N. 8829 m3 / n. 118,36 ha erittäin kovakasvuinen kasvatusmetsäsijoituskohde Ranualta tien vierestä. Kasvatusmetsiä n. 8100 m3, poikkeuksellisen kovatuottoinen kohde! Tarjoukset perjantaihin 15.12.2023 mennessä sähköpostiin tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot 050-4334720, Tuomo Liikanen

 • 230 000€
Ruonalaiskummuntie 28, Ranua, Suomi, Ranua, Lappi
Myydään

N. 8829 m3 / n. 118,36 ha erittäin kovakasvuinen kasvatusmetsäsijoituskohde Ranualta tien vierestä. Kasvatusmetsiä n. 8100 m3, poikkeuksellisen kovatuottoinen kohde! Tarjoukset perjantaihin 15.12.2023 mennessä sähköpostiin tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot 050-4334720, Tuomo Liikanen

Ruonalaiskummuntie 28, Ranua, Suomi, Ranua, Lappi
 • 230 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI20160
 • 118,38
 • yksikön lyhenne:
 • Osoite Ruonalaiskummuntie 28
 • Kunta/kaupunki Ranua
 • Maakunta Lappi
 • Postinumero 97700

Kuvaus

Myydään n. 118,36 ha / n. 8829 m3 erittäin kovakasvuinen ja hyväpuustoinen metsäsijoituskohde Ranuan Maurulta tien vierestä. Kokonaispuusto on n. 8829 m3 m3, josta kovakasvuisissa ja arvokasvussa olevissa varttuneissa kasvatusmetsissä n. 5601 m3 (n. 47,9 ha) sekä kovassa kasvussa ja arvokasvussa olevissa nuorissa kasvatusmetsissä n. 2499 m3 (28,1 ha). Uudistuskypsiä metsiä n. 350 m3 ja näiden määrä kasvaa jatkossa. Maapohjat aikoinaan isolta osin auraustyyppisesti muokattu uudistamisen yhteydessä ja puuston uudistaminen tehty huolella, mikä näkyy nyt kasvussa! Maapohjissa paljon tuoreita ja erittäin hyväkasvuisia kasvupaikkoja. Seuraavan kymmenen vuoden aikana puumäärä ja tukkipuuston määrä lisääntyvät merkittävästi. Todella laadukas kohde metsäsijoitussalkkuun!

Myyntikohde muodostuu yhdestä kiinteistöstä, 683-404-16-15 LISÄALAPATVIKKO , jossa on kaksi palstaa. Isompi palsta (n. 102,2 ha) on metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta poikkeuksellisen hyvä ja kovatuottoinen ja palstan läpi kulkee Patikkovaaran metsätie (ns. Ruonalaiskummun metsätie. Pienempi palsta (n. 16,16 ha) on pääosin avosuota, mutta sen itälaidalla on noin 1,7 ha puustoinen alue. Kokonainen kiinteistö, eli ostajalle ei tule lohkomiskuluja.

Myyntikohteella on paljon merkittävän puumäärän sisältäviä, hyvin saavutettavissa olevia, arvokkaita ja kovakasvuisia metsikkökuvioita, joista kolme arvokkainta alla:

– kuvio nro 13 (n. 6,6 ha) varttunut kasvatusmetsä, kokonaispuusto 942 m3, josta mäntytukkia n. 295 m3 (kuvion arvo n. 29237 euroa).

– kuvio nro 38 (n. 7,6 ha) varttunut kasvatusmetsä, konaispuusto 778 m3, josta mäntytukkia n. 223 m3 (kuvion arvo n. 24322 euroa).

– Kuvio 5 (n. 2,2 ha) varttunut kasvatusmetsä, kokonaispuusto n. 345 m3, josta mäntytukkia n. 139 m3. (kuvion arvo n. 18647 euroa).

Harvennus ja väljennysmahdollisuuksia löytyy merkittävästi ja tässä mainittu muutamia tiheämpiä varttuneita kasvatusmetsäkuvioita: nro 13 (n. 6,6 ha), nro 10 (n. 4 ha), nro 5 (n. 2,2 ha), nro 33 (n. 1,9 ha) ja nro 12 (n. 4,5 ha). Näissä jo yhteensä n. 19,2 ha. Myös puustoisimmissa nuorissa kasvatusmetsissä mahdollisuuksia harvennuksiin lähitulevaisuudessa.

Tuomo Liikasen merkittävimmillä kuvioilla tekememien maastokäyntihavaintojen perusteella myyntikohteen kasvatusmetsät ovat pääosin erittäin kovakasvuisia ja tuottonäkymä on erittäin hyvä ja metsänhoidollinen tila hyvä. Tämän kohteen kasvatusmetsät lähes kokonaan arvokasvussa. Mahdollisuuksia on lannoituksin saada puusto vieläkin kovempaan kasvuun. Todella laadukas metsäsijoituskohde!

Tässä erittäin tehokkaassa ja hyvällä metsänhoidolla olleessa myyntikohteessa on metsämaata n. 85,1ha. Metsämaan maapohjista on kovakasvuisia tuoreita (MT) kasvupaikkoja n. 51,8 ha ja kuivahkoja (VT) kasvupaikkoja n. 33,3 ha.

Tällaista erittäin kovakasvuista, näin kovapuustoista ja hyvät tuottonäkymät omaavaa kasvatusmetsäsijoituskohdetta on harvoin tarjolla Ranualta! Todella hyvä saavutettavuus ja sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden on hyvä: Kemiin ja Tervolan matkaa alle 100 km ja Ouluunkin vain n. 145 km. Ison puumäärän, erittäin kovan puuston kasvun ja arvokasvun (tukin määrän kasvu) ansiosta tässä kohteessa isompikin raha on varmassa tallessa ja tuottaa hyvin. Kohde soveltuu erittäin hyvin vaativimmillekin metsäsijoittajille, metsään sijoittaville rahastoille ja muille institutionaalisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön. Tähän kohteeseen kelpaa ja kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa maastossa. Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym). Kysy metsätila-arvion XML-tiedostoa Tuomo Liikaselta.

HINTAPYYNTÖ:

230 000 EUROA

Tarjoaminen kohteesta:

Tarjoukset kohteesta perjantaihin 15.12.2023 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen

tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset, riippumatta siitä onko tarjous yli vai ali hintapyynnön. Kauppa pyritään saamaan tehtyä to 18.01.2024 mennessä, mutta mahdollisuus edetä nopeamminkin. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti sovellettaviin myyntitietoihin ja myyntiehtoihin, jotka löytyvät kokonaisuudessaan www.suomenmetsatilakauppa.fi sivuston myynti-ilmoituksesta.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle on laadittu metsätila-arvio 13.11.2023, Metsänhoitoyhdistys Lappi, Viitala Lasse. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 8829 m3, josta metsätaloudellisesti merkittävä kokonaispuusto on n. 8368 m3.

Kokonaispuusto (8829 m3) jakaantuu seuraavasti:

– Varttuneiden kasvatusmetsien (03) puustoa n. 5601 m3

– Nuorien kasvatusmetsien (02) puustoa n. 2499 m3

– Uudistuskypsien metsiköiden (04) puustoa n. 350 m3

– Siemenpuumetsikön puustoa n. 151 m3

– Ei tietoa n. 228 m3

Metsätaloudellisesti merkittävä puustosto (8368 m3) jakaantuu puutavaralajeihin:

– Mäntykuitua n. 2765 m3

– Mäntytukkia n. 1262 m3

– Kuusikuitua n. 2002 m3

– Kuusitukkia n. 165 m3

– Koivukuitua n. 2171 m3

– Muu kuitu n. 3 m3

Metsätila-arvion mukaan metsämaata on n. 85,1 ha ja se jakaantuu kehitysluokkiin seuraavasti:

Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 47,9 ha (puustoa n. 5601 m3, eli n. 63,4 % puustosta)

Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 28,1 ha (puustoa n. 2499 m3, eli n. 28,3 % puustosta)

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 4,4 ha (puustoa n. 350, eli n. 4 % puustosta)

– Siemenpuumetsikkö (SO) n. 4,2 ha (puustoa n. 151 m3, eli n. 1,7 ha)

Myyntikohteeseen kuuluu lisäksi kitumaata noin 16,2ha, joutomaata n. 16,2 ha sekä muuta maata n. 1,3 ha.

Myyntikohteen kokonaispinta-ala metsätila-arvion mukaan noin 118,8 ha. Kiinteistörekisteriotteen mainittu pinta-ala on n. 119,80 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama myyntikohteen pinta-ala on noin 118,36 ha. Ostaja on tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Myyntikohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella.

MERKITTÄVIÄ VARTTUNEITA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (03)

Edellä mainittujen merkittävimpien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 47,3 hehtaaria ja kuvioiden yhteenlaskettu puusto noin 5422 m3, josta mäntytukkia n. 1201m3 ja kuusitukkia n. 109 m3. Myyntikohteella on merkittävä määrä hyvätuottoista varttunutta kasvatusmetsää ja kuvioiden yhteenlaskettu arvo on huomattavan suuri. Paljon arvokkaita kuvioita, joissa isot puumäärät, erittäin hyvät kasvut ja mäntytukin määrä lisääntyy vuosittain. Maapohjat aikoinaan pääosin auraustyyppisesti muokattu, mikä näkyy kovana kasvuna. Paljon tiheäpuustoisia varttuneita kasvatusmetsiä, jossa mahdollisuuksia harvennuksiin tai väljennyksiin. Hyvällä metsänhoidolla olleet varttuneet kasvatusmetsät muodostavat vankan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle.

MERKITTÄVIÄ NUORIA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (02)

Edellä mainittujen merkittävimpien nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 26,9 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 2204 m3, josta mäntytukkia n. 23 m3 ja kuusitukkia n. 21 m3. Myyntikohteen nuoret kasvatusmetsät ovat pääosin erittäin kovakasvuisia, maapohjat on aikanaan isolta osin auraustyyppisesti muokattu ja puuston viljely suoritettu huolella. Nuorissa kasvatusmetsissä on arvokasvupiikit edessä lähitulevaisuudessa, jolloin tukin määrä lähtee kovaan kasvuun. Nuoret kasvatusmetsät muodostavat osaltaan erittäin hyvän tuottonäkymän myyntikohteelle ja tuovat osaltaan vankkaa perustaa tähän kohteeseen sijoittamiselle. Tiheimmissä nuorissa kasvatusmetsissä mahdollisuuksia harvennuksiin lähitulevaisuudessa.

MERKITTÄVÄT UUDISTUSKYPSÄT METSIKKÖKUVIOT (04)

Myyntikohteella ei ole tällä hetkellä merkittävää määrää uudistuskypsää metsää. Uudistuskypsät metsät lisääntyvät merkittävästi aikanaan, kun varttuneet kasvatusmetsät kasvavat uudistuskypsiksi metsiksi.

Huom! Metsätila-arvion ilmakuvassa ei näy viimeisimmät tehdyt harvennukset kuvioilla 27 ja 38 eikä myöskään kuviolla 39 tehty siemenpuuhakkuu näy metsätila-arvion ilmakuvassa.

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet. Myyntikohteen maat on ollut vuokrattuna metsästystä varten paikalliselle metsästysseuralle Maurun Jahti ry:lle.

Myyntikohteen länsiosassa olevalle n. 2,27 ha alueelle sijoittuu lyijyhaulikieltoalue, jonka sijainnin näet liitteestä 7.

OSUUDET YHTEISIIN MAA- JA VESIALUEISIIN

Myyntikohde sisältää seuraavat osuudet yhteisiin maa-ja vesialueisiin, jotka siirtyvät kaupassa kokonaisuudessaan ostajalle:

1) Yhteinen vesialue 683-404-876-1 Suhankojärvi ja Niittylampi

Rekisteröintipvm: 19.9.1986

Osuuden suuruus: 0,009621 / 1,000000

Huom! Tätä yhteistä vesialuetta rasittaa K21346/2 Suhanko 39 ja K45256/4 Suhanko 38.

2) Yhteinen maa-alue 683-404-878-5 RN:ot 1:10, 2:26, 4:14 ym. saari

Rekisteröintipvm: 9.8.1989

Osuuden suuruus: 0,009621 / 1,000000

Huom! Tätä yhteistä maa-aluetta rasittaa K45256/4 Suhanko 38.

Katso tietoja tarkemmin yhteisen vesialueen ja yhteisen maa-alueen karttaotteista liitteistä 5. ja 6.

VENEVALKAMIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteeseen kuuluu seuvaavat venevalkamat, jotka siirtyvät (oikeus käyttöön muiden oikeutettujen kanssa) kaupassa ostajalle:

1) Niittylammen kaakkoisrannalla oleva venevalkama:

Venevalkama (000-2008-K17661)

(R17)

Rekisteröintipvm: 29.4.2008

Voimaantulopvm: 14.3.1979

2) Suhankojärven eteläosassa sijaitseva venevalkama:

Venevalkama (000-2008-K17640)

(R18)

Rekisteröintipvm: 29.4.2008

Voimaantulopvm: 14.3.1979

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT
Kaupan kohteella ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

TIEASIOIHIN LIITTYVIÄ TIETOJA

Myyntikohteen isompi palsta on erittäin hyvin saavutettavissa Patikkovaaran metsätien (ns. Ruonalaiskummun metsätie) kautta, joka tulee myyntikohteen palstan läpi. Patikkovaaran metsätie (Ruonalaiskummun metsätie) on yksityistie, jonka tiekunnan osakkaana myyntikohde on.

Myyntikohteen pienemmälle palstalle ei näy kiinteistörekisterin karttaotteella kulkuoikeutta, mutta tällä palstalla ei ole kuin yksi metsätalouden näkökulmasta merkittävä kuvio (kuvio nro 4, jonka kokonaispuusto on n. 176 m3).

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA

Kemi n. 93 km

Tervola n. 85 km

Oulu n. 145 km

Kemijärvi n. 170 km

Ranua n. 37 km

Pudasjärvi n. 110 km

Rovaniemi n. 91 km

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kaupan kohteena oleva kiinteistö myydäänkaikista velkarasituksista vapaana. Kaupan kohteena kiinteistö myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteesta selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana.

MUITA EHTOJA: tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntitietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja ja myyjät vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvion puustotietojen mahdollisen virhellisyyden, tai muiden metsätila-arvion tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy metsätila-arvion puustotietojen tai muiden metsätila-arviotietojen perusteella. Kaupan kohteen hinta ei määräydy sen perusteella millaisia puuston hakkuita kohteella pystyy tekemään tai ei pysty tekemään. Kohteen hinta ei määräydy puustomäärän perusteella tai mäntytukkimäärän perusteella tai kuusitukkimäärän perusteella eikä sen perusteella minkä verran puustoa tai mäntytukkia tai kuusitukkia milläkin metsätila-arvion kuviolla on metsätila-arviossa arvioitu olevan. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion ilmakuvassa ei näy viimeisimmät tehdyt harvennukset kuvioilla 27 ja 38 eikä myöskään kuviolla 39 tehty siemenpuuhakkuu näy metsätila-arvion ilmakuvassa. Myyntikohteen pinta-alaksi on metsätila-arviossa mainittu n. 118,8 ha ja myyntikohteen kiinteistörekisteriotteessa pinta-alaksi on mainittu n. 119,80 ha ja Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama pinta-ala on n. 118,36 ha. Ostaja tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alojen perusteella. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevan kiinteistön kiinteistörekisteriotteissa, metsätila-arviossa ilmoitettujen tai muiden pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteelle voi tulla kustannuksia sellaisista yksityisistä tiekunnista, joissa myyntikohde on osakkaana: myyntikohde on osakkaana Patikkovaaran metsätien (ns. Ruonalaiskummun metsätie) tiekunnassa.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen pienemmälle palstalle ei näy kiinteistörekisterin karttaotteella ja kiinteistörekisteriotteella kulkuoikeutta. Tämän kaupan yhteydessä ei perusteta uusia tieoikeuksia vaan tieoikeudet siirtyvät ostajalle sellaisena kuin ne kiinteistön 683-404-16-15 LISÄALAPATVIKKO kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistörekisterin karttaotteesta selviävät.

Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin myyntikohteelle tieasioista tai uusien tieoikeuksien perustamisesta tulevista kustannuksista vaan niistä vastaa kokonaisuudessaan ostaja. Myyntikohteen maat on ollut vuokrattuna paikalliselle metsästysseuralle, Maurun Jahti ry:lle. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen alueelle (palstan länsiosaan) sijoittuu lyijyhaulikieltoalue (n. 2,27 ha). Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen kuvion 5 laidassa on pieni puutavaran varastointialue, jonka tiedot näkyvät myyntikohteen kiinteistörekisteriotteessa ja kiinteistörekisterin karttaotteessa.

Myyntikohteeseen kuuluu seuvaavat venevalkamat, jotka siirtyvät (oikeus käyttöön muiden oikeutettujen kanssa) kaupassa ostajalle:

1) Niittylammen kaakkoisrannalla oleva venevalkama:

Venevalkama (000-2008-K17661)

(R17)

Rekisteröintipvm: 29.4.2008

Voimaantulopvm: 14.3.1979

2) Suhankojärven eteläosassa sijaitseva venevalkama:

Venevalkama (000-2008-K17640)

(R18)

Rekisteröintipvm: 29.4.2008

Voimaantulopvm: 14.3.1979

Kohteen hinta ei määräydy metsästykseen liittyvien asioiden perusteella tai sen perusteella pääseekö uusi omistaja alueella toimivan metsästysseuran jäseneksi vai ei. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla jollei toisin sovita.

Tämän erittäin hyvän kasvatusmetsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (LKV, MTI, OTM)

Kysy lisätiedot 050-4334 720 tai laita sähköpostia tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio 683-404-16-15 LISÄALAPATVIKKO
Liite 2. karttaote 683-404-16-15 LISÄALAPATVIKKO
Liite 3. Kiinteistörekisteriote 683-404-16-15 LISÄALAPATVIKKO
Liite 4. Tieasioihin liittyviä tietoja
Liite 5. Karttaote yhteinen vesialue 683-404-876-1 Suhankojärvi ja Niittylampi
Liite 6. Karttaote yhteinen maa-alue 683-404-878-5 RN ot 2 kautta 26, 4 kautta 14 ym. saari
Liite 7. Myyntikohteen alueella voimassa olevaa lyijyhaulikieltoaluetta
Liite 8. Pieneen puutavaran varastointialueeseen liittyviä tietoja
Liite 9. Venenevalkamiin (2 kpl) liittyviä tietoja

Tiedot

 • Kohteen ID: FI20160
 • Hinta: 230 000€
 • pinta-ala: 118,38
 • Kohteen tila: Myydään

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Compare listings

Compare
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen