KAUPPA MENOSSA ALLEKIRJOITUKSIIN. N. 10642m3 / 136,6 ha hieno kasvatusmetsäsijoituskohde Rovaniemen Pirttikoskelta. Nuoria kasvatusmetsiä n. 5803 m3 ja varttuneita kasvatusmetsiä n. 4647 m3. Lisätiedot 050-4334720, Tuomo Liikanen

 • 250 000€
Pirttikoskentie 2103, Rovaniemi, Suomi, Rovaniemi, Lappi
Myydään Myyty

KAUPPA MENOSSA ALLEKIRJOITUKSIIN. N. 10642m3 / 136,6 ha hieno kasvatusmetsäsijoituskohde Rovaniemen Pirttikoskelta. Nuoria kasvatusmetsiä n. 5803 m3 ja varttuneita kasvatusmetsiä n. 4647 m3. Lisätiedot 050-4334720, Tuomo Liikanen

Pirttikoskentie 2103, Rovaniemi, Suomi, Rovaniemi, Lappi
 • 250 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI20087
 • 136,6
 • yksikön lyhenne:
 • Osoite Pirttikoskentie 2103
 • Kunta/kaupunki Rovaniemi
 • Maakunta Lappi
 • Postinumero 97635

Kuvaus

Myydään n. 136,6 ha / n. 10642 m3 iso, kovapuustoinen, hyvällä metsänhoidolla ollut ja hyvätuottoinen kasvatusmetsäsijoituskohde Rovaniemen Pirttikosken Pajuvaarasta. Kokonaispuusto n. 10642 m3, josta pääosin laadukkaissa ja arvokasvussa olevissa nuorissa kasvatusmetsissä n. 5803m3 (n. 62,23ha) sekä samoin laadukkaissa ja arvokasvussa olevissa varttuneissa kasvatusmetsissä n. 4647 m3 m3 (46 ha). Mäntytukkia tällä hetkellä n. 1408 m3 ja sitä tulee vuosittain lisää. Isompia T2 taimikoita myyntikohtealla on n. 11,40 ha. Harvinaisen kovan luokan kasvatusmetsäsijoituskohde nyt tarjolla!

Myyntikohde muodostuu yhdestä yhdestä hyvän muotoisesta ja isosta palstasta, joka lohkotaan kiinteistöstä 698-402-15-37 KOSKENRANTA. Myynnin kohteena olevan määräalan rajat määräytyvät liitteen 2. karttaan merkityn mukaisesti.

Myyntikohteen palsta on erittäin hyvin saavutettavissa metsätalouden toimiin Pirttikoskentieltä lähtevän autolla hyvin ajettavan tieuran (n. 800 m) kautta. Puusto pääosin hyvässä tuotto- ja kasvuasennossa, mutta jonkin verran on mahdollisuuksia harvennuksiin. Myyntikohteen metsät ovat isoilta osin harvennettu noin 10 vuotta sitten. Varttuneissa kasvatusmetsissä on mäntytukkia jo hyvin nuoriin kasvatusmetsiinkin on jo tullut mäntytukkia. Arvokas mäntytukki lisääntyy myyntikohteella joka vuosi! Myös muutamat kangaiden välin notkopaikat on aikoinaan hoidettu ojittamalla kasvukuntoon ja ne pukkaavat puuta nyt paikoin tosi kovasti.

Myyntikohteella on paljon pinta-altaan isoja ja merkittävän puumäärän sisältäviä metsikkökuvioita, joista kaksi suurinta esimerkkinä alla:

– kuvio nro 546 (n. 30,69 ha) varttunut kasvatusmetsä, kuvion kokonaispuusto 3146 m3, josta mäntytukkia n. 644 m3, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 90756 euroa.

– kuvio nro 525 (n. 8,42 ha) nuori kasvatusmetsä, kuvion konaispuusto 1064 m3, josta mäntytukkia n. 134 m3, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 23101 euroa.

Myyntikohteella on paljon hyväkasvuisia, laadukaspuustoisia kasvatusmetsiä, joissa puuston määrä lisääntyy kovaa vauhtia ja mäntytukkia tulee vuosittain lisää. Nuoret kasvatusmetsät (n. 5803 m3 / n. 62,23 ha) sekä varttuneet kasvatusmetsät (n. 4647 m3 / n. 46 ha) tuovat kohteelle hyvän tuottonäkymän ja muodostavat vankan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle. Tämän kohteen puuston määrä ja mäntytukin määrä kasvaa merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden jaksolla ja mahdollisuuksia on lannoituksin saada puusto vieläkin kovempaan kasvuun. Erittäin laadukas kasvatusmetsäsijoituskohde!

Tässä tehokkaassa myyntikohteessa on metsämaata n. 120,67 ha. Metsämaan maapohjista kuivahkoja kankaita on n. 116,54 ha ja tuoreita kankaita n. 4,13 ha. Myyntikohteen maaperän ilmansuunnat Pajuvaaran osilta on hyvin lämpimiin suuntiin (esim. suurin n. 30,69 ha kuvio). Otollinen kohde laadukkaan mäntytukin kasvattamiseen!

Myyntikohteen palstalla on hyvät metsästysmahdollisuudet ja sen palsta on ollut vuokrattuna metsästystä varten paikalliselle metsästysseuralle, Eräsuuas ry:lle. Myyntikohteen lähellä on laajat valtionmaat ja myyntikohde rajoittuu osittain valtion maihin. Valtionmaille metsästysluvat Metsähallituksen lupakäytäntöjen mukaisesti.

Tällaista hyvätuottoista, merkittävän määrän laadukasta mäntypuustoa sisältävää, kovakasvuista ja isoja metsikkökuvioita omaavaa kasvatusmetsäsijoituskohdetta on harvoin tarjolla Rovaniemen Pirttikoskelta! Hyvä sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden: esimerkiksi Kemijärveltä löytyy tukkia käyttävä sahalaitos reilun 60 km päästä myyntikohteelta. Tässä kohteessa isompikin raha on varmassa tallessa ja hyvästi tuottamasssa puuston hyvän kasvun ja mäntytukin määrän lisääntymisen ansiosta. Omilla toimilla voit myös vaikuttaa laadukkaan mäntytukin määrän maksimointiin tulevaisuudessa. Kohde soveltuu erittäin hyvin hyvää tuottoa etsiville metsäsijoittajille, metsään sijoittaville rahastoille ja muille institutionaalisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön. Tähän kohteeseen kelpaa käydä tutustumassa maastossa. Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym). Kysy metsätila-arvion XML-tiedostoa Tuomo Liikaselta.

HINTAPYYNTÖ:

250 000 EUROA

Tarjoaminen kohteesta:

Tarjoukset kohteesta torstaihin 30.11.2023 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen

tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset, riippumatta siitä onko tarjous yli vai ali hintapyynnön. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti sovellettaviin myyntitietoihin ja myyntiehtoihin, jotka löytyvät kokonaisuudessaan www.suomenmetsatilakauppa.fi sivuston myynti-ilmoituksesta.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle on laadittu metsätila-arvio 31.10.2023, Metsänhoitoyhdistys Rovaniemi, Henrik Säynäjäkangas. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 10642 m3, josta metsätaloudellisesti merkittävä kokonaispuusto on n. 10467 m3.

Puusto jakaantuu seuraavasti:

– Nuorien kasvatusmetsien (02) puustoa n. 5803 m3

– Varttuneiden kasvatusmetsien (03) puustoa n. 4647m3

– Uudistuskypsä puusto n. 16 m3.

Metsätaloudellisesti merkittävä puustosto (10467 m3) jakaantuu puutavaralajeihin:

– Mäntykuitua n. 8515 m3

– Mäntytukkia n. 1408 m3

– Kuusikuitua n. 185 m3

– Kuusitukkia n. 3 m3

– Koivukuitua n. 353 m3

Metsätila-arvion mukaan metsämaata on n. 120,67 ha, josta:

Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 62,23 ha (puustoa n. 5803 m3 eli n. 55,4 %)

Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 46 ha (puustoa n. 4647 eli n. 44,3 %)

– T2 taimikoita n. 11,4 ha

Myyntikohteeseen kuuluu lisäksi kitumaata noin 6,84 ha ja joutomaata n. 9,36 ha.

Myyntikohteen kokonaispinta-ala metsätila-arvion mukaan noin 137,43 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama myyntikohteen pinta-ala on noin 136,6 ha. Ostaja on tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Myyntikohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella.

MERKITTÄVIMMÄT NUORET KASVATUSMETSÄKUVIOITA (02)

Alla olevassa taulukossa on merkittävimmät nuoret kasvatusmetsät, niihin liittyviä puusto- ja pinta-alatietoja sekä kuvioiden arvot metsätila-arviosta.

Edellä mainittujen merkittävimpien nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 52,73 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 5182 m3, josta mäntytukkia n. 479 m3. Myyntikohteella on nuorien kasvatusmetsiä kaikkiaan 5803 m3 / n. 62,23 ha. Myyntikohteen nuoret kasvatusmetsät ovat isolta osin hyvässä kasvussa ja arvokasvussa sekä ne muodostavat hyvän tuottonäkymän myyntikohteelle. Nuoret kasvatusmetsät tuovat vankan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle. Kohde sisältää paljon pinta-alaltaan ja puumäärältään isoja ja laadukkaita nuoria kasvatusmetsäkuvioita. Nuoret kasvatusmetsät isoilta osin harvennettu n. 10 vuotta sitten ja niissä on alkanut tulemaan mäntytukkia ja mäntytukkia tulee vuosittain lisää.

MERKITTÄVIMMÄT VARTTUNEET KASVATUSMETSÄKUVIOITA (03)

Alla olevassa taulukossa on merkittävimmät varttuneet kasvatusmetsät, niihin liittyviä puusto- ja pinta-alatietoja sekä kuvioiden arvot metsätila-arviosta.

Edellä mainittujen merkittävimpien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu pinta-ala on n. 44,89 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto n. 4515 m3, josta mäntytukkia n. 875 m3. Myyntikohteella on varttuneita kasvatusmetsiä yhteensä n. 4647 m3 / n. 46 ha. Arvokkain yksittäinen myyntikohteen varttunut kasvatusmetsäkuvio on kuvio nro 546 (n. 30,69 ha / n. 3146 m3) ja kuvion arvo metsätila-arviossa n. 90756 euroa. Varttuneet kasvatusmetsät ovat pääosin

harvennettu n. 10 vuotta sitten ja ne ovat laajalti hyvässä kasvu-ja tuottoasennossa. Varttuneissa kasvatusmetsissä laadukasta mäntytukkia on jo nyt hyvin ja puuston sekä mäntytukin määrä kasvaa vuosittain. Varttuneet kasvatusmetsäkuviot kasvattavat arvoa jatkossakin ja muodostavat vahvan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle. Varttuneet kasvatusmetsät varttuvat aikanaan uudistuskypsäksi ja lannoituksin tätä olisi mahdollista nopeuttaa!

Huom! Vaikka myyntikohteen metsätaloudellisesti merkittävästä puustosta (n.10467 m3) on 10450 m3 kasvatusmetsissä, niin metsätila-arviossa ei ole käytetty kasvatusmetsissä odotusarvolisiä, koska niitä käytetään harvemmin pohjois-Suomen alueella summa-arvomenetelmällä tehtävässä hinnoittelussa. Tämän on tässä kasvatusmetsätilassa ostajien hyvä tiedostaa ja huomioida hinnoittelussa, koska tämän kohteen tuottonäkymä on hyvä hyvien pääosin kovassa kasvussa ja osin arvokasvuvaiheessa olevien kasvatusmetsien ansiosta. Etelä-Suomessa vain hyviä kasvatusmetsiä sisältävän metsätilan hinnasta merkittävä osa voi olla ns. odotusarvolisiä (tulevaisuuden kasvua ja tulevaisuuden tukkia).

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Myyntikohteen palstalla on hyvät erittäin hyvät metsästysmahdollisuudet ja myyntikohteen palsta on ollut vuokrattuna metsästystä varten paikalliselle metsästysseuralle, Eräsuuas ry:lle. Myyntikohteen lähellä on laajat valtionmaat ja myyntikohde rajoittuu osittain valtion maihin. Valtionmaille metsästysluvat Metsähallituksen lupakäytäntöjen mukaisesti.

Myyntikohteen pohjois-osissa olevalla kahdessa pienessä lammessa on voimassa lyijyhaulikielto

Lyijyhaulikielto-alueet, ks. liite 7.

METSÄLAIN 10 §:N ERITYISEN TÄRKEÄÄN ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteen kuvion nro 550 (n. 1,6 ha) alueella Pikku-Palovaarassa on metsälain 10§:n erityisen tärkeä elinympäristö, kalliojyrkänne. Metsäkeskuksen karttapalvelun rajauksessa tämän erityisen tärkeän elinympäristörajauksen pinta-alaksi on merkitty 1,15 ha, mutta on turvallisinta toimia tuon isomman 1,6 ha rajauksen mukaisesti. Ostaja on tietoinen, että erityisen tärkeällä kalliojyrkänne alueella (1,6 ha) ei saa tehdä metsätalouden puunhakkuutoimia.

Katso lisää liitteestä 7.

OSUUDET YHTEISIIN MAA- JA VESIALUEISIIN

Myyntikohde ei sisällä osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT


Kaupan kohteella ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

TIEASIOIHIN LIITTYVIÄ TIETOJA

Myyntikohde on hyvin saavutettavissa metsätalouden toimiin Pirttikoskentien kautta. Pirttikoskentieltä lähtee tieura, jota pitkin on kulkuoikeus myyntikohteelle. Pirttikoskentieltä lähtevä tieura kulkee Metsähallituksen maiden läpi ja sen on aikanaan tämän myyntikohteen omistaja omin kustannuksin tehnyt Metsähallituksen luvalla. Tieuraa voi ajaa hyvin autolla myyntikohteen palstan viereen asti. Myyntikohteelle perustetaan/ vahvistetaan kulkuoikeudet ja tieoikeudet lohkomistoimituksessa.

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA

Kemijärvi n. 60 km

Rovaniemi 78 km

Tervola n. 135 km

Kemi n. 185 km

Kuusamo n. 120 km

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kaupan kohteena oleva määräala myydäänkaikista velkarasituksista vapaana. Kaupan kohteena määräala myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteesta selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana.

MUITA EHTOJA: tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohteella ei ole rakennuksia, lukuunottamatta pientä ja lahonnutta, arvotonta ja purkukuntoista alle 5 neliön ”taukotupaa”, joka jää kaupan kohteelle. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntitietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja ja myyjä vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja vastaa lohkomiskuluista Maanmittauslaitoksen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Lohkomiskulu on kaupan kohteen kokoiselle määräalalle Maanmittauslaitoksen hinnaston (vuosi 2023) mukaan 3840 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvion puustotietojen mahdollisen virhellisyyden, tai muiden metsätila-arvion tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy metsätila-arvion puustotietojen tai muiden metsätila-arviotietojen perusteella. Kaupan kohteen hinta ei määräydy sen perusteella millaisia puuston hakkuita kohteella pystyy tekemään tai ei pysty tekemään. Kohteen hinta ei määräydy puustomäärän tai mäntytukkimäärän perusteella eikä sen perusteella minkä verran puustoa tai mäntytukkia milläkin metsätila-arvion kuviolla on metsätila-arviossa arvioitu olevan. Myyntikohteen pinta-alaksi on metsätila-arviossa mainittu 137,43 ha ja Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama pinta-ala on n. 136,6 ha. Ostaja tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alan mukaan. Kohteen pinta-ala selviää tarkasti lohkomistoimituksessa. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Ostaja on tietoinen, että kiinteistörekisteriotteissa on myyjälle jäävän kantatilan pinta-alatietoja ja muita tietoja. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevan määräalan kiinteistörekisteriotteissa, metsätila-arviossa ilmoitettujen tai muiden pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteelle voi tulla kustannuksia sellaisista yksityisistä tiekunnista, joissa myyntikohde tulee olemaan osakkaana, mikäli lohkomisessa perustetaan tieoikeuksia sellaiseten teiden kautta. Ostaja vastaa kaikista kustannukista, joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen. Ostaja vastaa kustannuksista mitä Metsähallitus mahdollisesti perii siitä kun puuta kuljetetaan Metsähallituksen maan läpi kulkevan tieuran kautta Pirttikoskentielle (n. 800 metrin matkalta). Ostaja on tietoinen, että Metsähallituksen perimän tienkäyttömaksun suuruus Metsähallituksen hallinnoimilta tieltä on 0,15 € / m3 x käytetty kilometrimäärä + ALV 24%. Minimi puunkuljetuksen yhteydessä perittävä tienkäyttömaksu on 100 € + ALV 14%.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen metsätila-arvion kuvion nro 550 (n. 1,6 ha) alueella Pikku-Palovaarassa on metsälain 10§:n erityisen tärkeä elinympäristö, kalliojyrkänne. Metsäkeskuksen karttapalvelun rajauksessa tämän erityisen tärkeän elinympäristörajauksen pinta-alaksi on merkitty 1,15 ha, mutta on turvallisinta toimia tuon isomman 1,6 ha rajauksen mukaisesti. Ostaja on tietoinen, että erityisen tärkeällä kalliojyrkänne alueella (1,6 ha) ei saa tehdä metsätalouden puunhakkuutoimia.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen metsätila-arvion kuvion nro 562 (n.1,02 ha) alueella on puro, joka on muu arvokas elinympäristö. Tällä purokuviolla 562 on puustoa (n. 44 vuotiasta) metsätila-arvion mukaan vain noin 33 m3 ja kuvio on hyvä jättää tulevien metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle.

Kohteen hinta ei määräydy metsästykseen liittyvien asioiden perusteella tai sen perusteella pääseekö uusi omistaja alueella toimivan metsästysseuran jäseneksi vai ei. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen pohjoisosissa olevien kahden lammen läheisyydessä on voimassa lyijyhaulikieltoalueet. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla jollei toisin sovita.

Tämän erittäin hyvän kasvatusmetsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (LKV, MTI, OTM)

Kysy lisätiedot 050-4334 720 tai laita sähköpostia tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio myyntikohteesta
Liite 2. Kartta myynnin kohteena olevan määralan rajoista.
Liite 3. Karttaote 698-402-15-37 KOSKENRANTA myyntikohteen palstan osalta
Liite 4. Kiinteistorekisteriote 698-402-15-37 KOSKENRANTA, kiinteistö, josta kaupan kohde on ja lohkotaan
Liite 5. Tieasioihin liittyviä tietoja
Liite 6. Metsälain 10 pykälän erityisen tärkeän elinympäristön tietoja
Liite 7. Lyijyhaulikielto-alueet

Tiedot

 • Kohteen ID: FI20087
 • Hinta: 250 000€
 • pinta-ala: 136,6
 • Kohteen tila: Myydään, Myyty

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Compare listings

Compare
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen