N. 132,1 ha METSÄSIJOITUSKOHDE, ROVANIEMI. PUUSTOA n. 8303 M3, JOSTA KASVATUSMETSIÄ n. 7151 m3, KOVATUOTTOINEN KOHDE! TARJOUKSET ti 28.02.2023 MENNESSÄ SÄHKÖPOSTIIN tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi LISÄTIEDOT 050 4334 720, Tuomo Liikanen

 • 220 000€
Sieppijärventie 916, 97420 Rovaniemi, Suomi, Rovaniemi,
Myydään

N. 132,1 ha METSÄSIJOITUSKOHDE, ROVANIEMI. PUUSTOA n. 8303 M3, JOSTA KASVATUSMETSIÄ n. 7151 m3, KOVATUOTTOINEN KOHDE! TARJOUKSET ti 28.02.2023 MENNESSÄ SÄHKÖPOSTIIN tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi LISÄTIEDOT 050 4334 720, Tuomo Liikanen

Sieppijärventie 916, 97420 Rovaniemi, Suomi, Rovaniemi,
 • 220 000€

Yleiskatsaus

Kohteen ID: FI19560
 • 132
 • yksikön lyhenne:
 • Osoite Sieppijärventie 916
 • Kunta/kaupunki Rovaniemi
 • Postinumero 97420

Kuvaus

Myynnissä iso n. 132,1 hehtaarin hyvätuottoinen, kovapuustoinen ja kovakasvuinen metsäsijoituskohde Rovaniemeltä hyvältä sijainnilta. Kokonaispuusto n. 8303 m3, josta kasvatusmetsien hyvässä kasvussa ja arvokasvussa olevaa puustoa n. 7151 m3, josta pääosin kovapuustoisissa, kovakasvuisissa arvokasvuun tulossa olevissa nuorissa kasvatusmetsissä n. 5230 m3 ja varttuneissa kasvatusmetsissä n. 1921 m3. Uudistuskypsää metsää n. 888 m3. Isompaa T2 taimikkoa myyntikohteella on n. 18,5 ha, mikä tuo osaltaan hyvää kasvu- ja tuottonäkymää kohteelle. Myyntikohteella on paljon kovakasvuisia maapohjia ja iso osa puustosta hyvässä tuotto- ja kasvuvaiheessa. Mäntytukkia on tällä hetkellä myyntikohteella noin 442 m3 ja mäntytukkia tulee kovassa kasvussa ja arvokasvussa oleviin kasvatusmetsiin joka vuosi lisää.

Myyntikohde muodostuu kahdesta hyvänmuotoisesta palstasta, joista isompi on kartalta mitattuna noin 93,2 ha ja pienempi noin 40,10 ha. Isomman palstan läpi kulkee Porkkavaaran metsätie ja palstalla on paljon aikoinaan osin aurausmuokattuja, männylle viljeltyjä ja nyt erittäin kovassa kasvussa olevia kovapuustoisia nuoria ja varttuneita kasvatusmetsäkuviota sekä myös 794 m3 puumääräan sisältävä laadukas 5,2 ha uudistuskypsä metsikkökuvio nro 10. Pienemmällä palstalla hyväkasvuisia isoja nuoria kasvatusmetsäkuvioita ja laadukkaita reilun kokoisia mäntytukkia hyvin sisältäviä varttuneita kasvatusmetsäkuvioita. Erittäin hyvätuottoinen metsäsijoituskohde, jossa mukavasti hakkuumahdollisuuksia. Kasvatusmetsissä löytyy harvennusmahdollisuuksia ja laadukkaissa kovakasvuisimmissa arvokasvukuvioissa voisi saada vielä lannoituksilla viritettyä lisätuottoa. Kokonainen kiinteistö eli ostajalle ei tule lohkomiskuluja!

Tässä erittäin tehokkaassa ja hyvällä hoidolla olleessa myyntikohteesta on metsämaata n. 107,6 ha. Metsämaan maapohjista n. 23,9 ha on kovakasvuisia tuoreita kasvupaikkoja (MT), hyväkasvuisia kuivahkoja kasvupaikkoja (VT) on n. 66,5 ha ja kuivan kankaan kasvupaikkoja (CT) noin 17,2 ha.

Pääosin kovassa kasvussa, arvokasvussa ja hyvässä kasvuasennossa olevat kovapuustoiset kasvatusmetsät (n. 7151m3), hyväkasvuiset maapohjat, palstojen hyvä muoto, hakkuumahdollisuudet ja sijainti puun käyttöpaikkoihin nähden tuovat erittäin hyvät tuottonäkymät tälle metsäsijoituskohteelle sekä muodostavat vahvan perustan tähän kohteeseen sijoittamiselle. Harvinaisen hyvä metsäsijoituskohde, jossa puuston määrä lisääntyy kovan kasvun myötä ja tukin määrä lisääntyy koko ajan puuston kasvun ja arvokasvun myötä! Tuomo Liikasen merkittävimmillä kuvioilla tekememien maastokäyntihavaintojen perusteella myyntikohteen tuottonäkymä on keskimääräistä. Erittäin hyvä metsäsijoituskohde!

Myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet. Myyntikohteen pienemmän palstan maat on ollut vuokrattuna metsästystä varten metmetsästysseura Molkojoen eräpojat ry:lle ja isomman palstan maat Lohinivan erästäjät ry:lle. Myyntikohteen lähellä on lisäksi paljon valtionmaita.

Tällaista erittäin hyvät tuottonäkymät omaavaa, näin isoa, kovapuustoista, kovakasvuista ja hakkuumahdollisuuksia sisältävää metsäsijoituskohdetta on harvoin tarjolla Rovaniemeltä! Kohde soveltuu erittäin hyvin vaativimmille metsäsijoittajille, metsään sijoittaville rahastoille ja muille institutionaalisille metsäsijoittajille, metsästäjille tai muuhunkin käyttöön. Tähän kohteeseen kannattaa käydä tutustumassa maastossa. Huomioi, että Porkkavaaran metsätietä ja pienemmälle palstalle meneviä tieuria ei ole välttämättä aurattu talvella. Katso yksityiskohtaiset tiedot alta ja lopusta löytyvistä liitetiedoista (metsätila-arvio ym). Kysy metsätila-arvion XML-tiedostoa Tuomo Liikaselta .

HINTAPYYNTÖ:

220 000 EUROA.

Tarjoaminen kohteesta:

Tarjoukset kohteesta tiistaihin 28.02.2023 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen

tuomo.liikanen@suomenmetsatilakauppa.fi

Omistajat pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset, riippumatta siitä onko tarjous yli vai ali hintapyynnön. Tarjoajan tulee perehtyä ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti sovellettaviin myyntitietoihin ja myyntiehtoihin, jotka löytyvät kokonaisuudessaan tästä www.suomenmetsatilakauppa.fi sivuston myynti-ilmoituksesta.

METSÄTILA-ARVIOON LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteelle on laadittu metsätila-arvio 19.12.2022, Kittilän metsänhoitoyhdistys, Noponen Jarmo. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä on suoritettu maastoinventointi. Metsätila-arvio löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1.

Kokonaispuusto metsätila-arvion mukaan n. 8303 m3, josta metsätaloudellisesti merkittävä kokonaispuusto on n. 7731m3.

Puusto jakaantuu seuraavasti:

– Nuorien kasvatusmetsien (02) puustoa n. 5230 m3

– Varttuneiden kasvatusmetsien (03) puustoa n. 1921 m3

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 888 m3

– Vajaatuottoinen metsikkö (06) n. 63 m3

– Ei tietoa n. 200 m3

Metsätaloudellisesti merkittävä puustosto (7731 m3) jakaantuu puutavaralajeihin:

– Mäntykuitua n. 6665 m3

– Mäntytukkia n. 442 m3

– Kuusikuitua n. 169m3

– Kuusitukkia n. 4 m3

– Koivukuitua n. 450 m3

Metsätila-arvion mukaan metsämaata on 107,6 ha ja se jakaantuu seuraavasti:

Nuori kasvatusmetsikkö (02) n. 63,2 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 63 %)

– Varttunut kasvatusmetsikkö (03) n. 15,9 ha (puustosta tässä kehitysluokassa n. 23,1 %)

– Uudistuskypsä metsikkö (04) n. 6,1 ha (Puustosta tässä kehitysluokassa n. 10,7 %)

– Taimikko yli 1,3 metriä (T2) n. 18,5 ha

– Vajaatuottoinen metsikkö (06) n. 3,9 ha

Myyntikohteeseen kuuluu lisäksi kitumaata n. 15,8 ha ja joutomaata n. 4,3 ha ja muuta maata n. 4,4 ha.

Myyntikohteen kokonaispinta-alaksi on metsätila-arvissa mainittu n. 132,1 ha. Myyntikohteen kiinteistörekisteriotteessa pinta-alaksi on mainittu 134,55 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla (karttapaikka.fi) mittaama pinta-ala on noin 132,4 ha. Ostaja tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alojen perusteella.

MERKITTÄVIÄ NUORIA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (02)

– Kuvio 32 (n. 8,4 ha), puustoa n. 91,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 769 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 8 m3. Iso, arvokas ja kovapuustoinen kovassa kasvussa oleva nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvupiikki edessä. Hyväkasvuista tuoretta kasvupaikkaa (MT), joka aurattu aikoinaan, hyvä sijainti Porkkavaaran metsätien vieressä isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 17216 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista.

– Kuvio 47 (n. 5,8 ha), puustoa n. 98,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 571 m3/kuvio. Kovapuustoinen hyväkasvuinen laadukas ja pinta-alaltaan iso nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvupiikki edessä. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, pienemmässä palstassa ja kannattaa käydä katsomassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 12481 euroa.

– Kuvio 24 (n. 4,8 ha), puustoa n. 107,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 516 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 11 m3. Iso, arvokas, kovapuustoinen, kovakasvuinen varttunut kasvatusmetsäkuvio. Tuore kovakasvuinen maapohja (MT), joka muokattu aikoinaan auraustyyppisesti. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 11935 euroa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista, isommassa palstassa.

– Kuvio 47.1 (n. 4,4 ha), puustoa n. 72,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 320 m3/kuvio. Reilun kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvua tiedossa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 7142 euroa.

– Kuvio 7 (n. 5,4 ha), puustoa n. 49,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 268 m3/kuvio. Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 6420 euroa.

– Kuvio 50 (n. 5,9 ha), puustoa n. 46,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 276 m3/kuvio. Iso nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvupiikkiä tiedossa. Metsätila-arvioon merkattu melko maltillinen hehtaaripuusto, joten kannattaa käydä katsomassa ja mittaamassa tämä kuvio maastossa. Yksi myyntikohteen pääkuvioista. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 6204 euroa.

– Kuvio 37 (n. 3,9 ha), puustoa n. 60,1 m3/ha ja kokonaispuusto n. 234 m3/kuvio. Reilun kokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 5574 euroa.

– Kuvio 29 (n. 2,7 ha), puustoa n. 96,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 259 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 13 m3. Reilun kokoinen ja kovakasvuinen varttunut kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 5500euroa.

– Kuvio 25 (n. 2,3 ha), puustoa n. 111,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 255 m3/kuvio. Reilun kokoinen kovapuustoinen ja varttunut kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Arvokasvua edessä. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 4891 euroa.

– Kuvio 9 (n. 1,9 ha), puustoa n. 116 m3/ha ja kokonaispuusto n. 220 m3/kuvio. Kovakasvuinen aikoinaan auraustyyppisesti muokattu arvokasvoon tulossa oleva varttunut kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 4776 euroa.

– Kuvio 7.1 (n. 2,3 ha), puustoa n. 72,9 m3/ha ja kokonaispuusto n. 167 m3. Hyvän kokoinen nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvua tiedossa. Kuvion arvo metsätila-arviossa. n. 3835 euroa. Isommassa palstassa.

– Kuvio 13 (n. 1,6 ha), puustoa n. 99,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 159 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 6 m3. Laadukas nuori kasvatusmetsäkuvio Porkkavaaran metsätien vierestä. Arvokasvussa oleva kuvio, jossa mäntytukkia tulee lisää. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3749 euroa.

– Kuvio 28 (n. 1,6 ha), puustoa n. 106,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 170 m3/kuvio. Erittäin kovakasvuinen aikoinaan aurattu nuori kasvatusmetsäkuvio, jossa arvokasvupiikki edessä. Sijainti isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3272 euroa.

– Kuvio 8 (n. 1,8 ha), puustoa n. 57 m3/ha ja kokonaispuusto n. 102m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 4 m3. Isommassa palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2585 euroa.

– Kuvio 42 (n. 4 ha), puustoa n. 27,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 108 m3/kuvio. Pienemmässä palstassa. Kuvion arvo arvo metsätila-arviossa n. 2567 euroa.

– Kuvio 3 (n. 1,3 ha), puustoa n. 67,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 87 m3/kuvio. Terhakkaassa kasvussa oleva pieni nuori kasvatusmetsäkuvio, jonka arvo metsätila-arviossa n. 1724 euroa. Kuviolla tulee arvokasvua tulevaisuudessa.

– Kuvio 15 (n.0,9 ha), puustoa n. 81 m3/ha ja kokonaispuusto n. 72 m3/kuvio. Kasvussa oleva pieni nuori kasvatusmetsäkuvio isommassa palstassa, jossa arvokasvua tulossa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1751 euroa.

– Kuvio 44 (n. 1,4 ha), puustoa n. 46,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 65m3/kuvio. Pienemmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1504 euroa.

– Kuvio 46 (n. 1 ha), puustoa n. 64 m3/ha ja kokonaispuusto n. 64 m3/kuvio. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 1430 euroa.

– Kuvio 43 (n. 0,7 ha), puustoa n. 51,2 m3/ha ja kokonaispuusto n. 35 m3/kuvio. Pienemmässä palstassa, kuvion arvo metsätila-arviossa n. 818 euroa.

Edellä mainittujen nuorien kasvatusmetsikkökuvioiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 62,1 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 4729 m3, josta mäntytukkia n. 45 m3 ja kuusitukkia n. 1 m3. Nuorissa kasvatatusmetsissä kasvu on pääosin kovassa vauhdissa, tukkia alkaa tulemaan ja arvokasvupiikit edessä. Osa nuorien kasvatusmetsien maapohjista aurattu aikoinaan jonka ansiosta puuston kasvu niillä erittäin kovaa. Myyntiohteella on paljon hyvän kokoisia ja ison puumäärän sisältämiä hyvätuottoisia nuoria kasvatusmetsäkuvioita, joissa arvokasvupiikkit edessä. Myyntikohteella on nuoria kasvatusmetsiä kaikkiaan n. 5230 m3.

MERKITTÄVIÄ VARTTUNEITA KASVATUSMETSÄKUVIOITA (03)

Kuvio 12 (n. 3,1 ha), puustoa n. 146,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 454 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 63 m3. Iso, erittäin kovapuustoinen, hyvässä kasvussa ja kasvuasennossa oleva hyvätuottoinen ja varttunut kasvatusmetsäkuvio. Mäntytukkia reilusti ja sitä tulee koko ajan lisää. Isommassa palstassa. Myyntikohteen yksi pääkuvioista, jonka arvo metsätila-arviossa n. 11799 euroa.

Kuvio 53 (n. 3,5 ha), puustoa n. 105,4m3/ha ja kokonaispuusto n. 368 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 41 m3. Pinta-alaltaan reilun kokoinen kasvussa ja hyvässä kasvuasennossa oleva hieno varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukkia jo mukasvasti ja sitä tulee koko ajan lisää. Pienemmässä palstassa, yksi myyntikohteen pääkuvioista, jonka arvo metsätila-arviossa n. 7585 euroa.

– Kuvio 39 (n. 1,6 ha), puustoa n. 153,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 245 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 27 m3. Kovapuustoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio, mäntytukkia tulee koko ajan lisää. Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 5130 euroa.

Kuvio 31 (n. 2 ha), puustoa n. 111,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 223,6 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 21m3. Hyvän kokoinen ja kovakasvuinen tuore kasvupaikan (MT) varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukkia tulee koko ajan lisää. Isommassa palstassa Porkkavaaran metsätien vieressä. Kuvion arvo metsätila-arviossa on n. 4607 euroa.

Kuvio 49 (n. 1,2 ha), puustoa n. 155,8 m3/ha ja kokonaispuusto n. 186 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 30m3. Laadukas mäntytukkia jo hyvin sisältävä hyvässä kasvuasennossa oleva varttunut kasvatusmetsäkuvio, pienemmässä palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 4149 euroa.

– Kuvio 54 (n. 2,4 ha), puustoa n. 89,3 m3/ha ja kokonaispuusto n. 214 m3/kuvio. Pienemmässä palstassa. Hyvän kokoinen varttunut kasvatusmetsäkuvio, jossa mäntytukkia alkaa kyllä tulemaan! Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 3612 euroa.

– Kuvio 21 (n. 1,4 ha), puustoa n. 89,5 m3/ha ja kokonaispuusto n. 125 m3/kuvio. Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2216 euroa.

Edellä mainittujen merkittävimpien varttuneiden kasvatusmetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin hehtaaria ja kuvioiden yhteenlaskettu puusto noin 1818 m3, josta mäntytukkia noin 185 m3. Myyntikohteelta löytyy hyvänkoisia ja hyväpuustoisia laadukkaita ja hyvässä kasvussa olevia varttuneita kasvatusmetsäkuvioita, joissa on mäntytukkia hyvin ja mäntytukkia tulee lisää koko ajan.

Huom! Vaikka myyntikohteen kokonaispuustosta (n. 8303 m3) merkittävä pääosa on kasvatusmetsissä (n. 7151 m3), niin metsätila-arviossa ei ole käytetty kasvatusmetsissä odotusarvolisiä, koska niitä käytetään harvoin pohjois-Suomen alueella summa-arvomenetelmällä tehtävässä hinnoittelussa. Tämän on kasvatusmetsäpainotteisessa metsätilassa ostajien hyvä tiedostaa ja huomioida hinnoittelussa, koska tuottonäkymä hyvien kasvatusmetsien ansiosta on hyvä. Etelä-Suomessa vain hyviä kasvatusmetsiä sisältävän metsätilan hinnasta merkittävä osa voi olla ns. odotusarvolisiä (tulevaisuuden kasvua ja tulevaisuuden tukkia).

MERKITTÄVIÄ UUDISTUSKYPSIÄ METSIKKÖKUVIOITA (04)

Kuvio 10 (n. 5,2 ha), puustoa n. 152,8m3/ha ja kokonaispuusto n. 794 m3/kuvio, josta laadukasta mäntytukkia n. 176 m3 (n. 33,9 m3/ha). Kovapuustoinen ja arvokas uudistuskypsä metsikkökuvio, jossa laadukasta mäntytukkia reilusti. Sijainti isommassa palstassa. Kannattaa käydä katsomassa maastossa ja mittailla pitääkö metsätila-arvion mäntytukkimäärä paikkaansa. Erittäin hyvä uudistuskypsä metsikkökuvio, josta saa puunostajia kiinnostavia leimikoita. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 23457 euroa. Myyntikohteen arvokkain yksittäinen kuvio.

– Kuvio 11 (n. 0,9 ha), puustoa n. 94,6 m3/ha ja kokonaispuusto n. 85 m3/kuvio, josta mäntytukkia n. 27 m3. Laadukasta mäntytukkia sisältävä uudistuskypsä metsikkökuvio. Isommassa palstassa. Kuvion arvo metsätila-arviossa n. 2974 euroa.

Edellä mainittujen uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 6,1 ha ja yhteenlaskettu kokonaispuusto noin 879 m3, josta mäntytukkia n. 204 m3. Mukava määrä uudistuskypsää metsää käytössä.

METSÄSTYKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOT

Myyntikohteen palstoilla on hyvät metsästysmahdollisuudet. Myyntikohteen pienemmän palstan maat on ollut vuokrattuna metsästystä varten metmetsästysseura Molkojoen eräpojat ry:lle ja isomman palstan maat Lohinivan erästäjät ry:lle.

Lisäksi myyntikohteen lähellä on paljon valtionmaita, joille luvat Metsähallituksen lupakäytäntöjen mukaisesti.

OSUUDET YHTEISIIN MAA- JA VESIALUEISIIN JA ERITYISIIN ETUUKSIIN

Myyntikohteeseen ei kuulu osuuksia yhteisiin elueisiin tai erityisiin etuuksiin.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT


Myyntikohteen alueella ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

TIEASIOIHIN LIITTYVÄT TIEDOT

Myyntikohteen isommalle palstalle kuljetaan Sieppijärventieltä lähtevän Porkkavaaran metsätien kautta. Sieppijärventieltä on matkaa isomman palstan rajalle Porkkavaaran metsätietä noin 900 metriä. Porkkavaaran metsätie kulkee isomman palstan läpi ja saavutettavuus metsätalouden toimiin on erinomainen. Porkkavaaran metsätie on yksityinen tie, jossa on tiekunta. Porkkavaaran metsätiestä tulevista kustannuksista vastaavat tiekunnan osakaskiinteistöt, myyntikohde yhtenä.

Pienemmältä palstalta lähtee tieoikeus (K5413) kohti Kittiläntietä, mutta tämä tieoikeus ei kulje Kittiläntielle saakka vaan tieoikeus päättyy kiinteistörekisteriotteen mukaan kiinteistön 698-408-359-3 HAUTALA kohdalle, josta on matkaa tieuraa Kittiläntielle vielä noin 635 metriä ja tälle noin 635 metrin matkalle ei siis tieoikeutta kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterin karttaotteen mukaan ole. Mikäli tieoikeus halutaan Kittiläntielle saakka niin ostajan tulee hakea maanmittauslaitokselta tietoimitusta tieoikeuden perustamiseksi. Mikäli ostaja hakee kaupan jälkeen uusien tieoikeuksien perustamista niin ostaja vastaa kaikista tieoikeuden perustamistamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tämän kaupan yhteydessä ei perusteta uusia tieoikeuksia vaan tieoikeudet siirtyvät ostajalle sellaisena kuin ne kiinteistön 698-408-432-0 KAIVOLA kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistörekisterin karttaotteesta selviävät.

Sieppijärventie on Väyläviraston ylläpitämä tie, josta ei tule kustannuksia ostajalle. Kieringintie on Väyläviraston ylläpitämä tie, josta ei tule kustannuksia ostajalle. Pienemmälle palstalle kulkee tieura myös Kieringintieltä, mutta viralista tieoikeutta sitäkään kautta ei ole.

Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin myyntikohteelle tieasioista tulevista kustannuksista vaan niistä vastaa kokonaisuudessaan ostaja.

Katso lisää tieasioista liitteistä 2. 3. ja 4.

ETÄISYYKSIÄ MYYNTIKOHTEELTA (Porkkavaaran metsätien palstalta)

Kemi n. 218 km

Kemijärvi n. 181 km

Tervola n. 177 km (Rovaniemen kautta)

Rovaniemi n. 101 km

Kittilä n. 67 km

Levi n. 86 km

Oulu n. 322 km

RASITUKSIIN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Kaupan kohteena oleva kiinteistö myydäänkaikista velkarasituksista vapaana. Kaupan kohteena oleva kiinteistö myydään muista kuin tästä ilmoituksesta, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteesta selviävistä rasitteista, rajoitteista ja käyttöoikeuksista vapaana.

MUITA EHTOJA: tarjoamalla kohteesta ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset riippumatta siitä onko tarjoukset yli vai ali hintapyynnön. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä ei ole tällä hetkellä voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kaupan kohde myydään muista kuin tästä ilmoituksesta ilmenevistä, lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä johtuvista sekä kiinteistörekisteriotteista ilmenevistä rasitteista, käyttöoikeuksista ja käyttörajoituksista vapaana. Kauppakirjan laatii Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen. Kauppakirja laaditaan annettujen myyntitietojen ja myyntiehtojen pohjalta myyjän ja ostajan tavoitteiden mukaiseksi sekä maakaaren muotovaatimukset täyttäväksi. Ostaja ja myyjät vastaavat puoliksi kauppaan liittyvästä kaupanvahvistajan palkkiosta, joka on kummallekin osapuolelle 60 euroa. Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan myyjän osoittamalle tilille niin pian kunnes kauppakirjan laatiminen ja muut kaupan allekirjoittamisen kannalta merkitykselliset asiat on järjestetty, niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta kuntoon. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion tiedot ovat arvioita. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa metsätila-arvion puustotietojen mahdollisen virhellisyyden, tai muiden metsätila-arvion tietojen virheellisyyden ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Ostaja on tietoinen, että metsätila-arvion puustotiedot ja tukkimäärät voivat poiketa todellisessa hakkuussa saatavista tukki- ja kuitumääristä paljonkin, johtuen mm. puun ostajan mitta- ja laatuvaatimuksista: myyjä ja välittäjä eivät vastaa näistä poikkeamista ostajalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista. Kohteen hinta ei määräydy metsätila-arvion puustotietojen tai muiden metsätila-arviotietojen perusteella. Kaupan kohteen hinta ei määräydy sen perusteella millaisia puuston hakkuita kohteella pystyy tekemään tai ei pysty tekemään. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella. Myyntikohteen kokonaispinta-alaksi on metsätila-arviossa mainittu n. 132,1 ha. Myyntikohteen kiinteistörekisteriotteessa mainittu pinta-ala on 134,55 ha. Tuomo Liikasen karttatyökalulla (karttapaikka.fi) mittaama pinta-ala on noin 132,4 ha. Ostaja tietoinen edellä mainituista pinta-aloista. Kohteen hinta ei määräydy pinta-alojen perusteella. Kohteen hinta muodostuu kokonaisuudesta, eikä siten perustu ilmoitettuihin pinta-ala, – puusto tai muihin tietoihin tai arvoihin. Myyjä ja välittäjä eivät vastaa miltään osin kaupan kohteena olevan kiinteistön kiinteistörekisteriotteissa, metsätila-arviossa ilmoitettujen tai muiden pinta-alatietojen oikeellisuudesta. Ostajaa suositellaan tutustumaan kaupan kohteeseen maastossa, ennen sitovan tarjouksen jättämistä ja tekemään itsenäisen arvion kohteen arvosta. Ostaja on tietoinen, että myyntikohteelle voi tulla kustannuksia sellaisista yksityisistä tiekunnista, joissa myyntikohde on osakkaana: myyntikohde on osakkaana Porkkavaaran metsätien tiekunnassa. Ostaja vastaa kaikista kustannukista, joita myyntikohteelle tulee tieasioista johtuen. Pienemmältä palstalta lähtee tieoikeus (K5413) kohti Kittiläntietä, mutta tämä tieoikeus ei kulje Kittiläntielle saakka vaan tieoikeus päättyy kiinteistörekisteriotteen mukaan kiinteistön 698-408-359-3 HAUTALA kohdalle, josta on matkaa tieuraa Kittiläntielle vielä noin 635 metriä ja tälle noin 635 metrin matkalle ei siis tieoikeutta kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterin karttaotteen mukaan ole. Mikäli tieoikeus halutaan Kittiläntielle saakka niin ostajan tulee hakea maanmittauslaitokselta tietoimitusta tieoikeuden perustamiseksi. Mikäli ostaja hakee kaupan jälkeen uusien tieoikeuksien perustamista niin ostaja vastaa kaikista tieoikeuden perustamistamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tämän kaupan yhteydessä ei perusteta uusia tieoikeuksia vaan tieoikeudet siirtyvät ostajalle sellaisena kuin ne kiinteistön 698-408-432-0 KAIVOLA kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistörekisterin karttaotteesta selviävät.

Kohteen hinta ei määräydy metsästykseen liittyvien asioiden perusteella tai sen perusteella pääseekö uusi omistaja alueella toimivan metsästysseuran jäseneksi vai ei. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Rovaniemellä Suomen Metsätilakauppa LKV:n toimistolla jollei toisin sovita.

Tämän erittäin hyvän metsäsijoituskohteen myyntiä hoitaa Suomen Metsätilakauppa LKV:n Tuomo Liikanen (LKV, MTI, OTM)

Kysy lisätiedot 050-4334 720 tai laita sähköpostia tuomo.liikanen(at)suomenmetsatilakauppa.fi

Ilmoituksen asiakirjat

Liite 1. Metsätila-arvio 698-408-432-0 KAIVOLA
Liite 2. Karttaote 698-408-432-0 KAIVOLA
Liite 3. Kiinteistorekisteriote 698-408-432-0 KAIVOLA
Liite 4. Tieasioihin liittyviä tieoja

Tiedot

 • Kohteen ID: FI19560
 • Hinta: 220 000€
 • pinta-ala: 132
 • Kohteen tila: Myydään

Ota yhteyttä

Näytä kohteet
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen

Pyydä lisätietoja tästä kohteesta

Compare listings

Compare
Tuomo Liikanen
 • Tuomo Liikanen