MYYDÄÄN N. 114,8 ha (puusto n. 10701 m3) metsätila Rovaniemeltä. Kasvatusmetsiä n. 8 918 m3 ja uudistuskypsiä metsiä n. 1 498 m3 Kovapuustoinen, hyvätuottoinen metsäsijoituskohde! HINTAPYYNTÖ 270 000 euroa. Tarjoukset sähköpostilla ke 31.08.2022 mennessä tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot puh. 050-4334720.

 • 270 000€
Elätintie 87, 97655 Rovaniemi, Suomi, Rovaniemi,
Myydään

MYYDÄÄN N. 114,8 ha (puusto n. 10701 m3) metsätila Rovaniemeltä. Kasvatusmetsiä n. 8 918 m3 ja uudistuskypsiä metsiä n. 1 498 m3 Kovapuustoinen, hyvätuottoinen metsäsijoituskohde! HINTAPYYNTÖ 270 000 euroa. Tarjoukset sähköpostilla ke 31.08.2022 mennessä tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot puh. 050-4334720.

Elätintie 87, 97655 Rovaniemi, Suomi, Rovaniemi,
 • 270 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI19303
 • 114
 • yksikön lyhenne:
 • Kunta/kaupunki Rovaniemi

Kuvaus

Myynnissä iso n. 114,8 hehtaarin hyvätuottoinen, kovapuustoinen ja kovakasvuinen metsäsijoituskohde Rovaniemeltä hyvältä sijainnilta. Kokonaispuusto n. 10 701 m3, josta kasvatusmetsien hyvässä kasvussa ja arvokasvussa olevaa puustoa n. 8 918 m3, josta pääosin kovapuustoisissa ja kovakasvuisissa varttuneissa kasvatusmetsissä n. 3 836 m3 ja nuorissa kasvatusmetsissä n. 5 082 m3, joissa arvokasvupiikit edessä. Uudistuskypsää metsää 1 498 m3. Taimikkoa myyntikohteella on n. 1,2 ha. Myyntikohteella paljon kovakasvuisia maapohjia ja iso osa puustosta hyvässä tuotto- ja kasvuvaiheessa. Mäntytukkia tällä hetkellä myyntikohteella noin 1 546 m3 ja kuusitukkia n. 69 m3, tukkia tulee koko ajan lisää!

Myyntikohde muodostuu kahdesta palstasta, joista suurempi noin 82,22 ha palsta on hyvin saavutettavissa, Elätintie menee palstan halki. Palstan alueella kulkee tieuranpohja, jota pitkin koko palsta on hyvin saavutettavissa metsätalouden toimiin. Palstalla on paljon hyviä varttuneita kasvatusmetsäkuvioita sekä paljon nuoria kasvatusmetsäkuvioita, jotka kovassa kasvussa! Palstan alkuosa on kesäkorjuun piirissä ja turvemaaosat ovat talvikorjuun piirissä. Erittäin kovakasvuinen palsta!

Toinen hyvänmuotoinen palsta on pinta-alaltaan noin 31,96 ha ja sinne menee n. 1,2 km pituinen tieuranpohja Elätintieltä. Palstalla on erittäin hyviä metsikkökuvioita, joista arvokkain (n. 28 310 €) on kuvio 81,1 (n.8,9 ha / 1 136 m3, josta mäntytukkia n. 338 m3), joka on erittäin hieno, hyvässä kasvussa ja tuottoasennossa oleva varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukin määrä lisääntyy koko ajan. Palstalla myös erittäin hyviä uudistuskypsiä kuviota. Palsta on talvikorjuun piirissä, johtuen sinne menevän tieuran kulkemisesta turvemaiden halki. Kokonaisuudessaan erittäin hyvä palsta!

Iso, hyvällä sijainnilla ja saavutettavuudella oleva kovakasvuinen, kovapuustoinen ja hakkuumahdollisuuksia sisältävä harvinaisen hyvä metsäsijoituskohde. Osa myyntikohteen kuvioiden maapohjista on aikoinaan aurattu, joka näkyy nyt puuston erittäin kovana kasvuna. Kokonainen kiinteistö eli ostajalle ei tule lohkomiskuluja!

Myyntikohteesta on metsämaata n. 98,4 ha. Metsämaan maapohjista n. 48,1 ha on hyväkasvuisia tuoreita kasvupaikkoja (MT), kuivahkoja kasvupaikkoja (VT) on n. 49,2 ha ja lehtomaisen kankaan kasvupaikkoja (OMT) on 1,1 ha.

Pääosin kovassa kasvussa, arvokasvussa ja hyvässä kasvuasennossa olevat kovapuustoiset kasvatusmetsät (n. 8 918m3), hyväkasvuiset maapohjat, palstojen hyvä muoto, saavutettavuus, hakkuumahdollisuudet ja sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden luovat hyvät tuottonäkymät tälle metsäsijoituskohteelle sekä muodostavat vahvan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle. Harvinaisen hyvä metsäsijoituskohde, jossa puuston määrä lisääntyy kovan kasvun myötä ja tukin määrä lisääntyy koko ajan puuston kasvun ja arvokasvun myötä! Uudistushakkuumahdollisuuksia mukavasti käytössä.

Myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet ja alueella toimii myös paikallinen metsästysseura Auttin seudun pyyntimiehet ry, jolle myyntikohteen maat ovat olleet vuokrattuna metsästystä varten. Myyntikohteen lähellä on lisäksi paljon valtionmaita.

Tällaista erittäin hyvät tuottonäkymät omaavaa, näin isoa, kovapuustoista, kovakasvuista ja hakkuumahdollisuuksia sisältävää hyvin saavutettavissa olevaa metsäsijoituskohdetta on harvoin tarjolla Rovaniemeltä! Kohde soveltuu erittäin hyvin vaativimmille metsäsijoittajille, metsään sijoittaville rahastoille ja muille institutionaalisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön. Tähän kohteeseen on helppo käydä tutustumassa maastossa. Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym.). Kysy metsätila-arvion XML tiedostoa Tuomo Liikaselta.

HINTAPYYNTÖ:

270 000 EUROA

Tarjoaminen kohteesta:

Tarjoukset kohteesta ke 31.08.2022 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset, riippumatta siitä onko tarjous yli vai ali hintapyynnön. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti sovellettaviin kohteen myyntitietoihin ja myyntiehtoihin, jotka löytyvät tästä suomenmetsätilakauppa.fi sivun myynti-ilmoituksesta.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle on laadittu metsätila-arvio 30.06.2022, Rovaniemen metsänhoitoyhdistys ry, Säynäjäkangas, Henrik. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi. Metsätila-arvio löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 10 701 m3, josta metsätaloudellisesti merkittävä kokonaispuusto on n. 10 133 m3.

Puusto jakaantuu seuraavasti:

– Nuorien kasvatusmetsien (02) puustoa n. 5 082 m3

– Varttuneiden kasvatusmetsien (03) puustoa n. 3 836 m3

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 1 498 m3

– Suojuspuumetsikkö (05) n. 66 m3

– Vajaatuottoinen metsikkö (06) n. 85 m3 – Ei tietoa n. 134 m3

Metsätaloudellisesti merkittävä puusto (10 133 m3) jakaantuu puutavaralajeihin:

– Mäntykuitua n. 6 569 m3

– Mäntytukkia n. 1 546m3

– Kuusitukkia n. 69 m3

– Kuusikuitua n. 849 m3

– Koivukuitua n. 1 101 m3

Metsätila-arvion mukaan metsämaata on 98,4 ha ja se jakaantuu seuraavasti:

– Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 50,4 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 47,5%)

– Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 32,3 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 35,8%)

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 12,3 ha (Puustosta tässä kehitysluokassa n. 14 %)

– Suojuspuumetsikkö (05) n. 1,3 ha (Puustosta tässä kehitysluokassa n. 0,6 %)

– Taimikko alle 1,3 metriä (T1) n. 1,2 ha

– Vajaatuottoinen metsikkö (06) n. 0,9 ha

Myyntikohteeseen kuuluu lisäksi kitumaata noin 11,3 ha ja joutomaata n. 5,1 ha.

Myyntikohteen kokonaispinta-ala on metsätila-arvion mukaan n. 114,8 ha. Myyntikohteen kiinteistörekisteriotteessa pinta-ala on 114,90 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla (karttapaikka.fi) mittaama pinta-ala on noin 114,18 ha. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alojen perusteella.

MERKITTÄVIÄ VARTTUNEITA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (03)

– Kuvio 81 (n. 8,9 ha), puustoa n. 127,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 1 136 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 338 m3. Iso, kovapuustoinen, hyvässä kasvussa ja kasvuasennossa oleva hyvätuottoinen ja erittäin hieno, varttunut kasvatusmetsäkuvio. Mäntytukkia reilusti ja sitä tulee koko ajan lisää, kuvio kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa maastossa, pienemmässä palstassa. Myyntikohteen yksi pääkuvio ja arvokkain yksittäinen kuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 28 310 euroa.

– Kuvio 23 (n. 1,8 ha), puustoa n. 134,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 242 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 99 m3. Hyvänkokoinen, kasvussa ja hyvässä kasvuasennossa oleva hieno varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukkia reilusti, Elätintien vieressä isommassa palstassa. Hyväpotkuista tuoreen kankaan (MT) kasvupaikkaa. Myyntikohteen yksi pääkuvioista, jonka arvo metsätila-arviossa n. 7 016 euroa.

– Kuvio 56 (n. 1,7 ha), puustoa n. 138 m3/ha ja kokonaispuusto n. 234 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 107 m3. Todella hieno, kovapuustoinen, kasvussa oleva arvokas varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa paljon mäntytukkia. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 6 939 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, isommassa palstassa.

– Kuvio 36 (n. 1,7 ha), puustoa n. 108,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 184 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 72m3. Hyvänkokoinen ja laadukas varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukkia reilusti. Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa on n. 5 160 euroa. Kuvio 20 (n. 2,0 ha), puustoa n. 112,1 m3/ha ja kokonaispuusto n. 224 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 37m3. Iso, hyväpuustoinen ja hyvässä kasvuasennossa oleva varttunut kasvatusmetsäkuvio Elätintien lähellä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 4 706 euroa.

– Kuvio 78 (n. 1,8 ha), puustoa n. 96,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 174 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 28 m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3 906 euroa. Pienemmässä palstassa.

– Kuvio 83 (n. 1,6 ha), puustoa n. 109,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 175 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 23 m3 ja kuusitukkia n. 1 m3. Kovakasvuinen varttunut kasvatusmetsäkuvio pienemmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3 709 euroa.

– Kuvio 18 (n. 1,4 ha), puustoa n. 101,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 141 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 40 m3. Mukavankokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa Elätintien lähellä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3 674 euroa.

– Kuvio 39 (n. 1,1 ha), puustoa n. 114,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 125 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 42 m3 ja kuusitukkia n. 3 m3. Varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa reilusti mäntytukkia. Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3 374 euroa.

– Kuvio 61 (n.1,6 ha), puustoa n. 99,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 159 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 24 m3. Hyväkasvuinen ja kovapuustoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3 292 euroa.

– Kuvio 38 (n. 1,0 ha), puustoa n. 116,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 116 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 18 m3. Isommassa palstassa oleva varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 2 398 euroa.

– Kuvio 82 (n. 1,1 ha), puustoa n. 99,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 109 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 9 m3 ja kuusitukkia n. 4 m3. Hyväpuustoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 2 305 euroa.

– Kuvio 47 (n. 0,8 ha), puustoa n. 139,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 111 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 14 m3. Hyväpuustoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2 300 euroa.

– Kuvio 6 (n. 1 ha), puustoa n. 105,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 105 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 15 m3 ja kuusitukkia n. 1 m3. Varttunut kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2 158 euroa.

– Kuvio 62 (n. 0,7 ha), puustoa n. 115,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 81 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 20 m3. Hyvin mäntytukkia sisältävä varttunut kasvatusmetsäkuvio, joka rajoittuu Ahvenlammen rannan tuntumaan. Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 974 euroa.

– Kuvio 2 (n. 1 ha), puustoa n. 100,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 80 m3/kuvio, josta mäntytukkia n.3 m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Elätintien vieressä oleva hyväpuustoinen kuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 1 532 euroa.

– Kuvio 31 (n. 0,5 ha), puustoa n. 104,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 52 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 8 m3. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 382 euroa.

– Kuvio 24 (n. 0,6 ha), puustoa n. 109,1 m3/ha ja kokonaispuusto n. 65 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 4 m3 ja kuusitukkia n. 3 m3. Isommassa palstassa Elätintien vieressä. Kuvion arvo metsätila-arviossa. n. 1 335 euroa.

– Kuvio 67 (n. 0,7 ha), puustoa n. 91,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 64 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 9 m3. Hyvässä kasvuasennossa oleva kovakasvuisen maapohjan (MT) varttunut kasvatusmetsäkuvio. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 453 euroa.

– Kuvio 28 (n. 0,5 ha), puustoa n. 104,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 52 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 6 m3. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 016 euroa.

– Kuvio 68 (n. 0,5 ha), puustoa n. 98,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 49 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 7 m3. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 043 euroa.

Edellä mainittujen merkittävimpien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 31,8 hehtaaria ja kuvioiden yhteenlaskettu puusto noin 3 688 m3, josta mäntytukkia noin 931 m3 ja kuusitukkia n. 29 m3. Myyntikohteelta löytyy hyvänkokoisia ja hyväpuustoisia, laadukkaita ja hyvässä kasvussa olevia varttuneita kasvatusmetsäkuvioita, joissa on mäntytukkia hyvin ja mäntytukkia tulee lisää koko ajan.

MERKITTÄVIÄ UUDISTUSKYPSIÄ METSIKKÖKUVIOITA (04)

– Kuvio 81,1 (n. 2,4 ha), puustoa n. 127,7m3/ha ja kokonaispuusto n. 306 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 170 m3. Kovapuustoinen ja arvokas, uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa laadukasta mäntytukkia paljon, pienemmässä palstassa. Erittäin hyvä uudistuskypsä metsikkökuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 12 553 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 81,2 (n. 2,0 ha), puustoa n. 153,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 307 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 167 m3. Kovapuustoinen ja arvokas, uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa hyvin laadukasta mäntytukkia, hyvä sijainti pienemmässä palstassa. Hyvä ja puunostajia kiinnostava uudistuskypsä metsikkökuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 11 610 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 34 (n. 1,2 ha) puustoa n. 129,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 155 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 86 m3. Kovapuustoinen, paljon laadukasta mäntytukkia sisältävä uudistuskypsä metsikkökuvio. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 5 953 euroa.

– Kuvio 43 (n. 0,8 ha) puustoa n. 118,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 94m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 11 m3 ja kuusitukkia n. 7 m3. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2 513 euroa.

– Kuvio 79 (n. 1,6 ha), puustoa n. 90,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 144m3/kuvio, josta kuusitukkia n. 6 m3. Pienemmässä palstassa oleva kuusta ja koivua sisältävä, uudistuskypsä metsikkökuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 3 065 euroa.

– Kuvio 17 (n. 1,1 ha), puustoa n. 122,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 134,5 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 4 m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2 513 euroa.

– Kuvio 73 (n. 1,6 ha), puustoa n. 83 m3/ha ja kokonaispuusto n. 132m3/kuvio, josta mäntytukkia n.4 m3 ja kuusitukkia n. 1 m3. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2 875 euroa.

– Kuvio 53 (n. 0,3 ha), puustoa n. 125 m3/ha ja kokonaispuusto n. 37 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 18 m3. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 372 euroa.

– Kuvio 71 (n. 0,8 ha), puustoa n. 100 m3/ha ja kokonaispuusto n. 80 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 3 m3. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 727 euroa.

Edellä mainittujen uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 11,7 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 1 394 m3, josta mäntytukkia n. 467 m3 ja kuusitukkia n. 20 m3. Mukava määrä uudistuskypsää metsää käytössä. Myyntikohteella hyvin käytettävissä erikokoisia, uudistuskypsiä metsikkökuvioita.

MERKITTÄVIÄ NUORIA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (02)

– Kuvio 41 (n. 4,7 ha), puustoa n. 126,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 594 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 38 m3. Iso ja kovapuustoinen nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukkia jo nyt hyvin ja sitä tulee koko ajan lisää. Kovan arvokasvun vaiheessa oleva kuvio, arvokasvupiikki edessä, hyväkasvuista tuoretta kasvupaikkaa (MT), joka aurattu aikoinaan. Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 8 644 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 5 (n. 4,1 ha), puustoa n. 138,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 567 m3/kuvio.

Kovapuustoinen erittäin kovakasvuinen nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvupiikki edessä. Kuvio aurattu aikoinaan ja maapohja kovakasvuista tuoretta kangasta (MT). Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 7 134 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista isommassa palstassa ja kannattaa käydä katsomassa, joko löytyy mäntytukkia, jota ei ollut merkitty arvioon.

– Kuvio 50 (n. 3,6 ha), puustoa n. 122,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 441 m3/kuvio. Kovapuustoinen ja iso nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvua edessä. Hyväkasvuista tuoretta kasvupaikkaa (MT), joka aikoinaan aurattu, joten kasvu erittäin kovaa! Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 5 647 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 58 (n. 4,7 ha), puustoa n. 89,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 420 m3/kuvio. Iso nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvupiikkiä tiedossa. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 4 881 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 35 (n. 2,8 ha), puustoa n. 107,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 300 m3, josta mäntytukkia n. 25 m3. Hyvänkokoinen ja reilun hehtaaripuuston sisältävä nuori kasvatusmetsäkuvio. Arvokasvussa oleva kuvio, jonka arvo metsätila-arviossa. n. 4 352 euroa. Isommassa palstassa.

– Kuvio 26 (n. 1,9 ha), puustoa n. 140,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 266 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 5 m3. Kovan hehtaaripuuston sisältävä reilun kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvua edessä. Hyvä sijainti isommassa palstassa Elätintien vieressä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3 482 euroa. Kuvion laidalla on vanhoja kattopeltejä ja romua ym, jotka jäävät myyntikohteelle: ostaja vastaa kaikista mahdollisista siivouskustannuksista ja kierrätyskustannuksista.

– Kuvio 37 (n. 3 ha), puustoa n. 86,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 258 m3/kuvio. Reilun kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Arvokasvua edessä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3 168 euroa.

– Kuvio 3 (n. 2,3 ha), puustoa n. 77,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 178 m3/kuvio. Hyvänkokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio, joka aurattu aikoinaan (MT maapohja) ja puusto nyt kovassa kasvussa ja arvokasvupiikkiä edessä. Hyvä sijainti isommassa palstassa Elätintien vieressä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2 379 euroa.

– Kuvio 7 (n. 1,8 ha), puustoa n. 79,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 142 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 12 m3. Hyväkokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio, isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2 126 euroa.

– Kuvio 29 (n. 1,6 ha), puustoa n. 85,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 137 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 12 m3. Isommassa palstassa Elätintien vieressä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2 038 euroa.

– Kuvio 19 (n. 1,7 ha), puustoa n. 72,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 122 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 11 m3. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 873 euroa.

– Kuvio 22 (n. 1 ha), puustoa n. 96,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 96 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 9m3. Hyvällä sijainnilla Elätintien lähellä oleva nuori kasvatusmetsäkuvio, joka hyvässä kasvussa ja arvokasvua edessä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 531 euroa.

– Kuvio 33 (n. 1,2 ha), puustoa n. 96,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 106 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 9m3. Hyvällä sijainnilla Elätintien lähellä oleva nuori kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 1 596 euroa.

– Kuvio 11 (n. 2,1 ha), puustoa n. 49,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 104 m3/kuvio. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 569 euroa.

– Kuvio 44 (n. 1,5 ha), puustoa n. 74,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 111 m3/kuvio. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 553 euroa.

– Kuvio 15 (n. 1,3 ha), puustoa n. 78,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 101 m3/kuvio. Nuori kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 593 euroa.

– Kuvio 13 (n. 1 ha), puustoa n. 114,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 114 m3/kuvio, josta kuusitukkia n. 2 m3. Hyväpuustoinen kuvio, isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 497 euroa.

– Kuvio 51 (n. 0,9 ha), puustoa n. 79,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 71 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 4 m3. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 132 euroa.

– Kuvio 14 (n. 1 ha), puustoa n. 54,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 54 m3/kuvio. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 814 euroa.

– Kuvio 10 (n. 1,1 ha), puustoa n. 44,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 49 m3/kuvio. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 781 euroa.

– Kuvio 48 (n. 0,8 ha), puustoa n. 78,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 62 m3/kuvio. Isommassa palstassa, hyväkasvuinen kuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 868 euroa.

– Kuvio 54 (n. 2,0 ha), puustoa n. 37,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 75 m3/kuvio. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1 052 euroa.

– Kuvio 72 (n. 0,7 ha), puustoa n. 65,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 76 m3/kuvio. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 824 euroa.

– Kuvio 74 (n. 0,5 ha), puustoa n. 120,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 75 m3/kuvio. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 773 euroa.

– Kuvio 84 (n. 0,6 ha), puustoa n. 92,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 55 m3/kuvio. Hyvän hehtaaripuuston sisältävä pieni, nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvua edessä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 677 euroa.

Edellä mainittujen nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 47,9 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 4 543 m3, josta mäntytukkia n. 144 m3 ja kuusitukkia n. 4 m3. Nuorissa kasvatusmetsissä kasvu on pääosin kovassa vauhdissa, tukkia alkaa tulemaan ja arvokasvupiikit edessä. Osa nuorien kasvatusmetsien maapohjista aurattu aikoinaan, jonka ansiosta puuston kasvu niillä on erittäin kovaa. Myyntikohteella on paljon hyvänkokoisia ja ison puumäärän sisältäviä, hyvätuottoisia nuoria kasvatusmetsäkuvioita, joissa arvokasvupiikki edessä. Myyntikohteella on nuoria kasvatusmetsiä kaikkiaan n. 5 083 m3.

Huom! Vaikka myyntikohteen kokonaispuustosta (n. 10 701 m3) merkittävä pääosa on kasvatusmetsissä (n. 8 918 m3) niin metsätila-arviossa ei ole käytetty kasvatusmetsissä odotusarvolisiä, koska niitä käytetään harvoin Pohjois-Suomen alueella summa-arvomenetelmällä tehtävässä hinnoittelussa. Tämän on kasvatusmetsäpainotteisessa metsätilassa ostajien hyvä tiedostaa ja huomioida hinnoittelussa, koska tuottonäkymä hyvien kasvatusmetsien ansiosta on hyvä. Etelä-Suomessa vain hyviä kasvatusmetsiä sisältävän metsätilan hinnasta merkittävä osa voi olla ns. odotusarvolisiä (tulevaisuuden kasvua ja tulevaisuuden tukkia).

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet. Myyntikohteen maat ovat olleet vuokrattuina paikalliselle metsästysseuralle Auttin seudun pyyntimiehet ry:lle metsästystä varten ja ostaja voi hakea maiden vuokraamista edelleen. Auttin seudun pyyntimiehet ry:llä on yksityisiä vuokramaita metsästystä varten noin 11 000 ha. Lisätietoja voi kysyä Auttin seudun pyyntimiehet ry:ltä puh. 040845 5269, Juha Hiltunen.

Lisäksi myyntikohteen lähellä on paljon valtionmaita, joille luvat Metsähallituksen lupakäytäntöjen mukaisesti.

OSUUDET YHTEISIIN MAA- JA VESIALUEISIIN JA ERITYISIIN ETUUKSIIN

Myyntikohteeseen kuuluu seuraavat osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin ja erityisiin etuuksiin, jotka siirtyvät kokonaisuudessaan ostajalle:

– Yhteinen vesialue 698-402-876-18 Talojen N:ot 260-274 vesialueet Karjalanjärvessä,

Pajulammessa ja Elättijärvessä

Rekisteröintipvm: 1.1.2006

Osuuden suuruus: 0,066700 / 1,000000

(Katso karttaote liitteestä 4.)

– Yhteinen maa-alue 698-402-878-3 Lanssimaa, venevalkamat

Rekisteröintipvm: 1.1.2006

Osuuden suuruus: 0,066667 / 1,000000

(Katso karttaote liitteestä 5.)

ERITYISEN TÄRKEISIIN ELINYMPÄRISTÖIHIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteen alueella on yksi pieni n. 0,1 hehtaarin kokoinen metsälain 10 pykälän mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, tihkupinta.

Tällä pienialaisella tihkupinnalla on puustoa metsätila-arvion mukaan noin 14 m3 ja sen arvo on noin 368 euroa.

Erityisen tärkeä elinympäristö tulee jättää metsätalouden toimien ulkopuolelle, josta ostaja on tietoinen.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteen alueella ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

TIEASIOIHIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle kuljetaan Juotas-Elätti-Rousamovaaran-metsätien (Elätintie) kautta, joka kulkee myyntikohteen isomman palstan halki. Isomman palstan saavutettavuus on erinomainen. Isomman palstan Elätintien lähellä olevat kangaskuviot ovat kesäkorjuun piirissä ja turvemaakuviot ovat talvikorjuun piirissä. Isomman palstan alueella kulkee tieuran pohja, jonka kautta puunkorjuu on järkevästi toteutettavissa ilman pitkiä metsäkuljetusmatkoja.

Pienemmälle palstalle kuljetaan Elätintieltä lähtevää tieuraa pitkin ja hakkuut on toteutettava talvikorjuuna, johtuen siitä, että tieura kulkee turvemaiden halki. Elätintieltä on matkaa palstalle noin 1,2 km ja henkilöautolla pääsee kangaanlaidan kääntöpaikalle, josta on matkaa palstalle noin 450 metriä.

Juotas-Elätti-Rousamovaaran-metsätie on yksityinen tie, josta tulevista kustannuksista vastaavat tiekunnan osakaskiinteistöt, myyntikohde yhtenä.

Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin myyntikohteelle tulevista kustannuksista, vaan niistä vastaa kokonaisuudessaan ostaja.

Katso lisää tieasioista liitteestä 7.

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA

Rovaniemi n. 82 km

Tervola n. 138 km

Kemi n. 186 km

Oulu n. 237 km

Kemijärvi n. 68 km

Kuusamo 114 km

Ranua n. 78 km

Pudasjärvi n. 200 km

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kaupan kohde myydään kaikista velkarasituksista vapaana. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteesta selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana.

MUITA EHTOJA: tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntitietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja ja myyjät vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvion puustotietojen mahdollisen virheellisyyden, tai muiden metsätila-arvion tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy metsätila-arvion puustotietojen tai muiden metsätila-arviotietojen perusteella. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella. Myyntikohteen kuviolla 24 on vanha romahtanut autotalli, joka jää kaikkineen paikoilleen sellaisenaan ja ostaja vastaa kaikista mahdollisista purku- ja siivouskustannuksista. Myyntikohteen kuvion 26 laidalla on vanhoja kattopeltejä ym. romua, jotka jäävät myyntikohteelle: ostaja vastaa kaikista mahdollisista siivouskustannuksista ja kierrätyskustannuksista. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevan kiinteistön kiinteistörekisteriotteissa, metsätila-arviossa ilmoitettujen tai muiden pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteelle voi tulla kustannuksia sellaisista yksityisistä tiekunnista, joissa myyntikohde on osakkaana: myyntikohde on osakkaana Juotas-Elätti-Rousamovaaran-metsätien tiekunnassa. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista, joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteen alueella on n. 0,1 hehtaarin kokoinen metsälain 10 pykälän mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, tihkupinta, joka tulee jättää metsätalouden toimien ulkopuolelle. Kohteen hinta ei määräydy metsästykseen liittyvien asioiden perusteella tai sen perusteella pääseekö uusi omistaja alueella toimivan metsästysseuran jäseneksi vai ei. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla, jollei toisin sovita.

Tämän erittäin hyvän metsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (LKV, MTI, OTM)

Kysy lisätiedot 050-4334 720 tai laita sähköpostia tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio myyntikohteesta
Liite 2. Karttaote 698-402-266-2 ELÄTTI
Liite 3. Kiinteistorekisteriote 698-402-266-2 ELÄTTI
Liite 4. Karttaote yhteinen vesialue 698-402-876-18 Talojen N ot 260-274 vesialueet Karjalanjärvessä, Pajulammessa ja Elättijärvessä
Liite 5. Karttaote yhteinen maa-alue 698-402-878-3 Lanssimaa, venevalkamat
Liite 6. Erityisen tärkeä elinympäristökuvio (n. 0,1 ha) myyntikohteella
Liite 7. Tieasioihin liittyviä tietoja

Tiedot

 • Kohteen ID: FI19303
 • Hinta: 270 000€
 • pinta-ala: 114
 • Kohteen tila: Myydään

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Compare listings

Compare
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen