tienkäyttömaksua siltä osin kuin myyntikohteelta suoritetun hakkuun yhteydessä joudutaan käyttämään Metsähallituksen hallinnoimaa ”Kivimaantietä” tai siltä haarautuvia teitä. Metsähallitus perii tienkäyttömaksua siitä kohdasta alkaen, jossa ”Kivimaantie” alkaa eli Pysäkkitiestä erkanevasta Y-risteyksestä alkaen (n. 200 metriä junaradan länsipuolella).

Ostaja on tietoinen, että Metsähallituksen perimän tienkäyttömaksun suuruus Metsähallituksen hallinnoimilta tieltä on 0,15 € / m3 x käytetty kilometrimäärä + ALV 24%.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen kahdella itäisimmällä palstalla on tuulivoima-vuokrasopimukset: (n. 4,05 ha kiinteistöstä 139-407-117-11 sekä n. 2,95 ha kiinteistöstä 139-407-117-7 MYLLYKANGAS). Tuulivoima-vuokrasopimusten vuokralainen on rasitussopimusten mukaan Iin Huhtaharju Wind Farm Oy.

Ostaja on tietoinen seuraavista asioista liittyen tuulivoima-asioihin:

1) Myyntikohteella olevat tuulivoima-vuokrasopimukset ovat voimassa vuokrasopimusten mukaiset palstat ovat olleet Yli-Olhavan tuulivoimapuiston alustavalla hankealueella.

2) Yli-Olhavan tuulivoimalapuiston yleiskaava on hyväksytty ja voimassa, mutta

myyntikohteesta vuokratut palstat eivät ole tämän Yli-Olhavan tuulivoimapuiston yleiskaavan alueella vaan palstat ovat sen läheisyydessä.

3) Yli-Olhavan tuulivoimapuiston lopullinen hanke-alue ei ole vielä selvillä. Kun lopullinen hanke-alue selviää, niin tiedetään onko vuokrasopimusten mukaiset alueet lopullisessa hankealueessa mukana. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa siitä tuleeko myyntikohde lopulliselle hankealueelle vai ei.

4) Tällä hetkellä ei omistajalle makseta mitään liittyen tuulivoimavuokrasopimuksiin.

Tuulivoimaan liittyvät vuokrasopimukset pysyvät voimassa ja siirtyvät kaupassa kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kaupassa ostajalle. Ostajaa on suositeltu pyytämään vuokrasopimusten yksityiskohtaiset tiedot myyntiä hoitavalta Tuomo Liikaselta ennen tarjouksensa jättämistä. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa siitä miten tuulivoimavuokrasopimuksiin liittyvät tuulivoima-asiat etenee tai ei etene.

Myyntikohteen hinta ei määräydy miltään osin sen perusteella tuleeko tuulivoima-vuokrasopimusten perusteella jotain tuloja tulevaisuudessa ostajalle. Myyntikohteen hinta ei myöskään määräydy miltään osin sen perusteella, että ostajalle ei tulisikaan lainkaan mitään tuloja tuulivoima-sopimusten perusteella tulevaisuudessa. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa siitä minkä suuruisia maksuja ostajalle on mahdollisesti tulee vuokrasopimusten perusteella. Myyjä ja välittäjä eivät ole vastuussa jos ostajajalle ei tule mitään maksuja tulevaisuudessa tuulivoima-vuokrasopimusten perusteella.

Myyntikohteen hinta ei määräydy miltään osin tuulivoima-asioiden ja tuulivoimavuokrasopimusten tai niihin liittyvien asioiden perusteella.

Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion alla luetelluilla kuvioilla on Tuomo Liikasen maastokäynnillä tekemien havaintojen perusteella mahdolliset metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt:

– Kuvio nro 4 (n. 1,2 ha ja puusto n. 288 m3/kuvio, puronvarsi)

– Kuvio nro 31 (n. 0,5 ha ja puusto n. 123 m3/ kuvio, puronvarsi tms.)

Ostaja on tietoinen, ettei kuvioilla nro 4 ja nro 31 voi tehdä normaaleita metsätalouden toimenpiteisiin liittyviä hakkuita.

Tarjojan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti ja kokonaisuudessaan asuinrakennuksesta tehtyyn kuntoarvioon ja siitä ilmeneviin asuinrakennuksessa oleviin vaurioihin ja korjaustarpeisiin. Ostaja ottaa rakennukset kaupassa vastaan purkukuntoisina ja on tutustunut asuinrakennuksesta tehtyyn kuntoarvioon ja on tietoinen siitä ilmevistä purkukuintoisuuden perusteina olevista asuinrakennuksen vaurioista ja vioista. Rakennuksia ei ole markkinoitu korjattavaksi ja asumiskäyttöön soveltuviksi. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista, joita asuinrakennuksen tarkemman rakenteita avaavan kuntotutkimuksen tekemisestä aiheutuu, mikäli hän sellaisen teettää. Ostaja on tietoinen, että rakenteita avaavassa laajemmassa kuntotutkimuksessa kuntotarkastuksesta rakenteita avaamatta todetut vauriot todennäköisesti merkittävästi laajenevat ja ostaja ottaa nämä laajemmatkin vauriot vastuulleen. Ostaja vastaa kaikista asuinrakennuksen korjaukseen ja muiden rakennuksen korjaukseen liittyvien toimenpiteiden kustannuksista. Rakennukset on markkinoitu purettavaksi ja ostaja vastaa kaikista rakennusten purkamisesta aiheutuneista kustannuksista. Myyntikohteen rakennuksialla on järjestään näyttö, johon ostajan on suositeltu osallistuvan, jotta ostaja voi täyttää ennakkotarkastusvelvollisuutensa asianmukaisesti.

Myyjä ja välittäjä eivät vastaa kuntarkastusraportissa esitettyjen talon rakenteiden kuvausten virheellisyyksistä. Ostaja on tietoinen, että asuinrakennus ei täytä tämän päivän jätevesien käsittelylle asetettuja vaatimuksia: ostaja vastaa niistä kustannuksita joita tulee siitä, että kohteen jätevesien käsittely tehdään nykyvaatimusten mukaiseksi.

Ostaja on tietoinen, että rakennukset on rakennettu aikansa rakennuslupakäytännöillä, jotka eivät vastaa tämän päivän rakennuslupavaatimuksia. Mikäli ostaja kaikille rakennuksille tämän päivän vaatimusten mukaiset rakennusluvat niin ostaja on vastuussa niiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista.

Ostaja on tietoinen, että asuinrakennukseen rakennettu yläkerta on rakennettu virheellisesti eikä sitä ole merkitty asuinrakennuksen rakennuspiirrustuksiin.

Rakennuksiin liittyvät kaikki liittymät, kuten sähköliittymä ja vesiliittymä siirtyvät kaupassa ostajalle.

Myyjä sitoutuu ostajan osoittamaan päivämäärään mennessä poistamaan irtaimen omaisuuden kiinteistöjen sisältä. Ostajalla on kuitenkin oikeus valita tarpeelliseksi katsomaansa irtaimistoa, kuten huonekaluja tai muuta, joka jää ostaja omaisuudeksi. Kaikki muu irtain, minkä myyjä jättää asuinrakennukseen ja muihin rakennuksiin tulee ostajalle.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen pihapiirissä on suoritettu maaperän puhdistamistoimia.

Ostaja on tietoinen, että kiinteistön 139-407-117-7 MYLLYKANGAS junaradan länsipuolella sijaitsevan palstan laidassa on kapea rautatien suoja-alue:

4) Rautatien suoja-alue (000-2019-K24987)

– Rekisteröintipvm: 17.10.2019

– Arkistoviite: MMLm/8649/33/2014

– Rasitettu: 139-407-117-7 MYLLYKANGAS

Myyntikohteen maat (lukuunottamatta 2 Iso-Peura-Aapan lähellä olevaa palstaa) on vuokrattuna metsästystä varten Kuivaniemen Metsästysseuralle. Kohteen hinta ei määräydy metsästykseen liittyvien asioiden perusteella tai sen perusteella pääseekö uusi omistaja alueella toimivan metsästysseuran jäseneksi vai ei. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla jollei toisin sovita.

Tämän erittäin hyvän ja metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta keskeisellä sijainnilla olevan metsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (LKV, MTI, OTM)

Kysy lisätiedot 050-4334 720 tai laita sähköpostia tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio myyntikohteesta sekä taulukkoja
Liite 2. Karttaote 139-407-117-7 MYLLYKANGAS
Liite 3. Karttaote 139-407-117-11 SEPPÄLÄ
Liite 4. Karttaote 139-407-117-5 PILTOLA
Liite 5. Kiinteistorekisteriote 139-407-117-7 MYLLYKANGAS
Liite 6. Kiinteistorekisteriote 139-407-117-11 SEPPÄLÄ
Liite 7. Kiinteistorekisteriote 139-407-117-5 PILTOLA
Liite 8. Kuntoarvioraportti OKT Pysäkkitie 32 95100 Kuivaniemi.Ii
Liite 9. Maaperän tilan tietojärjestelmä, Kohderaportti 03.05.2023
Liite 10. ELYn Lausunto pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraportista, ELY_Lausunto_Iin_kunta_Myllykangas
Liite 11. Tieasioihin liittyviä tietoja
Liite 12. Asuinrakennuksen pääpiirrustus
Liite 13. Kuvia rakennuksista ja pihapiiristä

Tiedot

 • Kohteen ID: FI19878
 • Hinta: 250 000€
 • pinta-ala: 60,54
 • Kohteen tila: Myydään

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Compare listings

Compare
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen