MYYDÄÄN N. 134,6 HA metsätila (puusto n. 7335 m3) Ylitorniolta. Kasvatusmetsiä n. 5114 m3 ja uudistuskypsiä metsiä n. 1815 m3. Hyvätuottoinen metsäsijotuskohde hyvillä hakkuumahdollisuuksilla. HINTAPYYNTÖ 210000 EUROA. Tarjoukset sähköpostilla ti 16.08.2022 mennessä tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot puh. 050-4334720.

 • 210 000€
Jolangintie 717, 97250 Ylitornio, Suomi, Ylitornio,
Myydään

MYYDÄÄN N. 134,6 HA metsätila (puusto n. 7335 m3) Ylitorniolta. Kasvatusmetsiä n. 5114 m3 ja uudistuskypsiä metsiä n. 1815 m3. Hyvätuottoinen metsäsijotuskohde hyvillä hakkuumahdollisuuksilla. HINTAPYYNTÖ 210000 EUROA. Tarjoukset sähköpostilla ti 16.08.2022 mennessä tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätiedot puh. 050-4334720.

Jolangintie 717, 97250 Ylitornio, Suomi, Ylitornio,
 • 210 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI19160
 • 134
 • yksikön lyhenne: ha
 • Kunta/kaupunki Ylitornio

Kuvaus

Myydään iso n. 134,6 hehtaarin hyväpuustoinen ja hyvät tuottonäkymät omaava metsäsijoituskohde Ylitorniolta. Kokonaispuusto n. 7335 m3, josta kasvatusmetsien hyvässä kasvussa ja arvokasvussa olevaa puustoa n. 5114 m3, josta varttuneissa kasvatusmetsissä n. 3860 m3 ja nuorissa kasvatusmetsissä n. 1254 m3. Uudistuskypsää metsää n. 1815 m3. Myyntikohde muodostuu yhdestä metsätalouden näkökulmasta hyvänmuotoisesta ja isosta n. 134,6 hehtaarin kokoisesta palstasta, myyntikohteen pinta-alasta noin 11,1 ha on omaa vesialuetta Jolankijärvessä. Kohteella on Jolankijärven rantaviivaa kartalta mitattuna n. 397 metriä, ranta on suomaista ja alavaa. Hyvilllä hakkuumahdollisuuksilla oleva kokonainen metsätila, eli ostajalle ei tule lohkomiskuluja!

Myyntikohteella on paljon hyvässä kasvussa olevia kasvatusmetsiä (5114 m3), jotka tuovat kohteelle hyvän tuottonäkymän. Kovassa kasvussa olevissa laadukkaissa varttuneissa kasvatusmetsissä on jo nyt hyvin kuusitukkia ja mäntytukkia. Myyntikohteella on kuusitukkia tällä hetkellä n. 681 m3 ja mäntytukkia n. 638 m3, tukkia tulee koko ajan lisää. Nuorissa kasvatusmetsissä on arvokasvupiikki edessä. Isompia T2 taimikoita on myyntikohteella n. 45,5 ha: äistä isoista taimikoista osa varttumassa piakkoin nuoriksi kasvatusmetsiksi, joka tuo hyvää tuottonäkymää myyntikohteelle! Ostaja voi vaikuttaa kohteen tuottoon harventamalla nuoret kasvatusmetsät hyvään kasvu- ja tuottoasentoon sekä huolehtimalla tarvittavat T2 taimikoiden hoitotoimet.

Myyntikohteen maapohjista n. 57,5 hehtaaria on hyväkasvuisia tuoreita kasvupaikkoja (MT), kuivahkoja kasvupaikkoja (VT) on n. 49,8 ha ja kovakasvuisia lehtomaisen kankaan tai vastaavan suon kasvupaikkoja (OMT) on 11,5 ha. Hyvät tuottonäkymät omaava metsäsijoituskohde, jossa maaperän muodot viettävät hyvin lämpimään Länsi-Lounaan ilmansuuntaan.

Tämä metsäsijoituskohde on turvallista ostaa hyvän tuottonäkymän vuoksi, joka tulee kasvatusmetsien puuston kovasta kasvusta sekä arvokasvusta, jota tulee siitä kun tukkia tulee koko ajan lisää kasvun myötä sekä kuidusta tukiksi siirtymän ansiosta, jonka lisäksi ostajalla on hyödynnettävissä isojen T2 taimikoiden tuottonäkymät! Uudistuskypsät metsät (1815 m3) tuovat vakautta ja mahdollisuuksia kohteen käyttöön. Hyvässä kasvussa oleva puusto ja hyvät hakkuumahdollisuudet ja hyvä sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden luovat vakaan pohjan sijoitukselle!

Myyntikohteen palstalla on hyvät metsästysmahdollisuudet ja alueella toimii myös paikallinen metsästysseura Metsästysseura Kiuas Ry, jolle myyntikohteen maat ovat olleet vuokrattuna ja jolle ostaja voi hakea maiden vuokraamista. Myyntikohde rajoittuu etelärajaltaan osittain valtionmaihin.

Tällaista hyvät tuottonäkymät ja hyvät hakkuumahdollisuudet omaavaa näin isoa metsäsijoituskohdetta on harvoin tarjolla Ylitorniolta. Kohde soveltuu erittäin hyvin metsään sijoittaville rahastoille ja muille institutionaalisille metsäsijoittajille, vaativille yksityisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön.

Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym). Kysy metsätila-arvion XML-tiedostoa Tuomo Liikaselta .

HINTAPYYNTÖ 210000 euroa.

Tarjoaminen kohteesta:

Tarjoukset kohteesta 16.08.2022 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen

tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti kohteen myyntitietoihin ja myyntiehtoihin (joiden pohjalta kauppakirja laaditaan): sovellettavat myyntitiedot ja myyntiehdot ovat kokonaisuudessaan tässä www.suomenmetsätilakauppa.fi sivuston myynti-ilmoituksessa.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle on laadittu metsätila-arvio 30.05.2022, Metsänhoitoyhdistys Lappi, Ry, Henri Ojanperä. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi. Metsätila-arvio löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 7335 m3, josta metsätaloudellisesti merkittävä kokonaispuusto on n. 7090 m3.

Kokonaispuusto (7335) jakaantuu seuraavasti kehitysluokkiin:

– Varttuneiden kasvatusmetsien (03) puustoa n. 3860 m3 (n. 31,5 ha)

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 1815 m3 (n. 8,1 ha)

– Nuorien kasvatusmetsien (02) puustoa n. 1254 m3 (n.19,8 ha)

– Ylispuustoinen taimikko (Y1) n. 337 m3 (n. 13,9 ha)

– Ei tietoa 69 m3

Metsätaloudellisesti merkittävä puustosto (7090m3) jakaantuu puutavaralajeihin:

– Kuusitukkia n. 681 m3

– Kuusikuitua n. 2030 m3

– Mäntytukkia n. 638 m3

– Mäntykuitua n. 1785 m3

– Koivukuitua n. 1784 m3

– Muu kuitu n. 172 m3

Metsätila-arvion mukaan metsämaata on 118,8 ha, ja se jakaantuu seuraavasti:

– Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 31,5 ha (puustosta tässä kehitysluokassa 52,6 %)

Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 19,8 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 17,1 %)

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 8,1 ha (Puustosta tässä kehitysluokassa n. 24,7 %)

– Taimikko yli 1,3 metriä (T2) n. 45,5 ha

– Ylispuustoinen taimikko (Y1) n. 13,9 ha (Puustosta tässä kehtysluokassa n. 4,6 %)

Myyntikohteeseen kuuluu lisäksi kitumaata noin 3,3 ha ja muuta aluetta n. 12,5, josta n. 11,1 ha on omaa vesialuetta.

Myyntikohteen kokonaispinta-ala on metsätila-arvion mukaan n. 134,6 ha. Kiinteistörekisteriotteen mukainen kokonaispinta-ala on noin 135,44 ha, josta maapinta-alaa n. 124,78 ha ja vesipinta-alaa n. 10,66 ha. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alojen perusteella.

MERKITTÄVÄT VARTTUNEET KASVATUSMETSÄKUVIOT 03

– Kuvio 19, (n. 5,9 ha) puustoa n. 160,8 m3/h ja kokonaispuusto n. 948 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 145 m3 ja kuusitukkia n. 108 m3. Todella hyvä ja iso hyväkasvuisen tuoreen (MT) maapohjan sisältävä varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa paljon laadukasta mäntytukkia ja kuusitukkia. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, jonka arvo metsätila-arviossa n. 24637 euroa. Tämä kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa maastossa.

– Kuvio 41, (n. 3,9 ha) puustoa n. 102,2 m3/ha, ja kokonaispuusto n. 398 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 78 m3 ja kuusitukkia n. 6 m3. Erittäin hyvä laadukasta mäntytukkia reilusti sisältävä iso varttunut kasvatusmetsäkuvio. Kuvion puusto on hyvässä kasvuasennossa ja tukkia tulee koko ajan lisää, joka tuo kuviolle hyvästi arvokasvua. Maaperä viettää lämpimään lännen suuntaan. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 9900 euroa.

– Kuvio 20 (n. 3,4 ha) puustoa n. 130,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 444 m3/kuvio, josta kuusitukkia n. 74 m3 ja mäntytukkia n. 11 m3. Mukavan kokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 10430 euroa.

– Kuvio 20,1, (n. 2,9 ha) puustoa n. 127,1 m3/ha ja kokonaispuusto n. 368 m3/kuvio, josta kuusitukkia n. 58 m3 ja mäntytukkia n. 9m3. Mukavan kokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 8499 euroa.

– Kuvio 8, (n. 4,1 ha) puustoa n. 67,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 277 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 33m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Reilun kokoinen varttunut varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 6417 euroa. Kuviolla on kivisyyttä ja kallioisuutta, mutta on hyviäkin mäntytukkiryppäitä.

– Kuvio 2, (n. 1,5 ha) puustoa n. 185,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 278 m3/kuvio, josta kuusitukkia n. 46 m3 ja mäntytukkia n. 1 m3. Mukavan kokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 6140 euroa. Kuviolla on vanha lahonnut latokehikko pelteineen, jotka jäävät myynkohteelle sellaisenaan.

– Kuvio 33, (n. 3,4 ha) puustoa n. 94,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 321 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 6 m3 ja kuusitukkia n. 6 m3. Reilun kokoinen varttunut varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 5989 euroa.

– Kuvio 9, (n. 1,6 ha) puustoa n. 104,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 167 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 17m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Pikkunätti laadukas varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 3661 euroa.

– Kuvio 34, (n. 1,1ha) puustoa n. 138,5m3/ha ja kokonaispuusto n. 152 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 2 m3 ja kuusitukkia n. 16 m3. Pikkunätti varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 3161 euroa.

– Kuvio 6, (n. 1,2 ha) puustoa n. 96,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 116 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 16 m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Pikkunätti laadukas varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 1738 euroa.

– Kuvio 20,2 (n.1,7 ha) puustoa n. 122,3 m3/ ha ja kokonaispuusto n. 207 m3/ kuvio, josta kuusitukkia n. 45 m3 ja mäntytukkia n. 2 m3. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 5138 euroa.

– Kuvio 39, (n. 0,8 ha) puustoa n. 123,7 m3/ ha ja kokonaispuusto n. 98 m3/ kuvio, josta mäntytukkia n. 8 m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2006 euroa.

Edellä mainittujen merkittävien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 31,5 hehtaaria ja kuvioiden yhteenlaskettu puusto noin 3780 m3, josta laadukasta mäntytukkia jo noin 332 m3 ja kuusitukkia n. 371 m3. Nämä varttuneet kasvatusmetsät tuovat osaltaan vankkaa pohjaa tähän metsäsijoituskohteeseen sijoittamiselle. Varttuneet kasvatusmetsäkuviot suurelta osin hyvässä kasvussa ja arvokasvussa! Paljon reilun kokoisia ja hyvän puumäärän sisältäviä varttuneita kasvatusmetsäkuvioita, joista saa tarvittaessa kiinnostavia leimikoita jatkossa.

MERKITTÄVÄT NUORET KASVATUSMETSÄT 02

– Kuvio 14, (n. 8,6 ha) puustoa n. 49,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 425 m3/kuvio. Iso nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa on paljon koivua. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 7201 euroa.

– Kuvio 4, (n. 2,8 ha) puustoa n. 33,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 93 m3/kuvio. Mukavan kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1890 euroa.

– Kuvio 5, (n. 1,4 ha) puustoa n. 78,1 ha m3/ha ja kokonaispuusto n. 100 m3/kuvio. Nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa puustoa hyvin kasvussa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1866 euroa.

– Kuvio 10, (n. 1 ha) puustoa n. 101,9 ha m3/ha ja kokonaispuusto n. 101,9 m3/kuvio. Pieni nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa tulee tukkia lisää arvokasvun myötä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1866 euroa.

– Kuvio 30, (n. 2,9 ha) puustoa n. 43,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 126 m3/kuvio. Mukavan kokoinen hyvässä kasvussa oleva nuori kasvatusmetsäkuvio. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2301 euroa.

– Kuvio 40, (n. 0,6 ha) puustoa n. 96,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 57 m3/kuvio. Pieni hyvän hehtaaripuuston sisältävä nuori kasvatusmetsäkuvio. Arvokasvupiikki edessä.

– Kuvio 11, (n. 1 ha) puustoa n. 98,4 m3/ ha ja kokonaispuusto n. 98 m3/ kuvio, josta mäntytukkia n. 2 m3 ja kuusitukkia n. 4 m3. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1638 euroa.

– Kuvio 32, (n. 1,3 ha) puustoa n. 83,6 m3/ ha ja kokonaispuusto n. 108 m3/ kuvio, josta mäntytukkia n. 2 m3 ja kuusitukkia n. 11 m3. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2134 euroa.

Edellä mainittujen nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 19,6 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 1112 m3. Nuoret kasvatusmetsät tuovat kohteella hyvää tuottonäkymää. Nuorissa kasvatatusmetsissä kasvu on kovassa vauhdissa ja myös tukkia alkaa tulemaan kun arvokasvu pääsee vauhtiin.

MYYNTIKOHTEEN UUDISTUSKYPSÄT METSIKKÖKUVIOKUVIOT

Kuvio 3 (n. 4,9 ha) puustoa n. 231,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 1133 m3/kuvio, josta kuusitukkia n. 199 m3 ja mäntytukkia n. 64 m3. Iso uudistuskypsä metsikkökuvio kovalla puustolla. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 32747 euroa ja myyntikohteen arvokkain yksittäinen kuvio. Kuvio kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa maastossa.

– Kuvio 24 (n. 3,2 ha) puustoa n. 207,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 663 m3/kuvio, josta kuusitukkia n. 88 m3 ja mäntytukkia n. 34 m3. Reilun kokoinen uudistuskypsä metsikkökuvio. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 18534 euroa. Myyntikohteen toiseksi arvokkain yksittäinen kuvio. Kuvio hyvässä kasvuasennossa, kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa maastossa ja mittailla tukkiprosentit.

Uudistuskypsää metsää myyntikohteella yhteensä noin 1815 m3. Uudistuskypsät metsät on hyvin kahdessa isossa kuviossa, joista voi tarvittaessa tehdä pienempiä kiinnostavia leimikkokonaisuuksia. Nämä arvokkaat uudistuskypsät metsät tuovat vankkaa perustaa tämän hyvään metsäsijoituskohteeseen sijoittamiselle ja tuovat ostajalle mahdollisuuksia puumarkkinoilla.

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Myyntikohteen omilla palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet ja alueella toimii paikallinen metsästysseura, Metsästysseura Kiuas Ry. Ostajan on mahdollista hakea maiden vuokraamista Metsästysseura Kiuas ry:lle. Myyntikohteen lähellä on paljon valtionmaita joille metsästysluvat Metsähallituksen lupakäytäntöjen mukaisesti.

OSUUDET YHTEISIIN ALUEISIIN JA ERITYISIIN ETUUKSIIN

Myyntikohde ei sisällä osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin tai erityisiin etuuksiin.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT


Kaupan kohteella ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

TIEASIOIHIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteen läheisyydessä kulkee Väyläviraston ylläpitämä Jolangintie, jonka kautta myyntikohteelle on kulkuoikeus. Jolangintieltä on rasiteoikeus myyntikohteelle, joka on perustettu vuonna 1978, mutta tätä tietä ei ole rakennettu maastoon.

Kaupan yhteydessä ei perusteta uusia tieoikeuksia tai kulkuoikeuksia vaan tieoikeudet ja kulkuoikeudet siirtyvät ostajalle sellaisina, kuin ne on myyntikohteen kiinteistörekisteriotteissa ja maanmittauslaitoksen toimitusasiakirjoissa. Mikäli myyntikohteelle haetaan jatkossa ostajan toimesta uusien tieoikeuksien tai kulkuoikeuksien perustamisia niin ostaja vastaa kaikista niistä aiheutuvista kustannuksista. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin niistä kustannuksista, joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen vaan niistä vastaa kokonaisuudessaan ostaja.

Jolangintieltä kulkee “hiekkamontulle” metsätie, mutta kiinteistörekisteriotteilla ei näy kulkuoikeutta myyntikohteelle tätä kautta.

Katso tieasioista lisää liitteestä 4.

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA

Ylitornio n. 83 km

Kemi n. 143 km

Tervola n. 101 km

Rovaniemi n. 68 km

Tornio n. 148 km

Kemijärvi n. 151 km

Pello n. 40 km

Oulu n. 247 km

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kohde myydään kaikista velkarasituksista vapaana. Kiinteistö myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteesta selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana.

Muita ehtoja: Tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella. Kaupan kohteella ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja vastaa kiinteistökauppaan liittyvästä varainsiirtoverosta ja lainhuudatuskustannuksista. Ostaja ja myyjät vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvion puustotietojen mahdollisen virhellisyyden, tai muiden metsätila-arvion tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy puustotietojen perusteella. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alojen perusteella. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Myyjä ja/tai välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevan kiinteistön kiinteistörekisteriotteissa tai metsätila-arvioissa ilmoitettujen pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Myyntikohteella on kuvion 44 alueella vanha maanottomonttu, joka kuuluu kaupan kohteeseen sellaisenaan. Myyntikohteella ei ole voimassa olevia maa-ainesten ottolupia. Ostaja vastaa kaikista kustannukista joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen. Mikäli ostaja käyttää Metsähallituksen omistamia teitä puunkuljetuksiin hakkuiden yhteydessä niin ostaja vastaa kaikista Metsähallituksen perimistä tienkäyttömaksuista. Kaupan yhteydessä ei perusteta uusia tieoikeuksia tai kulkuoikeuksia vaan tieoikeudet ja kulkuoikeudet siirtyvät ostajalle sellaisina, kuin ne ovat myyntikohteen kiinteistörekisteriotteissa ja maanmittauslaitoksen toimitusasiakirjoissa. Mikäli myyntikohteelle haetaan jatkossa ostajan toimesta uusien tieoikeuksien tai kulkuoikeuksien perustamisia niin ostaja vastaa kaikista niistä aiheutuvista kustannuksista. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin niistä kustannuksista, joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen vaan niistä vastaa kokonaisuudessaan ostaja. Myyntikohteen kuviolla 2 on vanha lahonnut latokehikko pelteineen ja tarvikkeineen, jotka jäävät myynkohteelle sellaisenaan: ostaja vastaa kaikista mahdollisista kierrätys- purku ja siivouskustannuksista. Kohteen hinta ei määräydy metsästykseen liittyvien asioiden perusteella tai sen perusteella pääseekö uusi omistaja alueella toimivan metsästysseuran jäseneksi vai ei. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla jollei toisin sovita.

Tämän erittäin hyvän metsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (metsätalousinsinööri, LKV, kaupanvahvistaja, OTM)

Kysy lisätiedot puh. 050-4334 720 tai sähköpostilla tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio Mäntyromakka 976-411-71-0
Liite 2. karttaote 976-411-71-0 MÄNTYROMAKKA
Liite 3. kiinteistorekisteriote 976-411-71-0 MÄNTYROMAKKA
Liite 4. Tieasioihin liittyviä tietoja

Tiedot

 • Kohteen ID: FI19160
 • Hinta: 210 000€
 • pinta-ala: 134 ha
 • Kohteen tila: Myydään

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Compare listings

Compare
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen