MYYDÄÄN N. 156,2 HA määräala (puusto n. 8433 m3) Ranualta. Kasvatusmetsiä n. 7583 m3 ja uudistuskypsää metsää n. 654 m3. Erittäin hyvätuottoinen ja metsäsijoituskohde hyvältä sijainnilta, hyvät hakkuumahdollisuudet. HINTAPYYNTÖ 240 000 euroa. Tarjoukset sähköpostilla ti 16.08.2022 mennessä tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätietiedot puh. 050-4334 720.

 • 240 000€
Pitkän Kuusikontie 77, 97700 Ranua, Suomi, Ranua,
Myydään

MYYDÄÄN N. 156,2 HA määräala (puusto n. 8433 m3) Ranualta. Kasvatusmetsiä n. 7583 m3 ja uudistuskypsää metsää n. 654 m3. Erittäin hyvätuottoinen ja metsäsijoituskohde hyvältä sijainnilta, hyvät hakkuumahdollisuudet. HINTAPYYNTÖ 240 000 euroa. Tarjoukset sähköpostilla ti 16.08.2022 mennessä tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi Lisätietiedot puh. 050-4334 720.

Pitkän Kuusikontie 77, 97700 Ranua, Suomi, Ranua,
 • 240 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI19226
 • 156
 • yksikön lyhenne:
 • Kunta/kaupunki Ranua

Kuvaus

Myynnissä iso noin 156,2 hehtaarin erittäin hyvätuottoinen ja kovapuustoinen metsäsijoituskohde (määräala) Ranualta hyvältä sijainnilta. Kokonaispuusto n. 8433 m3, josta kasvatusmetsien hyvässä kasvussa ja arvokasvussa olevaa puustoa n. 7584 m3, josta pääosin kovapuustoisissa ja hyväkasvuisissa varttuneissa kasvatusmetsissä n. 5841 m3 ja nuorissa kasvatusmetsissä n. 1743 m3. Uudistuskypsää metsää 654 m3. Mäntytukkia tällä hetkellä myyntikohteella noin 1375 m3 ja kuusitukkia n. 105 m3, tukkia tulee koko ajan lisää! Myyntikohteen rajat määräytyvät liitteen 2. karttoihin merkityn mukaisesti.

Myyntikohde muodostuu kolmesta palstasta, joista keskimmäiselle (n. 45,77 ha) menee Pitkäkuusikon metsätie ja palstan alueella kulkee autolla ajettava tieuranpohja, jota pitkin metsikkökuviot ovat hyvin saavutettavissa. Erittäin hyvä palsta, jossa paljon isoja kovakasvuisia ja hyvässä kasvuasennossa olevia varttuneita kasvatusmetsäkuvioita, joista arvokkain (n. 47 590 €) on kuvio nro 31, jonka kokonaispuusto n. 1866 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 437 m3! Palstalla paljon aikonaan auraustyyppisesti muokattuja kuvioita, joka näkyy puuston erittäin kovana kasvuna ja palstalla on myös hyviä uudistuskypsiä metsikkökuvioita. Myyntikohteen läntisin palsta on noin 102,3 hehtaaria ja sieltä löytyy mukavasti kovapuustoisia ja hyvässä kasvussa olevia varttuneita kasvatusmetsiä ja nuoria kasvatusmetsiä. Myyntikohteen itäisin palsta on n. 7,17 ha. Iso ja hyvällä sijainnilla oleva kovakasvuinen, kovapuustoinen ja hakkuumahdollisuuksia sisältävä harvinaisen hyvä metsäsijoituskohde.

Myyntikohteesta on metsämaata n. 78,6 ha. Metsämaan maapohjista n. 34,1 ha on hyväkasvuisia tuoreita kasvupaikkoja (MT), kuivahkoja kasvupaikkoja (VT) on n. 42,6 ha ja kuivan kankaan kasvupaikkoja (CT) n. 1,9 ha. Taimikkoja myyntikohtella yhteensä n. 4,4 ha, joista ylispuustoisia taimikoita (Y1 on 3,9 ha) ja isoa T2 taimikkoa n. 0,5 ha.

Pääosin kovassa kasvussa ja arvokasvussa olevat kovapuustoiset kasvatusmetsät (n. 7584m3), hyväkasvuiset maapohjat, palstojen hyvä muoto, saavutettavuus, hakkuumahdollisuudet ja sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden luovat hyvät tuottonäkymät tälle metsäsijoituskohteelle sekä muodostavat vahvan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle. Erittäin hyvä metsäsijoituskohde, jossa puuston määrä lisääntyy kovan kasvun myötä ja tukin määrä lisääntyy koko ajan puuston kasvun ja arvokasvun myötä! Myyntikohteelle saa hyviä ja reilun kokoisia ostajia kiinnostavia leimikoita: mahdollisuuksia on uudistushakkuisiin ja lisäksi kasvatusmetsissä on paljon mahdollisuuksia harvennustyyppisiin hakkuisiin, joista osasta kertyy tukkiakin.

Myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet ja myyntikohteen lähellä on paljon valtionmaita.

Tällaista erittäin hyvät tuottonäkymät omaavaa, näin isoa, kovapuustoista hakkuumahdollisuuksia sisältävää metsäsijoituskohdetta on harvoin tarjolla Ranualta! Kohde soveltuu erittäin hyvin vaativimmille metsäsijoittajille, metsään sijoittaville rahastoille ja muille institutionaalisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön. Tähän kohteeseen on helppo käydä tutustumassa maastossa. Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym). Kysy metsätila-arvion XML-tiedostoa Tuomo Liikaselta .

HINTAPYYNTÖ:

240 000 EUROA.

Tarjoaminen kohteesta:

Tarjoukset kohteesta tiistaihin 16.08.2022 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen

tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset, riippumatta siitä onko tarjous yli vai ali hintapyynnön. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti kohteen myyntitietoihin ja myyntiehtoihin.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle on laadittu metsätila-arvio 17.06.2022, Metsänhoitoyhdistys Lappi ry, Keränen, Kari. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi. Metsätila-arvio löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 8433 m3, josta metsätaloudellisesti merkittävä kokonaispuusto on n. 8111 m3.

Puusto jakaantuu seuraavasti:

– Varttuneiden kasvatusmetsien (03) puustoa n. 5841 m3

– Nuorien kasvatusmetsien (02) puustoa n. 1743 m3

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 654 m3

– Ylispuustoinen taimikko (Y1) 42 m3

– Vajaatuottoinen metsikkö n. 40 m3

– Ei tietoa 112 m3

Metsätaloudellisesti merkittävä puustosto (8111 m3) jakaantuu puutavaralajeihin:

– Mäntykuitua n. 5825 m3

– Mäntytukkia n. 1375m3

– Kuusitukkia n. 105 m3

– Kuusikuitua n. 573 m3

– Koivukuitua n. 233 m3

Metsätila-arvion mukaan metsämaata on 78,6 ha ja se jakaantuu seuraavasti:

– Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 40,9 ha (puustosta tässä kehitysluokassa 69,3 %)

Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 27,3 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 20,7%)

Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 4,2 ha (Puustosta tässä kehitysluokassa n. 7,8 %)

– Ylispuustoinen taimikko (Y1) n. 3,9 ha (Puustosta tässä kehitysluokassa n. 0,5 %)

– Taimikko yli 1,3 metriä (T2) n. 23,3 ha

Myyntikohteeseen kuuluu lisäksi kitumaata noin 27,6 ha, joutomaata n. 49,9 ha ja muuta maata n. 0,1 ha.

Myyntikohteen kokonaispinta-ala on metsätila-arvion mukaan n. 156,2 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla mittaama pinta-ala on noin 155,24 ha. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alojen perusteella.

MERKITTÄVIÄ VARTTUNEITA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (03)

Kuvio 31 (n. 12,5 ha), puustoa n. 149,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 1866 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 437 m3. Iso ja kovapuustoinen, hyvässä kasvuasennossa oleva erittäin hyvätuottoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio hyvällä saavutettavuudella Pitkäkuusikon palstassa. Mäntytukkia jo reilusti ja sitä tulee koko ajan lisää, kuvio kannattaa ehdottamasti kykäydä katsomassa maastossa. Hyväkasvuista tuoretta kasvupaikkaa (MT), joka aikoinaan auraistyyppisesti muokattu. Myyntikohteen yksi pääkuvio ja arvokkain yksittäinen kuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 47590 euroa.

Kuvio 35 (n. 3,6 ha), puustoa n. 183,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 662 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 236. Iso, kovassa kasvussa ja hyvässä kasvuasennossa oleva hieno varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukkia reilusti. Hyväpotkuista tuoreen kankaan (MT) kasvupaikkaa. Myyntikohteen yksi pääkuvioista, jonka arvo metsätila-arviossa n. 19468 euroa. Hyvä saavutettavuus, Pitkäkuusikon palstassa. Kannattaa käydä katsomassa maastossa tämä ja muutkin isot varttuneet kasvatusmetsäkuviot.

– Kuvio 26 (n. 3 ha), puustoa n. 156,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 468 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 89 m3 ja kuusitukkia n. 27 m3. Kovapuustoinen, kovakasvuinen varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa tukin määrä lisääntyy. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 12 090 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, joka sijaitsee läntisimmässä palstassa.

Kuvio 29 (n. 3,2 ha), puustoa n. 175 m3/ha ja kokonaispuusto n. 560 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 54 m3. Erittäin kovapuustoinen ja kovassa kasvussa ja arvokasvussa oleva varttunut kasvatusmetsäkuvio, joka aikoinaan muokattu auraustyyppisesti. Hyvä saavutettavuus aivan Pitkäkuusikon metsätien vieressä kankaalla. Kovakasvuinen tuoreen kankaan kasvupaikka (MT). Hieno kuvio, jonka arvo metsätila-arviossa on n. 11556 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

Kuvio 34, (n. 3,3 ha), puustoa n. 138,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 456 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 79 m3. Kovapuustoinen, hyvässä kasvussa ja arvokasvussa oleva laadukas varttunut kasvatusmetsäkuvio Pitkäkuusikon palstassa. Kuvion vieressä kulkee tieura, hyvä saavutettavuus. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 10726 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 28 (n. 2,3 ha), puustoa n. 119,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 275 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 63 m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Laadukas hyväpuustoinen varttununut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 7101 euroa. Läntisimmässä palstassa.

– Kuvio 20 (n. 1,8 ha), puustoa n. 109,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 197 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 18 m3 ja kuusitukkia n. 1 m3. Kovakasvuinen varttunut kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa. Tukkia tulee lisää. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 4215 euroa.

– Kuvio 17 (n. 1,5 ha), puustoa n. 104,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 157 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 32 m3. Mukavan kokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3924 euroa.

– Kuvio 25 (n. 1,8 ha), puustoa n. 89,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 161 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 20 m3 ja kuusitukkia n. 3 m3. Mukavan kokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukin määrä lisääntyy. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3741 euroa.

– Kuvio 21 (n.1,2 ha), puustoa n. 117,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 140 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 12 m3 ja kuusitukkia n. 15 m3. Hyväkasvuinen ja kovapuustoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3470 euroa.

– Kuvio 32 (n. 1,9 ha), puustoa n. 92,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 176 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 27 m3. Reilun kokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio hyvällä saavutettavuudella Pitkäkuusikon palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3129 euroa.

– Kuvio 49 (n. 1,1 ha), puustoa n. 146,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 160 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 16 m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Varttununut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 3475 euroa.

– Kuvio 68 (n.1,5 ha), puustoa n. 114,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 172 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 17 m3. Hyväpuustoinen mäntytukkia jo mukavasti sisältämä varttunut kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 3665 euroa. Läntitimmässä palstassa.

– Kuvio 69 (n. 1 ha), puustoa n. 107,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 107 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 10 m3 ja kuusitukkia n. 1 m3. Varttunut kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2333 euroa.

– Kuvio 56 (n. 0,9 ha), puustoa n. 150,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 135 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 15 m3. Kovan hehtaaripuuston sisältävä varttunut kasvatusmetsäkuvio. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2910 euroa. Läntisimmässä palstassa.

Edellä mainittujen merkittävimpien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 40,6 hehtaaria ja kuvioiden yhteenlaskettu puusto noin 5699 m3, josta mäntytukkia noin 1131 m3 ja kuusitukkia n. 53 m3. Myyntikohteella on paljon reilun kokoisia kovapuustoisia ja hyvässä kasvussa olevia arvokkaita varttuneita kasvatusmetsäkuvioita, joista monet erittäin hyvin saavutettavissa metsätalouden toimiin. Myyntikohteella on varttuneita kasvatusmetsiä kaikkiaan n. 5841 m3.

MERKITTÄVIÄ NUORIA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (02)

– Kuvio 48 (n. 2,3 ha), puustoa n. 104,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 239 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 17 m3. Reilun kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio itäisimmässä palstassa, jonka arvo metsätila-arviossa n. 3887 euroa.

– Kuvio 55 (n. 1,4 ha), puustoa n. 69,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 97 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 3 m3. Kasvussa oleva mukavan kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 1586 euroa. Läntisimmässä palstassa.

– Kuvio 65 (n. 1,1 ha), puustoa n. 98,1 m3/ha ja kokonaispuusto n. 107 m3/kuvio. Kovan hehtaaripuuston laadukas varttunut kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa. Arvokasvupiikki edessä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1526 euroa.

– Kuvio 60 (n. 1,5 ha), puustoa n. 61,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 92 m3/kuvio. Kasvussa oleva nuori kasvutusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1426 euroa.

– Kuvio 9 (n. 2,5 ha), puustoa n. 43 m3/ha ja kokonaispuusto n. 107 m3. Kuvion arvo metsätila-arviossa. n. 1812 euroa.

– Kuvio 22 (n. 2,5 ha), puustoa n. 46,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 116 m3/kuvio. Reilun kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1914 euroa.

– Kuvio 23 (n. 1,3 ha), puustoa n. 66,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 86 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 2 m3. Läntisimmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1380 euroa.

– Kuvio 37 (n. 1 ha), puustoa n. 112,1 m3/ha ja kokonaispuusto n. 112 m3/kuvio. Kovapuustoinen nuori kasvatusmetsäkuvio Pitkäkuusikon palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1555 euroa.

– Kuvio 27 (n. 0,9 ha), puustoa n. 48,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 43 m3/kuvio.

– Kuvio 36 (n. 1 ha), puustoa n. 54,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 54 m3/kuvio. Hyvä saavutettavuus Pitkäkuusikon palstassa.

– Kuvio 44, (n. 0,7 ha), puustoa n. 86,4 m3/ha ja kokonaispuusto n. 60 m3/kuvio. Hyvä saavutettavuus Pitkäkuusikon palstassa.

– Kuvio 50, (n. 0,6 ha), puustoa n. 56,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 33 m3/kuvio.

– Kuvio 60 (n. 1 ha), puustoa n. 41 m3/ha ja kokonaispuusto n. 41 m3/kuvio.

– Kuvio 19 (n. 1,1 ha), puustoa n. 33,7 m3/ha ja kokonaispuusto n. 37 m3/kuvio. Nuori kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa.

– Kuvio 63 (n. 0,6 ha), puustoa n. 97,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 58 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 3 m3. Hyvän hehtaaripuuston sisältävä nuori kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa.

– Kuvio 64 (n. 0,8 ha), puustoa n. 76,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 61 m3/kuvio. Hyväpuustoinen nuori kasvatusmetsäkuvio läntisimmässä palstassa.

Edellä mainittujen nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 20,3 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 1350 m3. Nuorissa kasvatatusmetsissä kasvu on pääosin kovassa vauhdissa, tukkia alkaa tulemaan ja arvokasvupiikit edessä. Myyntikohteella on nuoria kasvatusmetsiä kaikkiaan n. 1743 m3.

Huom! Vaikka myyntikohteen kokonaispuustosta (n. 8433 m3) merkittävä pääosa on kasvatusmetsissä (n. 7584 m3) niin metsätila-arviossa ei ole käytetty kasvatusmetsissä odotusarvolisiä, koska niitä käytetään harvoin pohjois-Suomen alueella summa-arvomenetelmällä tehtävässä hinnoittelussa. Tämän on kasvatusmetsäpainotteisessa metsätilassa ostajien hyvä tiedostaa ja huomioida hinnoittelussa, koska tuottonäkymä hyvien kasvatusmetsien ansiosta on hyvä. Etelä-Suomessa vain hyviä kasvatusmetsiä sisältävän metsätilan hinnasta merkittävä osa voi olla ns. odotusarvolisiä (tulevaisuuden kasvua ja tulevaisuuden tukkia).

MERKITTÄVIÄ UUDISTUSKYPSIÄ METSIKKÖKUVIOITA (04)

Kuvio 54 (n. 2,5 ha), puustoa n. 170,1m3/ha ja kokonaispuusto n. 425 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 179 m3 ja kuusitukia n. 15 m3. Kovapuustoinen ja arvokas uudistuskypsä metsikkökuvio jossa laadukasta mäntytukkia reilusti, hyvä saavutettavuus Pitkäkuusikon palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 16244 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 42 (n. 1,2 ha), puustoa n. 152,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 183 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 10 m3 ja kuusitukkia n. 33 m3. Kovan hehtaaripuuston sisältävä uudistuskypsä metsikkö hyvällä saavutettavuudella Pitkäkuusikon palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 5378 euroa.

– Kuvio 53 (n. 0,5 ha) puustoa n. 77 m3/ha ja kokonaispuusto n. 38 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 5 m3 ja kuusitukkia n. 2 m3. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1156 euroa.

Edellä mainittujen uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 4,2 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 647 m3, josta mäntytukkia n. 195 m3 ja kuusitukkia n. 50 m3. Mukavan kokoinen määräa uudistuskypsää metsää käytössä.

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet ja myyntikohteen lähellä on paljon valtionmaita, joille luvat Metsähallituksen lupakäytäntöjen mukaisesti.

OSUUDET YHTEISIIN MAA- JA VESIALUEISIIN

Myyntikohde ei sisällä osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT


Myyntikohteen alueella ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

TIEASIOIHIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle kuljetaan Pitkäkuusikon metsätien kautta. Pitkäkuusikon metsätie lähtee Simojoentieltä, josta on matkaa Pitkäkuusikon metsätietä pitkin myyntikohteelle noin 7,7 km.

Myyntikohteen keskimmäinnen palsta on Pitkäkuusikon metsätien vieressä ja saavutettavuus metsätalouden toimiin on erinomainen. Toisille myyntikohteen palstoille on kulkuoikeudet Pitkäkuusikon metsätieltä.

Pitkäkuusikon metsätie on yksityinen tie, josta tulevista kustannuksista vastaavat tiekunnan osakaskiinteistöt, myyntikohde yhtenä. Myyntikohteelle vahvistetaan/ perustetaan tieoikeudet ja kulkuoikeudet lohkomistoimituksessa.

Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin myyntikohteelle tulevista kustannuksista vaan niistä vastaa kokonaisuudessaan ostaja.

Katso lisää tieasioista liitteestä 5 ja liitteestä 3 ja 4.

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA

Ranua n. 35 km

Rovaniemi n. 88 km

Tervola n. 97 km (Rovaniemen kautta)

Kemi n. 103 km

Oulu n. 155 km

Kemijärvi n. 157 km

Pudasjärvi n. 105 km

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kohde myydään kaikista velkarasituksista vapaana. Määräala myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteesta selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana.

MUITA EHTOJA: tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella. Kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntitietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja vastaa määräalakiinteistökauppaan liittyvästä varainsiirtoverosta (4 % kauppahinnasta), lainhuudatuskustannuksista sekä lohkomiskustannuksista joka on myyntikohteen kokoiselle määräalalle maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan 3530 euroa. Ostaja ja myyjät vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvion puustotietojen mahdollisen virhellisyyden, tai muiden metsätila-arvion tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy metsätila-arvion puustotietojen tai muiden metsätila-arviotietojen perusteella. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella: kohteen pinta-ala selviää tarkasti lohkomistoimituksessa. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevan määräalan kiinteistörekisteriotteissa tai metsätila-arviossa ilmoitettujen pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Ostaja on tietoinen, että kiinteistörekisteriotteissa on mukana myyjälle jäävän kantatilan pinta-aloja. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteelle voi tulla kustannuksia sellaisista yksityisistä tiekunnista, joissa myyntikohde on osakkaana: myyntikohde on osakkaana Pitkäkuusikon metsätien tiekunnassa. Ostaja vastaa kaikista kustannukista, joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen. Myynnin kohteena olevalle määräalalle vahvistetaan/perustetaan tieoikeudet ja kulkuoikeudet lohkomistoimituksessa. Kohteen hinta ei määräydy metsästykseen liittyvien asioiden perusteella tai sen perusteella pääseekö uusi omistaja alueella toimivan metsästysseuran jäseneksi vai ei. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla jollei toisin sovita.

Tämän erittäin hyvän metsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (LKV, MTI, OTM)

Kysy lisätiedot 050-4334 720 tai laita sähköpostia tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio myyntikohteesta
Liite 2. Kartat myynnin kohteena olevista määräaloista
Liite 3. Kiinteistörekisterin karttaote 683-404-58-18 KUVAJANPALO (kiinteistö, josta myynnin kohteena oleva määräala on ja lohkotaan)
Liite 4. Kiinteistorekisteriote 683-404-58-18 KUVAJANPALO (kiinteistö, josta myynnin kohteena oleva määräala on ja lohkotaan)
Liite 5. Tieasioihin liittyviä tietoja

Tiedot

 • Kohteen ID: FI19226
 • Hinta: 240 000€
 • pinta-ala: 156
 • Kohteen tila: Myydään

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Compare listings

Compare
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen