N. 33 ha metsäsijoituskohde (n. 3061 m3) Iistä huippu sijainnilta. Kasvatusmetsiä n. 2025 m3 ja uudistuskypsää metsää n. 1036 m3. Tarjoukset to 30.11.2023 mennessä sähköpostiin tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot 050-4334720, Tuomo Liikanen. Huom! Tämän kohteen vierestä toinenkin myyntikohde meillä, jossa tarjoukset samoin 30.11.2023 mennessä!

 • 85 000€
Pysäkkitie 23, Ii, Suomi, Ii, Pohjois-Pohjanmaa
Myydään

N. 33 ha metsäsijoituskohde (n. 3061 m3) Iistä huippu sijainnilta. Kasvatusmetsiä n. 2025 m3 ja uudistuskypsää metsää n. 1036 m3. Tarjoukset to 30.11.2023 mennessä sähköpostiin tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot 050-4334720, Tuomo Liikanen. Huom! Tämän kohteen vierestä toinenkin myyntikohde meillä, jossa tarjoukset samoin 30.11.2023 mennessä!

Pysäkkitie 23, Ii, Suomi, Ii, Pohjois-Pohjanmaa
 • 85 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI20049
 • Määräala
 • Kohteen tyyppi
 • 33
 • yksikön lyhenne:
 • Osoite Pysäkkitie 23
 • Kunta/kaupunki Ii
 • Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
 • Postinumero 95110

Kuvaus

Myynnissä Iistä n. 33 hehtaarin kasvatusmetsiä ja hakkuumahdollisuuksia sisältävä hyväkasvuinen metsäsijoituskohde hyvältä sijainnilta puun käyttöpaikkoihin nähden. Kokonaispuusto n. 3061 m3, josta nuorien kasvatusmetsien puustoa n. 1822 m3 (n. 20,4 ha), uudistuskypsien metsien puustoa n. 1036 m3 (n. 4,9 ha) ja varttuneiden kasvatusmetsien puustoa n. 203 m3 (n. 1 ha). Havutukkia myyntikohteella yhteensä n. 451 m3, josta uudistuskypsissä metsissä n. 295 m3, nuorissa kasvatusmetsissä n. 126 m3 ja varttuneissa kasvatusmetsissä n. 30 m3. Isompia T2 taimikoita on n. 2,6 ha. Hyväpuustoinen kohde, jossa hyvät kasvatusmetsien tuottonäkymät ja mukavasti hakkuumahdollisuuksia!

Myyntikohde muodostuu:

1) määräala kiinteistöstä 139-407-117-4 ONNILA

2) määräala kiinteistöstä 139-407-117-10 SEPPÄLÄ

Myynnin kohteena olevien määräalojen rajat määräytyvät liitteen 2. karttoihin merkityn mukaan.

Myyntikohteen palstat sijaitsevat toisiinsa nähden hyvin ja ovat pääosin hyvin saavutettavissa metsätalouden toimiin. Junaradan länsipuolen pasltat ovat isolta osin kesäkorjuukelpoisija ja erittäin hyvin saavutettavissa Kemintieltä lähtevän Pysäkkitien kautta. Junaradan itäpuolella oleville 2 palstalle vahvistetaan kulkuoikeudet lohkomistoimituksen yhteydessä.

Tässä tehokkaassa metsäsijoituskohteessa on metsämaata n. 28,9 ha. Maapohjat ovat pääosin kovakasvuisia ja sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden on erittäin hyvä. Junaradan itäpuolen palstojen joillakin kuvioilla on kivikkoisuutta.

Nuoret kasvatusmetsät (n. 1822 / n. 20,4 ha), uudistuskypsät metsät (n. 1036 m3/ 4,9 ha) hyväkasvuiset maapohjat, hakkuumahdollisuudet ja keskeinen sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden muodostavat perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle. Osalla myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet.

Tällaista metsäsijoituskokonaisuutta hyvillä hakkuumahdollisuuksilla ja kasvatusmetsien tuottonäkymillä on harvoin tarjolla Iistä! Kohde soveltuu hyvää tuottoa etsiville metsäsijoittajille, institutionaalisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön. Tähän kohteeseen on helppo käydä tutustumassa maastossa. Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym).

HINTAPYYNTÖ: 85 000 euroa

Tarjoaminen kohteesta:

Tarjoukset kohteesta tortaihin 30.11.2023 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen

tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset, riippumatta siitä onko tarjous yli vai ali hintapyynnön. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti sovellettaviin myyntitietoihin ja myyntiehtoihin, jotka löytyvät kokonaisuudessaan tästä www.suomenmetsatilakauppa.fi sivuston myynti-ilmoituksesta ja sen liitteistä.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle on laadittu metsätila-arvio 29.09.2023 ja 30.09.2023, Metsäpalvelu Jouni Kotiranta. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi. Metsätila-arvio löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. Tuomo Liikanen on koostanut tila-arviolaskelmasta taulukoita.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 3061 m3.

Puusto (n. 3061 m3) jakaantuu seuraavasti:

– Nuorien kasvatusmetsien (02) puustoa n. 1822 m3

– Uudistuskypsien metsien puustoa (04) n. 1036 m3

– Varttuneiden kasvatusmetsien (03) puustoa n. 203m3

Kokonaispuusto 3061 m3, jakaantuu seuraavasti puutavaralajeihin:

– Havukuitu n. 1878 m3

– Havutukki n. 451 m3

– Koivukuitu n. 664 m3

– Haapakuitu n. 68 m3

Myyntikohteen kokonaispinta-ala on noin 33 ha. Metsätila-arvion mukaan metsämaata on n. 28,9 ha ja se jakaantuu seuraavasti:

– Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 20,4 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 59,5 %)

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 4,9ha (Puustosta tässä kehitysluokassa n. 33,8 %)

– Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 5 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 6,6 %)

– T2 taimikko (>1,3 m) n. 2,6 ha

Metsämaapinta-alan ulkopuolinen pinta-ala koostuu kitu-ja joutomaiden pinta-alasta sekä pienestä alueesta tien alle jäävää pinta-alaa.

Myyntikohteen yhteispinta-ala on metsätila-arvioiden mukaan yhteensä n. 33 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama myyntikohteiden palstojen yhteispinta-ala on n. 33 ha. Ostaja on tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Ostaja on tietoinen, että kiinteistörekisteriotteiden (139-407-117-10 SEPPÄLÄ ja 139-407-117-4 ONNILA) pinta-aloissa on mukana myyjälle jäävien kantatilojen pinta-aloja. Myyntikohteen kauppahinta ei määräydy pinta-alojen perusteella.

MERKITTÄVIÄ NUORIA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (02)

– Kuvio 29 (n. 4,8 ha), puustoa n. 155 m3/ha ja kokonaispuusto n. 750 m3/kuvio, josta havutukkia n. 89 m3. Iso, kovapuustoinen ja merkittävän puumäärän sisältävä nuori kasvatusmetsäkuvio. Mahdollisuus harvennukseen. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, sijainti junaradan itäpuolen palsta.

– Kuvio 21 (n. 0,9 ha), puustoa n. 287 m3/ha ja kokonaispuusto n. 258 m3/kuvio, josta havutukkia 21 m3. Erittäin kovapuustoinen kovassa kasvussa ja arvokasvussa oleva nuori kasvatusmetsäkuvio. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, sijainti radan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 27 (n. 4,6 ha), puustoa n. 40 m3/ha ja kokonaispuusto n. 188 m3/kuvio. Pinta-alaltaan iso ja hehtaaripuustoltaan maltillinen nuori kasvatusmetsäkuvio. Hyvä tästä tulee aikanaan! Sijainti radan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 18 (n. 2,5 ha), puustoa n. 56 m3/ha ja kokonaispuusto n. 139 m3/kuvio. Pinta-alaltaan mukavan kokoinen ja kuitenkin kohtuullisen hehtaaripuumäärän sisältävä kasvussa ja arvokasvussa oleva nuori kasvatusmetsäkuvio. Sijainti radan itäpuolen palstalla.

Kuvio 26.1 (n. 0,9 ha), puustoa n. 113 m3/ha ja kokonaispuusto n. 102 m3/kuvio, josta havutukkia n. 3 m3. Laadukas ja hyväpuustoinen arvokasvussa oleva nuori kasvatusmetsäkuvio. Junaradan itäpuolen palsta.

– Kuvio 32 (n. 1,7 ha), puustoa n. 45 m3/ha ja kokonaispuusto n. 77 m3/kuvio. Nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa maltillinen hehtaaripuumäärä. Sijainti radan itäpuolen palstalla.

Edellä mainittujen merkittävimpien nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 15,4 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 1514 m3, josta havutukkia n. 113 m3. Myyntikohteella on nuoria kasvatusmetsiä kaikkiaan n. 1822 m3 / n. 20,4 ha ja ne tuovat hyvät tuottonäkymät sekä vahvan perustan kohteeseen sijoittamiselle.

MERKITTÄVIÄ UUDISTUSKYPSIÄ METSIKKÖKUVIOITA (04)

Kuvio 44 (n. 1,6 ha), puustoa n. 243 m3/ha ja kokonaispuusto n. 389 m3/kuvio, josta havutukkia n. 128 m3. Todella hieno ja kovapuustoinen uudistuskypsä tukkikuvio huippu saavutettavuudella Pysäkkitien vieressä. Yksi myyntiohteen pääkuvioista.

Kuvio 46 (n. 1,9 ha), puustoa n. 170 m3/ha ja kokonaispuusto n. 323 m3/kuvio, josta havutukkia n. 78 m3. Hyvän kokoinen ja isohkon puumäärän sisältävä uudistuskypsä metsikkökuvio. Hyvä saavutettavuus Pysäkkitien lähellä. Yksi myyntiohteen pääkuvioista.

Kuvio 39 (n. 0,4 ha), puustoa n. 310 m3/ha ja kokonaispuusto n. 124 m3/kuvio, josta havutukkia n. 31 m3. Kovapuustoinen pieni uudistuskypsä tukkikuvio kohtuullisen lähellä Pysäkkitietä.

Edellä mainittujen uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 3,9 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 836 m3, josta havutukkia n. 237 m3. Kaikkiaan myyntikohteella on uudistuskypsiä metsiä n. 1036 m3 / n. 4,9 ha. Reilu määrä uudistuskypsää metsää, joka tuo osaltaan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle.

MERKITTÄVIÄ VARTTUNEITA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (03)

– Kuvio 17.1 (n. 0,7 ha), puustoa n. 187 m3/ha ja kokonaispuusto n. 131 m3/kuvio, josta havutukkia n. 16 m3. Kovapuustoinen ja laadukas varttunut kasvatusmetsäkuvio. Puusto hyvässä kasvussa ja arvokasvussa. Junaradan itäpuolen palstalla.

– Kuvio 47 (n. 0,3 ha), puustoa n. 240 m3/ha ja kokonaispuusto n. 72 m3/kuvio, josta havutukkia n. 12 m3. Pieni kasvatusmetsäkuvio Pysäkkitien lähellä.

Edellä mainittujen merkittävimpien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 1 hehtaaria ja kuvioiden yhteenlaskettu puusto noin 203 m3, josta havutukkia noin 28 m3. Myyntikohteen varttuneissa kasvatusmetsissä tukin määrä lisääntuu ja ne varttuvat aikanaan uudistuskypsiksi metsiksi.

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Osalla myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet. Myyntikohteen palstoja ei ole vuokrattu millekään metsästysseuralle metsästystä varten.

Myyntikohteen alueella olevalle kosteikkotyyppiselle alueelle sijoittuu lyijyhaulikieltoalue, jonka sijainnin näet liitteestä 8.

OSUUDET YHTEISIIN MAA- JA VESIALUEISIIN JA ERITYISIIN ETUUKSIIN

Myynnin kohteena olevat määräalat eivät sisällä osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin tai erityisiin etuuksiin.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT


Myynnin kohteena olevilla määräaloilla ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kiinteistöillä 139-407-117-10 SEPPÄLÄ ja 139-407-117-4 ONNILA voimassa oleva yleiskaava kohdistuu myyjälle jäävien palstojen alueelle.

TIEASIOIHIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteen palstoille on pääosin hyvät tieyhteydet ja kaikki palstat ovat hyvin saavutettavissa metsätalouden toimiin.

Junaradan länsipuolen pastat ovat erittäin hyvin saavutettavissa Pysäkkitien kautta, joka on yksityinen tie.

Junaradan itäpuolella olevat palstoille kuljetaan Pysäkkitieltä haarautuvaa ”Kivimaantietä” pitki, joka on Metsähallituksen hallinnoima tie, jossa ei ole tiekuntaa. Kaikille palstoille vahvistetaan kulkuoikeudet lohkomistoimituksessa. Metsähallituksen pääosin hallinnoimaa tietä joudutaan käyttämään kahdelle junaradan läheiselle palstalle enintään noin 1 kilometrin matkalta.

Mikäli Metsähallituksen hallinnoimalta tieltä kuljetetaan puuta niin Metsähallitus perii siitä tienkäyttömaksua.

Metsähallitus perii hakkuiden yhteydessä tapahtuvasta puunkuljetuksesta tienkäyttömaksuja siltä osin kuin ostaja joutuu käyttämään Metsähallituksen hallinnoimia teitä. Puunkulkjetuksen yhteydessä perittävä tienkäyttömaksu on 0,15 €/ m3 x käytetty kilometrimäärä + ALV 24 %. Minimi puunkuljetuksen yhteydessä perittävä tienkäyttömaksu on 100 € + ALV 24%.

Esimerkki 1000 m3 hakkuu junaradan läheisellä palstalla, jolloin Metsähallituksen perimä puunkuljetusmaksu menee seuraavasti:

0,15 € / 1000 m3 x 1 km + ALV 24 % = 186 € (sis. Alv 24 %).

Myynnin kohteena oleville määräaloille vahvistetaan kulkuoikeudet lohkomistoimituksen yhteydessä.

Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin myyntikohteelle tieasioista tulevista kustannuksista vaan niistä vastaa kokonaisuudessaan ostaja. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista joita voi tulla siitä, että puita joudutaan kuljettamaan hakkuiden yhteydessä Metsähallituksen hallinnoiman tien kautta.

Katso lisää tieasioista liitteestä 7.

RAUTATIEN SUOJA-ALUEET

1) Kiinteistön 139-407-117-10 SEPPÄLÄ yhdellä myyntikohteeseen kuuluvalla junaradan länsipuolella sijaitsevan palstan laidalla on kapea rautatien suoja-alue:

Rautatien suoja-alue (000-2019-K24987)

Rekisteröintipvm: 17.10.2019

Arkistoviite: MMLm/8649/33/2014

Rasitettu: 139-407-117-10 SEPPÄLÄ

2) Kiinteistön 139-407-117-4 ONNILA yhdellä myyntikohteeseen kuuluvalla junaradan länsipuolella sijaitsevan palstan laidalla on kapea rautatien suoja-alue:

Rautatien suoja-alue (000-2019-K24987)

Rekisteröintipvm: 17.10.2019

Arkistoviite: MMLm/8649/33/2014

Rasitettu: 139-407-117-4 ONNILA

Katso myyntikohteeseen kohdistuvien edellä mainittujen rautatien suoja-alueiden sijainnit 139-407-117-4 ONNILAn ja 139-407-117-10 SEPPÄLÄn karttaotteista liitteistä 3 ja 4.

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA (Pysäkkitien viereiseltä palstoilta)

Kemi n. 43 km

Oulu n. 63 km

Tervola n. 88 km

Iin keskusta n. 29 km

Pudasjärvi n. 78 km

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kaupan kohteena olevat määräalat myydäänkaikista velkarasituksista vapaana. Kaupan kohteena olevat määräalat myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana.

MUITA EHTOJA: tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kaupan kohteena olevien määräalojen alueella ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntitietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja vastaa lohkomiskuluista, joka on myyntikohteen kokoiselle määräalalle 2340 euroa. Ostaja ja myyjät vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvioiden tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvioiden puustotietojen mahdollisen virhellisyyden, tai muiden metsätila-arvioiden tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvioiden puustotietojen arviointiin liittyy puustotietojen relaskooppiarviointimenetelmästä johtuva noin + – 15 prosentin arviointivirhe arvion kokonaispuumäärän osalta ja yksittäisen kuvion puustomäärän kohdalla tämä relaskooppiarviointimenetelmästä johtuva arviointivirhe voi olla jopa + – 20 prosenttia. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvioiden puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy metsätila-arvioiden puustotietojen tai muiden metsätila-arviotietojen perusteella. Kaupan kohteen hinta ei määräydy sen perusteella millaisia puuston hakkuita kohteella pystyy tekemään tai ei pysty tekemään. Kohteen hinta ei määräydy puustomäärän tai kuusitukkimäärän tai mäntytukkimäärän tai havutukkimäärän perusteella eikä sen perusteella minkä verran puustoa tai kuusitukkia, mäntytukkia tai havutukkia milläkin metsätila-arvion kuviolla on metsätila-arvioissa arvioitu olevan.

Metsätila-arvioissa myyntikohteiden pinta-aloiksi on mainittu 19,9 ha + 13,1 ha eli yhteensä 33 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama myyntikohteiden palstojen yhteispinta-ala on noin 33 ha. Ostaja on tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Ostaja on tietoinen, kiinteistöjen 139-407-117-4 ONNILA ja 139-407-117-10 SEPPÄLÄ kiinteistörekisteriotteissa on myyjälle jäävien kantatilojen pinta-aloja ja muita tietoja. Myyntikohteen kauppahinta ei määräydy miltään osin pinta-alojen perusteella. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevien kiinteistöjen kiinteistörekisteriotteissa, metsätila-arviossa ilmoitettujen tai muiden pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Kaupan kohteen pinta-ala selviää tarkasti lohkomistoimituksen jälkeen. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteelle voi tulla kustannuksia sellaisista yksityisistä tiekunnista, joissa myyntikohde on osakkaana: myyntikohde on osakkaana Pysäkkitien tiekunnassa. Ostaja vastaa kaikista kustannukista, joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista joita myyntikohteelle tulee mikäli Metsähallitus perii hakkuiden yhteydessä puunkuljetusmaksuja hallinnoimiensa teiden käytöstä. Kaupan kohteena oleville määräaloille vahvistetaan kulkuoikeudet ja tieoikeudet lohkomistoimituksessa.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen junaradan itäpuolen palstoille tulee kulkea Metsähallituksen hallinnoiman ”Kivimaantien” kautta. Ostaja on tietoinen, että Metsähallitus perii tienkäyttömaksua siltä osin kuin myyntikohteelta suoritetun hakkuun yhteydessä joudutaan käyttämään Metsähallituksen hallinnoimaa ”Kivimaantietä”. Metsähallitus perii tienkäyttömaksua siitä kohdasta alkaen, jossa ”Kivimaantie” alkaa eli Pysäkkitiestä erkanevasta Y-risteyksestä alkaen (n. 200 metriä junaradan länsipuolella).

Ostaja on tietoinen, että Metsähallituksen perimän tienkäyttömaksun suuruus Metsähallituksen hallinnoimilta tieltä on 0,15 € / m3 x käytetty kilometrimäärä + ALV 24%. Minimi puunkuljetuksen yhteydessä perittävä tienkäyttömaksu on 100 € + ALV 14%.

Kaupan kohteeseen ei tule mukaan vuokraopimuksia, vaan kaikki vuokrasopimukset jäävät myyjälle: kiinteistöjen 139-407-117-10 SEPPÄLÄ ja 139-407-117-4 ONNILA rasitustodistuksilta ilmenevät vuokrasopimukset jäävät myyjälle ja vuokrasopimukset kohdistuvat myyjälle jäävien kantatilojen aluelle.

Ostaja on tietoinen, että kiinteistön 139-407-117-4 ONNILA junaradan länsipuolella sijaitsevan palstan laidassa on kapea rautatien suoja-alue:

Rautatien suoja-alue (000-2019-K24987)

Rekisteröintipvm: 17.10.2019

Arkistoviite: MMLm/8649/33/2014

Rasitettu: 139-407-117-4 ONNILA

Ostaja on tietoinen, että kiinteistön 139-407-117-10 SEPPÄLÄ junaradan länsipuolella sijaitsevan palstan laidassa on kapea rautatien suoja-alue:

Rautatien suoja-alue (000-2019-K24987)

Rekisteröintipvm: 17.10.2019

Arkistoviite: MMLm/8649/33/2014

Rasitettu: 139-407-117-10 SEPPÄLÄ

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen alueella olevalle kosteikkotyyppiselle alueelle sijoittuu lyijyhaulikieltoalue (n. 5,89 ha).

Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla jollei toisin sovita.

Tämän hyvän ja metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta keskeisellä sijainnilla olevan metsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (LKV, MTI, OTM)

Kysy lisätiedot 050-4334 720 tai laita sähköpostia tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio myyntikohteesta
Liite 2. Kartat myynnin kohteena olevasta määräalasta
Liite 3. Karttaote 139-407-117-4 ONNILA, kiinteistö, josta määräalaa on ja lohkotaan
Liite 4. Karttaote 139-407-117-10 SEPPÄLÄ, kiinteistö, josta myyntikohdetta on ja lohkotaan
Liite 5. Kiinteistorekisteriote 139-407-117-4 ONNILA, kiinteistö, josta myyntikohdetta on ja lohkotaan
Liite 6. Kiinteistörekisteriote 139-407-117-10 SEPPÄLÄ, kiinteistö, josta myyntikohdetta on ja lohkotaan
Liite 7. Tieasioihin liittyviä tietoja
Liite 8. Myyntikohteen kosteikkotyyppisen alueen lyijyhaulikieltoalue

Tiedot

 • Kohteen ID: FI20049
 • Hinta: 85 000€
 • pinta-ala: 33
 • Kohteen tyyppi: Määräala
 • Kohteen tila: Myydään

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Compare listings

Compare
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen