N. 10935 m3 / n. 103,6 ha hyväkasvuinen kasvatusmetsäsijoituskohde Simosta tien vierestä. Iso ja yhtenäinen kokonaisuus. Tarjoukset pe 31.05.2024 mennessä sähköpostiin tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot 050-433720

 • 260 000€
Esittelyssä Myydään
Tainijoentie 172, Simo, Suomi, Simo, Lappi
Esittelyssä Myydään
N. 10935 m3 / n. 103,6 ha hyväkasvuinen kasvatusmetsäsijoituskohde Simosta tien vierestä. Iso ja yhtenäinen kokonaisuus. Tarjoukset pe 31.05.2024 mennessä sähköpostiin tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot 050-433720
Tainijoentie 172, Simo, Suomi, Simo, Lappi
 • 260 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI20346
 • 103,6
 • yksikön lyhenne:
 • Osoite Tainijoentie 172
 • Kunta/kaupunki Simo
 • Maakunta Lappi
 • Postinumero 95260

Kuvaus

Myydään n. 103,6 ha / n. 10935 m3 iso, hyväkasvuinen kasvatusmetsämetsäsijoituskohde Simon Tainijoelta Väyläviraston ylläpitämän Tainijoentien vierestä. Kokonaispuusto on n. 10935 m3, josta hyvässä kasvussa ja arvokasvussa olevissa varttuneissa kasvatusmetsissä n. 7092 m3 (n. 49,4 ha) ja arvokasvussa olevissa nuorissa kasvatusmetsissä n. 2805 m3 (27,6ha). Uudistuskypsiä metsiä n. 234 m3 (n. 1,2 ha) ja näiden määrä kasvaa jatkossa reilusti. Myyntikohteella lisäksi n. 1,53 ha isompia T2 taimikoita. Tukkipuuta myyntikohteella tällä hetkellä n. 1860 m3 ja seuraavan kymmenen vuoden aikana tukkipuun määrä ja kokonaispuusto kasvaa merkittävästi hyvän kasvun ja arvokasvun myötä. Kunnostusojitukset tehty reilut 10 vuotta sitten, joten kohde siltä osin valmiiksi kasvukunnossa ja tuottoasennossa. Isoja käsittelykuvioita sisältävä, laadukas, hyvässä arvokasvusvuvaiheessa oleva kohde metsäsijoitussalkkuun!

Myyntikohde sisältää kiinteistön, 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI , jossa on kaksi palstaa. Yhteinäinen kokonaisuus Tainijoentien vierestä, jonka saavutettavuus hyvä. Konainen kiinteistö, eli ostajalle ei tule lohkomiskuluja!

Myyntikohteella on paljon pinta-alataan isoja ja merkittävän puumäärän sisältäviä, arvokkaita ja hyväkasvuisia metsikkökuvioita, joista kolme arvokkainta alla:

– kuvio nro 23 (n. 8,16 ha) varttunut kasvatusmetsä, kokonaispuusto 1266 m3, josta mäntytukkia n. 302 m3 (kuvion arvo n. 35598 euroa).

– kuvio nro 14 (n. 6,42 ha) varttunut kasvatusmetsä, konaispuusto 873 m3, josta mäntytukkia n. 186 m3 (kuvion arvo n. 25613 euroa).

– Kuvio 13 (n. 5,66 ha) varttunut kasvatusmetsä, kokonaispuusto n. 860 m3, josta mäntytukkia n. 1187 m3. (kuvion arvo n. 23549 euroa).

Harvennus ja väljennysmahdollisuuksia löytyy tarvittaessa merkittävästi tiheimpi puustoisilta kuvioilta, joista tässä mainittu muutamia varttuneita kasvatusmetsäkuvioita: nro 23 (n. 8,16 ha), nro 10 (n. 4,78 ha), nro 13 (n. 5,66 ha), nro 14 (n. 6,42 ha) ja nro 25 (n. 2,61 ha). Näissä pinta-alaa yhteensä n. 27,63 ha.

Myyntikohteessa on metsämaata n. 79,7ha. Metsämaan maapohjista on hyväkasvuisia tuoreita (MT) kasvupaikkoja n. 22,46 ha ja kuivahkoja (VT) kasvupaikkoja n. 57,26 ha.

Myyntikohteeseen sisältyy n. 10 hehtaaria valmista yksityistä luonnonsuojelualuetta (METSO), jolla on positiivinen vaikututus esimerkiksi metsän FSC sertifiointiasiaan liittyen! Luonnonsuojelualueen puustotiedot ja pinta-alat eivät ole mukana metsätila-arviossa.

Tällaista näin isoa, hyväkavuista ja hyvätuottoista kasvatusmetsäsijoituskohdetta on harvoin tarjolla Simosta! Hyvä saavutettavuus ja sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden on keskeinen: matkaa Kemiin n. 76 km, Tervolaan n. 69 km ja Ouluun 127 km. Ison puumäärän, hyvän puuston kasvun ja arvokasvun (tukin määrän kasvu) ansiosta tässä kohteessa isompikin raha on varmassa tallessa ja tuottamassa. Kohde soveltuu erittäin hyvin vaativimmillekin metsäsijoittajille, metsään sijoittaville rahastoille ja muille institutionaalisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön. Tähän kohteeseen kelpaa ja kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa maastossa. Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym). Kysy metsätila-arvion XML-tiedostoa Tuomo Liikaselta.

HINTAPYYNTÖ:

260 000 EUROA

Tarjoaminen kohteesta: Tarjoukset kohteesta perjantaihin 31.05.2024 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen

tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset, riippumatta siitä onko tarjous yli vai ali hintapyynnön. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti sovellettaviin myyntitietoihin ja myyntiehtoihin, jotka löytyvät kokonaisuudessaan www.suomenmetsatilakauppa.fi sivuston myynti-ilmoituksesta.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle on laadittu metsätila-arvio 25.03.2024, Metsänhoitoyhdistys Lappi, Ilkka Ronkainen. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 10935 m3, josta metsätaloudellisesti merkittävä kokonaispuusto on n. 10296 m3.

Kokonaispuusto (10935 m3) jakaantuu seuraavasti:

– Kasvatusmetsien puusto 9897 m3

– Uudistuskypsien metsiköiden (04) puustoa n. 234 m3

– Hukkapuu n. 620 m3

– Kitumaiden puusto n. 165 m3

– Taimikoiden puusto n. 19 m3

Metsätaloudellisesti merkittävä puustosto (10296 m3) jakaantuu puutavaralajeihin:

– Mäntykuitua n. 7053 m3

– Mäntytukkia n. 1703m3

– Kuusikuitua n. 376 m3

– Kuusitukkia n. 159 m3

– Koivukuitua n. 1003 m3

Edellä mainituissa on mukana kitumaiden puustoa n. 165 m3.

Metsätila-arvion mukaan metsämaata on n. 79,7 ha ja se jakaantuu kehitysluokkiin seuraavasti:

Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 49,4 ha (puustoa n. 7092 m3)

Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 27,6 ha (puustoa n. 2805 m3)

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 1,2 ha (puustoa n. 234 m3)

Myyntikohteeseen kuuluu kitumaata noin 13,7 ha, joutomaata n. 1,3 ha. Myyntikohteeseen kuuluu lisäksi yksityinen luonnonsuojelualueet, joiden pinta-ala on noin 10 ha.

Myyntikohteen pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan n. 103,6 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama myyntikohteen pinta-ala on noin 103,75 ha. Ostaja on tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Myyntikohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella.

MERKITTÄVIÄ VARTTUNEITA KASVATUSMETSÄKUVIOTA (O3)

Edellä mainittujen merkittävimpien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 47,87 hehtaaria ja kuvioiden yhteenlaskettu puusto noin 7074 m3, josta mäntytukkia n. 1598 m3 ja kuusitukkia n. 66 m3. Myyntikohteella on merkittävä määrä hyvätuottoista varttunutta kasvatusmetsää ja kuvioiden yhteenlaskettu arvo on huomattavan suuri. Paljon isoja ja arvokkaita kuvioita, joissa suuret puumäärät ja hyvät kasvut ja mäntytukin määrä lisääntyy vuosittain. Tiheimmissä varttuneissa kasvatusmetsissä hyvin väljennys ja harvennusmahdollisuuksia. Varttuneet kasvatusmetsät muodostavat vankan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle.

MERKITTÄVIÄ NUORIA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (02)

Edellä mainittujen merkittävimpien nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 24,19 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 2780 m3, josta mäntytukkia n. 55 m3. Nuorissa kasvatusmetsissä on arvokasvua edessä lähitulevaisuudessa, jolloin tukin määrä lähtee kasvuun. Nuoret kasvatusmetsät muodostavat osaltaa hyvää tuottonäkymän myyntikohteelle ja perustaa tähän kohteeseen sijoittamiselle.

MERKITTÄVÄT UUDISTUSKYPSÄT METSIKKÖKUVIOT (04)

Myyntikohteella ei ole tällä hetkellä merkittävää määrää uudistuskypsää metsää. Uudistuskypsät metsät lisääntyvät merkittävästi aikanaan, kun varttuneet kasvatusmetsät kasvavat uudistuskypsiksi metsiksi.

Huom! Vaikka myyntikohteen kokonaispuustosta (n. 10935 m3) merkittävä osa on kasvatusmetsissä (n. 9897 m3), niin metsätila-arviossa ei ole käytetty kasvatusmetsissä odotusarvolisiä, koska niitä ei aina käytetä Lapin alueella summa-arvomenetelmällä tehtävissä metsätila-arvioissa. Tämän on kasvatusmetsäpainotteisessa metsätilassa ostajien hyvä tiedostaa ja huomioida hinnoittelussa, koska tuottonäkymä hyvien kasvatusmetsien ansiosta on hyvä. Etelä-Suomessa vain hyviä kasvatusmetsiä sisältävän metsätilan hinnasta merkittävä osa voi olla ns. odotusarvolisiä (tulevaisuuden kasvua ja tulevaisuuden tukkia).

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet. Myyntikohteen maat on ollut vuokrattuna metsästystä varten paikalliselle metsästysseuralle Tainijoen Riistamiehet ry:lle.

Myyntikohteeseen ei kuulu Tainijoen rantaa. Tainijoen vaikutusalueella oleva lyijyhaulikieltoalue ulottuu myyntikohteen alueelle n. 80 levyisenä kaistaleena Tainijoentien itäpuolella.

OSUUDET YHTEISIIN MAA- JA VESIALUEISIIN

Myyntikohde sisältää seuraavan osuuden yhteisiin vesialueeseen, joka siirtyy kaupassa kokonaisuudessaan ostajalle:

1) Yhteinen vesialue 751-401-876-4 RN:o 77, 78, 80, 81, 83 vesialueet Hietakaarronojassa ym.

Rekisteröintipvm: 25.8.1990

Osuuden suuruus: 0,027700 / 0,137300

Katso tietoja tarkemmin yhteisestä vesialueesta liitteestä 3. ja 5.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT
Kaupan kohteella ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

TIEASIOIHIN LIITTYVIÄ TIETOJA

Myyntikohde rajoittuu länsiosastaan Tainijoentiehen, saavutettavuus erinomainen. Tainijoentie on väyläviraston ylläpitämä tie, joten siitä ei tule kustannuksia ostajalle. Tainijoentie on yleinen tie, jota pidetään aurattuna auki talvisin.

Myyntikohteen palstan alueella kulkee penkkatienpohjia, joita pitkin saavutettavuus metsätalouden toimiin on hyvä.

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA

Kemi n. 76 km

Tervola n. 69 km

Oulu n. 127 km

Simon keskusta n. 50 km

Pudasjärvi n. 111 km

Ranua n. 63 km

Rovaniemi n. 116 km

TOTEUTETTUUN JA PÄÄTTYNEESEEN KUNNOSTUSOJITUSHANKKEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

Myyntikohteen alueella on suoritettu kattavat kunnostusojitukset 2013 yhteishankkeena neljän viereisen kiinteistön kanssa. Myyntikohteen alueella ojitukset on saatu tehtyä vuonna 2013 ja koko kunnostusojitus hanke on päättynyt 07.11.2018. Kunnostusojitushankkeeseen liittyy hankkeen hoito ja kunnossapitovelvollisuus 15 vuotta hankkeen päättymisestä alkaen. Hoito ja kunnossapitovelvollisuus siirtyy kaupassa ostajalle. Lisätietoja tästä liitteessä 7.

MYYNTIKOHTEEN ALUEELLA OLEVIIN YKSITYISIIN LUONNONSUOJELUALUEISIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteen alueella on pysytävät yksityiset luonnonsuojelualueet (METSO), joiden tietoja alla sekä liitteissä 2. 3 ja 6. Metsätila-arviossa ei ole huomioitu suojelualueita mitenkään eikä niiden tietoja ole metsätila-arvion puustomäärissä mukana.

3) Luonnonsuojelualue, yksityinen (000-2015-K16440)

Säkinpohja

Viranomainen: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös: 7.1.2015 / LAPELY/1043/2014

Luonnonsuojelualue, yksityinen /1

Rekisteröintipvm: 17.3.2015

Arkistoviite: MMLm/6575/422/2015

Rasitettu: 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI

(pinta-ala n. 8,6965 ha)

Luonnonsuojelualue, yksityinen /2

Rekisteröintipvm: 17.3.2015

Arkistoviite: MMLm/6575/422/2015

Rasitettu: 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI

(Pinta-ala n. 1,22 ha)

Luonnonsuojelualue, yksityinen /3

Rekisteröintipvm: 17.3.2015

Arkistoviite: MMLm/6575/422/2015

Rasitettu: 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI

(Pinta-ala n. 0,1452 ha)

LUONNONSUOJELUA-ALUEISIIN (1-3) LIITTYVÄT YLEISET RAJOITUKSET JA SALLITUT TOIMENPITEET

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kaupan kohteena oleva kiinteistö myydäänkaikista velkarasituksista vapaana. Kaupan kohteena kiinteistö myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteesta selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana.

MUITA EHTOJA: tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntitietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja ja myyjät vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvion puustotietojen mahdollisen virhellisyyden, tai muiden metsätila-arvion tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy metsätila-arvion puustotietojen tai muiden metsätila-arviotietojen perusteella. Kaupan kohteen hinta ei määräydy sen perusteella millaisia puuston hakkuita kohteella pystyy tekemään tai ei pysty tekemään. Kohteen hinta ei määräydy puustomäärän perusteella tai mäntytukkimäärän perusteella tai kuusitukkimäärän perusteella eikä sen perusteella minkä verran puustoa tai mäntytukkia tai kuusitukkia tai kuitupuuta milläkin metsätila-arvion kuviolla on metsätila-arviossa arvioitu olevan. Myyntikohteen pinta-alaksi on kiinteistörekisteriotteessa mainittu 103,6 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama pinta-ala on n. 103,75 ha. Ostaja tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alojen perusteella. Myyntikohteen hinta ei määräydy myöskään metsätila-arviossa mainittujen pinta-alojen perusteella. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevan kiinteistön kiinteistörekisteriotteissa, metsätila-arviossa ilmoitettujen tai muiden pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteelle voi tulla kustannuksia sellaisista yksityisistä tiekunnista, joissa myyntikohde tulee olemaan osakkaana. Tällä hetkellä myyntikohde ei ole osakkaana missään yksityisessä tiekunnassa.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen alueella on suoritettu kunnostusojituksia viereisten tilojen yhteishankkeena. Kunnostusojitushanke on päättynyt 07.11.2018. Kunnostusojitushankkeeseen liittyvä hankkeen hoito ja kunnossapitovelvollisuus kestää 15 vuotta eli 07.11.2033 saakka. Kunnostusojitushankkeeseen liittyvä hoito ja kunnossapitovelvollisuus siirtyy kaupassa ostajalle. Ostaja on tietoinen, että hoito ja kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnistä voi olla myönnetyn tuen takaisinperintä osittain tai kokonaan.

Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen alueella on yksityiset luonnonsuojelualueet:

3) Luonnonsuojelualue, yksityinen (000-2015-K16440)

Säkinpohja

Viranomainen: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös: 7.1.2015 / LAPELY/1043/2014

Luonnonsuojelualue, yksityinen /1

Rekisteröintipvm: 17.3.2015

Arkistoviite: MMLm/6575/422/2015

Rasitettu: 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI

(pinta-ala noin 8,6965 ha)

Luonnonsuojelualue, yksityinen /2

Rekisteröintipvm: 17.3.2015

Arkistoviite: MMLm/6575/422/2015

Rasitettu: 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI

(Pinta-ala n. 1,22 ha)

Luonnonsuojelualue, yksityinen /3

Rekisteröintipvm: 17.3.2015

Arkistoviite: MMLm/6575/422/2015

Rasitettu: 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI

(Pinta-ala n. 0,1452 ha)

Ostaja on tietoinen yksityisillä luonnonsuojelualueilla (1-3) on voimassa seuraavat rajoitukset ja sallitut toimenpiteet ja poikkeuslupa:

I YLEISET RAJOITUKSET

Koko alueella on kielletty

– ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen, sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja maa-ainesten ottaminen;

– metsänhakkuu;

– moottorikelkkailu, lukuunottamatta maastoliikennelain 4 §:ssä määrättyjä säännöksiä;

– puutavaran varastointi;

– eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen;

– maan käyttö viljelykseen;

– rakennusten, laittaiden, teiden ja polkujen rakentaminen;

– kaikelainen muu toiminta joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

II SALLITUT TOIMENPITEET

Jokamiehenoikeuksien käyttäminen alueella on sallittua (esim. marjojen ja sienten poimiminen). Laillinen kalastus ja metsästys ovat sallittuja. Hirven kaato-oikeuden haltija saa käyttää maanomistajan luvalla moottorikelkkaa saaliin noutamiseen lumipeitteen aikana. Mönkijän käyttöä kaadetun hirven haussa tulee käyttää harkitusti siten, että perustettavan METSO-suojelualueen luontoarvot eivät heikenny.

III POIKKEUSLUPA

Edellä olevista määräyksistä saadaan poiketa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja maanomistajan hyväksymän hoito ja käyttösuunnitelman mukaan, mikäli se on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön tai tutkimuksen kannalta perusteltua.

Myyntikohteen maat on ollut vuokrattuna paikalliselle metsästysseuralle, Tainijoen Riistamiehet ry:lle. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen länsilaidalla Tainiojoen tien vieressä on n. 80 metrin levyinen kaistale lyijuhaulikieltoaluetta. Kohteen hinta ei määräydy metsästykseen liittyvien asioiden perusteella tai sen perusteella pääseekö uusi omistaja alueella toimivan metsästysseuran jäseneksi vai ei.

Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla jollei toisin sovita.

Tämän erittäin hyvän kasvatusmetsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (LKV, MTI, OTM)

Kysy lisätiedot 050-4334 720 tai laita sähköpostia tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio myyntikohteesta
Liite 2. Karttaote 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI
Liite 3. Kiinteistorekisteriote 751-401-77-6 SÄKKIKOSKI
Liite 4. Tieasioihin liittyviä tietoja
Liite 5. Karttaote 751-401-876-4 RN o 77, 78, 80, 81 ja 83 vesialueet Hietakaarronojassa ym.
Liite 6. Myyntikohteen alueella oleviin yksityisiin luonnonsuojelualueisiin liittyviä tietoja
Liite 7. Päättyneeseen kunnostusojitushankkeeseen liittyviä tietoja

Tiedot

 • Kohteen ID: FI20346
 • Hinta: 260 000€
 • pinta-ala: 103,6
 • Kohteen tila: Myydään

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Vertaile ilmoituksia

Vertaile
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen